PROGRAM DEN 10 maj – Primärvård och specialistvård

Vårkonferens 10-11 maj 2017 på Chalmers i Göteborg
- www.vardbyggnad.se
Moderator:
PROGRAM DEN 10 maj – Primärvård och specialistvård -PRELIMINÄRT PROGRAM
09:30 Kaffe och smörgås
10:00 Välkommen!
Emma Kinch, ordförande Forum Vårdbyggnad
10:15 Framtidens effektiva vård
Om utredningen Effektiv Vård och om samspelet mellan primärvård och
specialistvård.
Företrädare från SKL, mer info kommer senare
10:45 Bensträckare
11:00 Bergsjöns vårdcentral Nötkärnan – Kasper Sahlinprisnominerad 2016
11:30 Årsmöte för föreningen Forum Vårdbyggnad
Anders Olausson, Wingårdhs samt Christer Andersson,
verksamhetschef Bergsjöns vårdcentral
Handlingarna finns på www.vardbyggnad.se
12:30 LUNCH
13:30 Utformning av lokaler som gynnar samverkan på familjecentraler
14:00 Specialistsjukhus i Västra Götalandsregionen – kort introduktion
14:15 Angereds närsjukhus
Anna-Maria Troedsson, Hälsa och social välfärd,
Kommunförbundet Skåne
Markus Svedberg, Västra Götalandsregionen
Pernilla Nordén, Sweco samt Börje Blomster, Angereds
Närsjukhus
14:50 Fika
15:20 Studentprojekt kring specialistsjukhus i Frihamnen
– introduktion Peter Fröst
Studenter från masterprogrammet Healthcare Architecture på
Chalmers Arkitektur medverkar
16:15 Slut för dagen
19:00 Gemensam middag på Hotell Scandic Crown
FORUM VÅRDBYGGNAD är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Forum vill öka kunskapen om goda miljöer för vård och
omsorg och stödjer utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området. Vårdbyggnadsprisets syfte är att lyfta fram de goda exemplen.
www.vardbyggnad.se
Vårkonferens 10-11 maj 2017 på Chalmers i Göteborg
- www.vardbyggnad.se
Moderator: Peter Fröst
PROGRAM DEN 11 maj – Temadag: Enpatientrum
Dagen arrangeras i samarbete med Centrum för Vårdens Arkitektur -PRELIMINÄRT PROGRAM
09:30 Start
09:45 Förstudie om Enpatientrum – en nulägetrapport av vårdavdelningar med
enpatientrum i Sverige
Marie Strid, Kristin Schmitt och Ellen Dahllöf Boyd, Chalmers
Centrum för Vårdens Arkitektur
10:45 Bensträckare
11:00 Ny vårdbyggnad vid SÄS Borås – Tehuset 10 år senare
12:00 Hur påverkas SKL av byggandet av enpatientrum?
Bengt-Ove Ström, arkitekt och projektledare samt
verksamhetsföreträdare
Företrädare från SKL, mer info kommer senare
12:30 LUNCH
Eventuellt med ”Bikupor”
13:30 "Ronden vid ett vägskäl"- ett exempel på narrativ medicin
Valdemar Erling, medicinkliniken, Kungälvs sjukhus samt
Martin Rejler, Höglandssjukhuset i Eksjö
Verksamhetsföreträdare från Huddinge eller Eksjö, mer info
kommer senare
Anna Anåker – doktorand vid Högskolan Dalarna
14:00 En ny vårdavdelning – ett verksamhetsprojekt eller byggprojekt?
14:25 Att utforma inkluderande arkitektur – vårdmiljö för rehabilitering inom
strokeenheter
14:45 Fika
15:15 Vårdavdelningar i Norge och Danmark
Hilde Tradin, Marte Lauvsnes och Ragnhild Aslaksen,
Sykehusbygg
16:15 Summering av dagen
16:30 Slut
FORUM VÅRDBYGGNAD är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Forum vill öka kunskapen om goda miljöer för vård och
omsorg och stödjer utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området. Vårdbyggnadsprisets syfte är att lyfta fram de goda exemplen.
www.vardbyggnad.se