Förhandlingar den 27/2

må
må
må
må
ti
on
on
on
on
on
on
on
on
on
to
fr
fr
Datum
2017-02-27
2017-02-27
2017-02-27
2017-02-27
2017-02-28
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-02
2017-03-03
2017-03-03
Tid
09:00 - 10:30
09:30 - 11:30
11:00 - 11:30
14:00 - 16:00
09:00 - 16:30
09:30 - 09:35
09:30 - 09:35
10:30 - 10:35
10:40 - 10:50
10:40 - 10:50
10:50 - 11:00
11:00 - 11:10
11:10 - 11:20
15:00 - 16:30
09:00 - 16:30
09:00 - 12:00
09:00 - 16:30
Mötestyp
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Sammanträde
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Konkursförhandling
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Målnummer
B 6948-16
T 7565-16
B 817-17
Ä 507-17
B 566-17
K 6531-16
K 402-17
K 7050-16
K 6006-15
K 7569-16
K 99-17
K 5439-16
K 6286-15
B 6456-16
B 318-17
B 867-17
B 318-17
Saken
rån
barns boende
narkotikabrott (ringa brott)
verkställighet enligt 21 kapitlet föräldrabalken
misshandel, olaga hot, skadegörelse
konkurs
konkurs
konkurs - förvaltare: Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
konkurs - förvaltare: Ackordscentralen Stockholm
konkurs - förvaltare: Ackordscentralen Stockholm
konkurs - förvaltare: Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
konkurs - förvaltare: Hamilton Advokatbyrå KB
konkurs - förvaltare: Advokatfirman Carler KB
misshandel m.m.
misshandel, obehörigt avvikande från trafikolycksplats m.m.
olaga hot
misshandel, obehörigt avvikande från trafikolycksplats m.m.
Lokal
Sal 1
Sal 3
Sal 1
Sal 3 A
Sal 3 A
Sal 3
Sal 3
Sal 6
Sal 6
Sal 6
Sal 6
Sal 6
Sal 6
Sal 6
Sal 1
Sal 6
Sal 1