Undertaksmontering

Undertaksmontering
Gymnasiegemensamma ämnen Poäng 600p
År
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk 1
2
2
1-2
1
1
3
2
1
Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2
Inriktningskurser
100
50
100
100
50
50
50
100
400
200
200
1
1
700
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3
Husbyggnadsprocessen
100
200
200
200
Programfördjupning
500
Specialyrken 1
Specialyrken 2
Specialyrken 3
100
200
200
Gymnasiearbete
100p
Individuellt val; exempel
Arkitektur hus
Hållbart samhällsbyggande
200
100
100
2500
2
2
2
2-3
2-3
2-3
2-3
3
3
Individuella val –
Poäng År
grundläggande
högskolebehörighet
Svenska 2/Sva2
100
2
Svenska 3/Sve3
100
3
Engelska 6
100
3