Marknadsmeddelande 41/17 41/17 - Information om

Marknadsmeddelande 41/17
41/17 - Information om företrädesemission ahaWorld AB
Sista dag för handel i bolagets aktie, AHA, med rätt till tilldelning
av teckningsrätter i emissionen är den 3 mars, 2017. Första dag
för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 6
mars, 2017.
För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5)
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier för 2,90 sek per aktie. (2:5 á
2,90 sek)
Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 9 mars 2017 till och
med den 21 mars 2017. Teckningstiden är den 9 mars 2017 till och med den 23 mars
2017.
Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 9 mars 2017 fram till dess att
emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Information om teckningsrätten:
Kortnamn: AHA TR
ISIN-kod: SE0009690746
Oderboks ID: 133908
Första handelsdag: 9 mars 2017
Sista handelsdag: 21 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: AHA BTA
ISIN-kod: SE0009690753
Orderboks-ID: 133909
Handelsperiod: Den 9 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos
Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Stockholm den 1 mars 2017
AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]