Årsmöte 2017 - Föreningen HjärtLung Ystad-Sjöbo

Årsmöte 2017
Söndagen 26 februari 2017 klockan13.00 i
Tomtemuséet i Sjöbo Törnedalsvägen 2 c
Avgående Kommunalrådet Stefan Lundgren hälsar välkommen till Sjöbo
Underhållning av vår sånggrupp 20 minuter
”Sjung med HjärtLung”
Årsmöte
Förtäring med lättöl vatten och kaffe och kaka subventionerad - kostnad 50:Visning av Tomtemuséet (mellan förtäringen o kaffet)
Obligatorisk anmälan om deltagande till
kansliet 0411-730 66 (telefonsvarare finns)
eller e-post till [email protected]
senast 15 februari 2017.
Anmäl till Birgitta om Du inte har någon att åka med
Utnyttja din rösträtt - kom till Årsmötet!
Hjärtligt välkommen!
Styrelsen
Obs Se bifogad orientering från Sjöbogruppen