Karta över lokala anhörig

Skövde Garnison
Anhörig & veteransamordnare: Elisabeth
Gilbertsson, 0500-465000, 072-1861469
Boden I19
Anhörig & Veteransamordnare: Jan Sehlberg, 0921-348158
Arvidsjaur, I19
Anhörig och veteransamordnare: Lisbeth Arvidsson, 0960-15105
Boden A9
Anhörig & Veteransamordnare: Mari Barsk 0921-349189, 91.
artbat Göte Kemi 0921-349124,
92. artbat Niklas Hemphälä 0921-349716
Göteborg
FömedC Anhörig & Veteransamordnare:
Monika Alfredsson, 031-692115
Karlskrona
3:e Sjöstridsflj Anhörig & veteransamordnare:
Karin Frost, 0455-866 73
MarinB Anhörig & veteransamordnare:
Carolina Holmberg, 0455-86359
1.Ubflj Veteransamordnare:
Christian Gunnarsson, 070-215 80 40
Anhörigsamordnare: Rose-Marie Holgersson,
0455-86817
SSS Anhörig & veteransamordnare:
Mikael Johansson, 0455-85187
Leif Leijonsköld, 0455-85133
Örebro, FMTIS
Anhörig & Veteransamordnare:
Albin Andersson, 019-395294
Umeå SkyddC
Anhörig & Veteransamordnare: David Johagen, 090-175772
Enköping, LedR, FMLOG
Anhörig & veteransamordnare:
Therese Karlsson, 070-9248779
Uppsala Garnison
UndSäkC Veteransamordnare: Helena Söderqvist, 018196023
UndSäkC Anhörigsamordnare: Elisabeth Karlehav,
018-196558
LSS Anhörig & Veteransamordnare: Helena Söderqvist, 018196023
Stockholm, Högkvarteret
Anhörig & Veteransamordnare: Mats Norrman 08-7888645
Stockholm, HR-centrum
Anhörig & veteransamordnare: Anna Hydén 073-4450707
Stockholm, MHS K
Anhörigsamordnare: Peter Andrén, 08-51439748
Veteransamordnare: Torbjörn Gustavsson, 08-51439326
Såtenäs, F7
Anhörig & veteransamordnare:
Stefan Zetterström, 0510-477600
Eksjö, Ing2
Anhörig & veteransamordnare:
Maria Hedbrant, 0381-18048
Eksjö, SWEDEC
Anhörig- & Veteransamordnare: Frida Berglund,
0381-18626
Stockholm, HRC, FM Veteranenhet:
08-514 393 00
Karlsborg, K3
Anhörig & veteransamordnare: Jenny Toftén, 0505-451836
Halmstad, Lv6
Anhörig- och veteransamordnare:
Robert Trupp, 035-2663752
Halmstad, MHS H
Anhörig & veteransamordnare:
Thomas Kling, 070-5855589
Halmstad, FMTS
Anhörigsamordnare: Stefan Svedrin, 035-2662439
Veteransamordnare: Magdalena Ribbentjärn, 035-2662696
Revingehed, P7, FMLOG
Luleå F21, FMLOG
Anhörig & Veteransamordnare: Gun Tjärner, 0920-234063
Stockholm, hela FMLOG
Anhörigsamordnare: Anna Frestadius,
072-187 75 83
Veteransamordnare Leif Tano: 070-3161502
Ronneby, F17
Anhörigsamordnare Kärstin Holmberg Jönsson,
0457-471092
Veteransamordnare: Dan Bjuvhage, 0457-471053
Anhörigsamordnare: Johan Kullman-Andersson,
046-368129, Gertrud Härstedt, 046-368129
Veteransamordnare: Lars-Göran Persson, 046-368581
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Stockholm, Berga, 4 Sjöstridflj
Anhörigsamordnare: Peter Nyberg, 010-8238308
Veteransamordnare: Per Wikström, 010-8238309
Stockholm, Berga Amf 1
Anhörigsamordnare: Ylva Eriksson, 010-8233013
Veteransamordnare: Nina Ekman, 010-8233019
Linköping, Hkpflj
Anhörig & veteransamordnare: Stefan Dahl, 013-283994
Vällinge, HvSS
Anhörigsamordnare: Solveig Ravetti, 08-58454971
Veteransamordnare: Magnus Norhult,
08-58454913
Upplands-Bro, LG
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
Anhörig & veteransamordnare:Karin Ås Lindgren,
08-58452138,