Gäller 6 mars - 7 april 2017 - X

Gäller 6 mars - 7 april 2017
|41|
Sundsvall - Hudiksvall - Söderhamn - Gävle
6 mar 2017-7 apr 2017
Uppdaterad 17 feb 2016
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
t
Sundsvall Västra
Sundsvall C
Sundsvall busstn Navet
Gnarp
Hudiksvall
Hudiksvall
Iggesund
Söderhamn
Söderhamn
Ljusne
Gävle C
6 mar 2017-7 apr 2017
Uppdaterad 17 feb 2016
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
t
Sundsvall Västra
Sundsvall C
Sundsvall busstn Navet
Gnarp
Hudiksvall
Hudiksvall
Iggesund
Söderhamn
Söderhamn
Ljusne
Gävle C
6 mar 2017-7 apr 2017
Uppdaterad 17 feb 2016
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
t
Sundsvall Västra
Sundsvall C
Sundsvall busstn Navet
Gnarp
Hudiksvall
Hudiksvall
Iggesund
Söderhamn
Söderhamn
Ljusne
Gävle C
6 mar 2017-7 apr 2017
Uppdaterad 17 feb 2016
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
t
Sundsvall Västra
Sundsvall C
Sundsvall busstn Navet
Gnarp
Hudiksvall
Hudiksvall
Iggesund
Söderhamn
Söderhamn
Ljusne
Gävle C
XT
SJ
Snabbtåg
b
151
561
XT
8351
M-F
M-F
M-F
  5.40
|
  6.40
  5.06
|
|
  5.59
  5.59
|
  6.28
  6.28
|
  7.12
  5.33
  5.38
|
  6.05
  6.31
  6.33
  6.41
  7.01
  7.02
  7.08
  7.44
XT
XT
XT
b
b
b
151
329
M-F
M-F
10.30
11.05
11.45
329
M-F
11.30
12.05
12.45
11.45
|
12.45
XT
SJ
IC
X-Tåg
8367
61
M-F
16.35
16.40
|
17.07
17.33
17.34
17.41
18.02
18.03
18.09
18.54
SoH
p
16.40
|
|
17.34
17.34
|
18.09
18.09
|
18.59
XT
SJ
Snabbtåg
X-Tåg
XT
b
563
575
16.50
17.25
18.05
XT
12.04
|
|
12.57
13.00
|
13.27
13.27
|
14.12
12.05
12.19
|
12.47
13.18
13.19
13.26
13.46
13.47
13.53
14.39
XT
XT
X-Tåg
X-Tåg
18375
L
7.50
7.57
8.18
8.19
8.29
9.04
XT
X-Tåg
8359
M-F
16.53
16.57
|
17.30
17.57
17.57
18.05
18.26
18.31
18.38
19.21
M-F
  7.30
  8.05
  8.45
X-Tåg
Dagl
SoH
M-F
 
 
 
 
 
 
SJ
L
329
  6.25
  7.00
  7.40
Snabbtåg
18377
XT
b
8353
M-F
  6.18
|
|
  7.05
  7.05
|
  7.31
  7.31
|
  8.12
329
XT
X-Tåg
329
M-F
p
XT
b
8363
p
  8.04
|
|
  8.57
  9.00
|
  9.26
  9.27
|
10.12
XT
b
329
L,SoH
p
13.30
14.05
14.45
XT
SJ
Snabbtåg
b
329
587
M-F
Dagl
18.04
|
|
18.57
19.00
|
19.26
19.27
|
20.12
p
17.40
18.15
18.55
18.15
18.22
18.42
18.43
18.49
19.25
SJ
13.50
14.25
15.05
XT
X-Tåg
8375
M-F
569
L
  8.18
|
|
  9.05
  9.05
|
  9.31
  9.31
|
10.12
SJ
XT
X-Tåg
8355
SJ
581
XT
  9.50
10.25
11.05
14.34
14.39
|
15.05
15.33
15.35
15.42
16.02
16.03
16.09
16.52
XT
XT
XT
b
b
b
329
L
18.50
19.25
20.05
20.40
|
21.40
SJ
Snabbtåg
b
8365
14.11
|
|
14.57
15.00
|
15.26
15.27
|
16.12
M-F
L,SoH
XT
X-Tåg
14.04
|
|
14.57
15.00
|
15.27
15.27
|
16.12
M-L
M-F
10.15
|
10.55
M-F
329
329
  9.30
10.05
10.45
SoH
151
329
152
583
M-F
XT
XT
X-Tåg
19.17
19.24
|
19.57
20.34
20.34
20.42
21.07
21.11
21.17
21.57
20.17
20.23
|
20.54
21.24
21.25
21.32
21.53
21.54
22.00
22.40
SoH
10.04
|
|
10.57
11.00
|
11.26
11.27
|
12.12
10.04
|
|
10.57
11.00
|
11.26
11.27
|
12.12
XT
XT
X-Tåg
b
329
L
M-F
p
16.20
16.55
17.35
XT
b
18379
M-F
p
M-L
X-Tåg
8379
M-L
573
XT
X-Tåg
8377
571
16.03
16.10
|
16.38
17.05
17.06
17.14
17.34
17.35
17.42
18.19
16.04
|
|
16.57
17.00
|
17.26
17.27
|
18.12
16.20
|
17.00
SJ
18359
M-F,SoH
p
SJ
Snabbtåg Snabbtåg
p
M-L
18.40
19.15
19.55
19.36
19.45
20.05
20.06
20.12
20.50
XT
b
M-F
Snabbtåg Snabbtåg
579
XT
b
152
M-L
  8.29
  8.34
|
  9.01
  9.33
  9.34
  9.41
10.03
10.04
10.10
10.48
XT
b
329
SoH
p
20.25
20.31
|
21.02
21.43
21.44
21.51
22.11
22.13
22.19
22.57
SoH
p
21.05
21.40
22.20
b
329
M-F
21.30
22.05
22.45
Teckenförklaring
På de avgångar med SJ-tåg som annonseras i denna tidtabell gäller X-trafiks biljetter
enligt nedan.
Gävle-Hudiksvall-Gävle
M, Ti, O, To, F, L = Helgfria veckodagar. SoH = Sön- och Helgdag
Med dagar resp. datum i tabellerna avses 0.00-24.00
XT
SJ
a
p
9
|
SJ IC-tåg
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett för vuxen.
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med länsgiltighet för studerande
(tillsammans med giltigt studentkort).
SJ Snabbtåg
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med tillägg för SJ Snabbtåg för vuxen.
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med länsgiltighet tillsammans med tillägg
för SJ Snabbtåg för studerande (med giltigt studentkort).
Biljetterna gäller endast tillsammans med kvitto som visar sträcka och slutdatum.
Dessa biljetter kan även köpas till Sundsvall för resa med SJ-tåg som kommer till
Sundsvall före kl. 14.00 respektive avgår från Sundsvall efter kl. 12.00.
Regional trafik för vilken X-trafik priser tillämpas.
Trafik för vilken SJs priser tillämpas
Tider i kursiv stil på blå platta anger anslutande trafik
Endast avstigande
Endast påstigande
Fotnotssiffra jämte förklaringar anges i tabellen i gult fält
Turen stannar ej eller går annan väg
Information om helgtrafik och resevillkor får du via
X-trafiks trafikupplysning 0771-9 10 10 9 eller www.xtrafik.se
SJ Information och bokning 0771-75 75 75 eller www.sj.se
Reservation för ändringar i tidtabellen
Tidtabellerna finns även på Internet: www.resrobot.se
Design och produktion: Samtrafiken i Sverige AB }
Utgivare: X-trafik
Med reservation för eventuella ändringar
© Samtrafiken i Sverige AB
M-F,SoH
XT
M-F
12.40
12.44
|
13.12
13.44
13.46
13.53
14.13
14.14
14.19
14.59
567
b
329
L,SoH
SJ
Snabbtåg Snabbtåg
1
Reservation för ändringar
Gäller 6 mars - 7 april 2017
|41|
Gävle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall
6 mar 2017-7 apr 2017
Uppdaterad 17 feb 2016
XT
XT
b
b
XT
XT
XT
b
X-Tåg
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
t
t
t
Gävle C
Ljusne
Söderhamn
Söderhamn
Iggesund
Hudiksvall
Hudiksvall
Gnarp
Sundsvall busstn Navet
Sundsvall C
Sundsvall Västra
6 mar 2017-7 apr 2017
Uppdaterad 17 feb 2016
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
t
t
t
Gävle C
Ljusne
Söderhamn
Söderhamn
Iggesund
Hudiksvall
Hudiksvall
Gnarp
Sundsvall busstn Navet
Sundsvall C
Sundsvall Västra
6 mar 2017-7 apr 2017
Uppdaterad 17 feb 2016
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
t
t
t
Gävle C
Ljusne
Söderhamn
Söderhamn
Iggesund
Hudiksvall
Hudiksvall
Gnarp
Sundsvall busstn Navet
Sundsvall C
Sundsvall Västra
329
329
M-F
  5.00
  5.40
  6.15
XT
XT
b
329
12.00
12.40
13.15
XT
2
X-Tåg
329
329
M-F
  7.48
|
  8.32
  8.34
|
  9.00
  9.00
|
|
  9.56
  8.25
  9.05
  9.40
XT
XT
b
b
8360
8362
a
SJ
60
M-F
329
L,SoH
IC
8366
L
  6.50
|
  7.45
2
X-Tåg
12.04
12.38
12.44
12.45
13.07
13.14
13.18
13.44
|
14.19
14.24
XT
M-F
XT
11.48
|
12.32
12.34
|
13.00
13.00
|
|
13.56
b
6.10
6.49
6.56
7.01
7.24
7.32
560
M-F
2
X-Tåg
M-F
XT
151
XT
Dagl
b
XT
b
a
568
12.25
13.05
13.40
XT
b
Dagl
  7.30
  8.10
  8.45
SJ
SoH
SJ
Snabbtåg
329
M-F
 
 
 
 
 
 
Snabbtåg
329
M-F
8354
M-F
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.00
  6.40
  7.15
b
329
M-F
5.20
5.54
6.01
6.02
6.27
6.34
6.34
7.04
|
  7.33
  7.40
XT
b
X-Tåg
8352
M-F
XT
b
12.30
13.04
13.11
13.12
13.37
13.46
13.46
14.13
|
14.51
14.59
F
572
2
X-Tåg
L
8368
M-F
SoH
17.10
17.45
17.52
17.54
18.16
18.24
18.25
18.54
|
19.23
19.29
17.10
17.46
17.53
17.55
18.16
18.24
18.25
18.54
|
19.23
19.29
M-F,SoH
a
SoH
M-L
  9.13
  9.48
  9.55
  9.56
10.15
10.23
10.24
10.54
|
11.23
11.29
  9.48
|
10.32
10.34
|
11.00
11.00
|
|
11.49
  9.48
|
10.32
10.34
|
11.00
11.00
|
|
11.56
a
XT
XT
b
2
X-Tåg
8364
SJ
580
  8.36
  9.10
  9.17
  9.18
  9.51
  9.59
  9.59
10.32
|
10.59
11.05
329
L
329
M-F
a
XT
XT
XT
2
X-Tåg
b
SoH
M-F
16.15
16.55
17.30
b
329
152
15.35
|
16.15
15.25
16.05
16.40
8370
M-F
329
M-F
564
M-F
XT
Snabbtåg
18368
L,SoH
SJ
566
b
14.05
14.38
14.45
14.46
15.07
15.14
15.14
15.43
|
16.19
16.25
XT
8358
XT
13.48
|
14.32
14.34
|
15.00
15.00
|
|
15.56
2
X-Tåg
8356
SJ
Snabbtåg Snabbtåg
b
12.55
|
13.50
XT
X-Tåg
2
X-Tåg
2
X-Tåg
M-F
2
X-Tåg
XT
XT
Dagl
XT
18370
  9.30
10.10
10.45
M-F
a
M-F
  9.05
|
  9.45
SJ
14.25
15.05
15.40
152
M-F
Snabbtåg
151
M-F
329
XT
SJ
Snabbtåg
582
SJ
329
L
11.25
12.05
12.40
SJ
Snabbtåg Snabbtåg
8376
576
L
15.08
15.47
15.54
15.55
16.14
16.22
16.23
16.51
|
17.20
17.26
XT
b
M-F,SoH
a
XT
15.48
|
16.32
16.34
|
17.00
17.00
|
|
17.57
10574
L
15.48
|
16.32
16.34
|
17.00
17.00
|
|
17.57
SJ
SJ
586
584
Snabbtåg Snabbtåg
2
X-Tåg
8374
M-F
SoH
SoH
M-L
18.48
|
19.25
19.27
|
19.52
19.52
|
|
20.41
19.07
19.46
19.53
19.54
20.13
20.21
20.22
20.47
|
21.15
21.21
19.48
|
20.32
20.34
|
21.00
21.00
|
|
21.49
19.48
|
20.32
20.34
|
21.00
21.00
|
|
21.56
1
17.15
17.55
18.30
16.10
16.44
16.51
16.52
17.17
17.25
17.33
17.59
|
18.33
18.40
17.25
18.05
18.40
a
16.26
|
17.13
17.13
|
17.59
17.59
|
|
19.00
16.56
17.29
17.36
17.37
17.56
18.05
a
a
17.48
|
18.32
18.34
|
19.00
19.00
|
|
19.56
18.13
18.46
18.53
18.54
19.17
19.25
19.25
20.05
20.40
19.35
20.15
20.50
a
6 mar 2017-7 apr 2017
Uppdaterad 17 feb 2016
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
t
t
t
Gävle C
Ljusne
Söderhamn
Söderhamn
Iggesund
Hudiksvall
Hudiksvall
Gnarp
Sundsvall busstn Navet
Sundsvall C
Sundsvall Västra
SJ
Snabbtåg
584
XT
XT
XT
2
X-Tåg
2
X-Tåg
b
8372
8372
7/4
7/4
301
SJ
Snabbtåg
2
588
XT
1 Går ej 7/4.
2 Buss som ersätter tåget p g a banarbete.
b
151
7/4
M-F
SoH
M-L
21.48
|
22.32
22.34
|
23.00
23.00
|
|
23.56
22.30
|
23.25
1
19.48
|
20.32
20.34
|
21.00
21.10
|
|
22.23
2
2
21.10
21.50
22.04
22.05
22.24
22.31
22.32
22.58
|
23.26
23.32
21.10
21.50
22.04
22.05
22.24
22.31
22.32
22.58
a
23.05
|
23.45
23.50
a
Teckenförklaring
M, Ti, O, To, F, L = Helgfria veckodagar. SoH = Sön- och Helgdag
Med dagar resp. datum i tabellerna avses 0.00-24.00
På de avgångar med SJ-tåg som annonseras i denna tidtabell gäller X-trafiks biljetter
enligt nedan.
Gävle-Hudiksvall-Gävle
a
p
9
|
SJ IC-tåg
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett för vuxen.
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med länsgiltighet för studerande
(tillsammans med giltigt studentkort).
SJ Snabbtåg
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med tillägg för SJ Snabbtåg för vuxen.
• X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett med länsgiltighet tillsammans med tillägg
för SJ Snabbtåg för studerande (med giltigt studentkort).
Biljetterna gäller endast tillsammans med kvitto som visar sträcka och slutdatum.
Dessa biljetter kan även köpas till Sundsvall för resa med SJ-tåg som kommer till
Sundsvall före kl. 14.00 respektive avgår från Sundsvall efter kl. 12.00.
Regional trafik för vilken X-trafik priser tillämpas.
Trafik för vilken SJs priser tillämpas
Tider i kursiv stil på blå platta anger anslutande trafik
Endast avstigande
Endast påstigande
Fotnotssiffra jämte förklaringar anges i tabellen i gult fält
Turen stannar ej eller går annan väg
Information om helgtrafik och resevillkor får du via
X-trafiks trafikupplysning 0771-9 10 10 9 eller www.xtrafik.se
SJ Information och bokning 0771-75 75 75 eller www.sj.se
Reservation för ändringar i tidtabellen
Tidtabellerna finns även på Internet: www.resrobot.se
Design och produktion: Samtrafiken i Sverige AB }
Utgivare: X-trafik
Med reservation för eventuella ändringar
© Samtrafiken i Sverige AB
XT
SJ
2
Reservation för ändringar