Valberedningen Förslag

Valberedningen V.B.K.
Föreslår inför årsmötet 2017 val av följande personer
Styrelsen:
Ordförande: Kerstin Ekholm omval 1år med mandattid till årsmötet 2018
Vice ordförande: Emma Axklo nyval 2år med mandattid till årsmötet 2019
Kassör: Inget förslag nyval med mandattid till årsmötet 2019
Ledamot: Göran Olsson fyllnadsval med mandattid till årsmötet 2018
Ledamot: Ida Queckfeldt fyllnadsval med mandattid till årsmötet 2018
Suppleant 1: Elisabeth Bauer nyval med mandattid till årsmötet 2019
Suppleant 2: Inget förslag fyllnadsval med mandattid till årsmötet 2018
Sittande:
Sekreterare: Inger Blomqvist med mandattid till årsmötet 2018
Ledamot: Marianne Söderberg med mandattid till årsmötet 2018
Revisorer:
Ordinarie: Torbjörn Enocksson nyval med mandattid till årsmötet 2018
Ordinarie: Inget förslag nyval med mandattid till årsmötet 2018
Suppleant: Lena Werner nyval med mandattid till årsmötet 2018
Suppleant: Inget förslag nyval med mandattid till årsmötet 2018
Valberedning:
Ledamot: Inget val nyval med mandattid till årsmötet 2018
Ledamot: Inget val nyval med mandattid till årsmötet 2018
Sittande:
Sammankallande: Kenneth Johansson med mandattid till årsmötet 2018