Inbjudan lagaktivitet lördag 18/6

SAMLING 13.00, HOS JOLLEKLUBBEN KKF
LÄNGST UTE PÅ KANIKENÄSET
Det kommer finnas:
SE KARTAN, FÖRBI DEN GRÖNA PILEN OCH
 Grillplats för de som önskar
ALLRA LÄNGST LÄNGST UT PÅ UDDEN !!
 Kaffe och fikabröd
 Varm choklad
 Bastu att värma sig
DET BLIR
 Samlingslokal vid behov inomhus
 SKRIDSKO ÅKNING



GRILLNING
UTBILDNING I HUR MAN BETER SIG PÅ ISEN
PROVA PÅ ATT TA SIG UPP UR ISVAK UNDER
SÄKRA FÖRHÅLLANDEN OCH MED BASTU EFTERÅT
OBS, NYTTIG ÖVNING FÖR ALLA, BARN OCH VUXNA
MEN FRIVILLIG !!!
Ta med följande:
 Kläder för utomhusaktivitet
 Skridskor
 Isdubbar /ispik (om ni har)
 Ombyte efter vak-övning
plus handduk
 Ngt att grilla
 Gott humör