Obligation Europeiska Bolag Tillväxt 2

2017-04-24
Rapport
Obligation Europeiska Bolag Tillväxt 2
ISIN: SE0005962396
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
2017-04-24 10:16
Teoretiskt slutvärde 2017-04-21
Indexutveckling
106,65%
Marknadsföringsmaterial »
100,00%
Slutliga villkor »
2017-04-21
-0,49%
Månadsrapport »
Generell produktinformation
Detaljerad produktinformation
Kortnamn
SEB S063F
Deltagandegrad
205%
Emittent
SEB AB (publ)
Valutaexponering
EUR/SEK
Nominellt belopp
10 000 kr
Startkurs valuta
9,1516
Emissionskurs
110% av Nominellt belopp
Avläsningar
Månadsvis (13 observationer)
Kapitalskydd
100% av Nominellt belopp
Första avläsning
2018-06-10
Emissionsdag
2014-06-27
Slutdag
2019-06-10
Återbetalningsdag
2019-06-27
Underliggande tillgångar
Startkurs Utveckling1
86,52
2,60%
Namn
BASF SE
Vikt
10%
Deutsche Telekom AG
10%
12,75
GlaxoSmithKline PLC
10%
1 553,99
0,74%
National Grid PLC
10%
843,50
18,79%
Nestlé SA
10%
70,05
8,07%
Novartis AG
10%
81,15
-9,67%
Royal Dutch Shell PLC
10%
2 433,50
-18,12%
Swisscom AG
10%
530,00
-17,51%
Total SA
10%
54,52
-14,75%
Zurich Insurance Group AG
10%
264,50
0,04%
1
24,94%
Avser utveckling av underliggande tillgång utan hänsyn tagen till eventuell genomsnittsberäkning av slutvärde
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.