Marknadsmeddelande 46/17 46/17 - Information om

Marknadsmeddelande 46/17
46/17 - Information om företrädesemission Plejd AB
Sista dag för handel i bolagets aktie, PLEJD, med rätt till tilldelning
av teckningsrätter i emissionen är den 8 mars, 2017. Första dag
för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9
mars, 2017.
För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 15,00 sek per aktie. (1:5 á
15,00 sek)
Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 17 mars 2017 till och
med den 6 april 2017. Teckningstiden är den 17 mars 2017 till och med den 10 april
2017.
Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 17 mars 2017 fram till dess
att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Information om teckningsrätten:
Kortnamn: PLEJD TR
ISIN-kod: SE0009696529
Oderboks ID: 134352
Första handelsdag: 17 mars 2017
Sista handelsdag: 6 april 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PLEJD BTA
ISIN-kod: SE0009696537
Orderboks-ID: 134353
Handelsperiod: Den 17 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos
Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Stockholm den 3 mars 2017
AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]