Meddelanden - Upplands Väsby kommun

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens miljö- och planutskott godkänner redovisningen av meddelanden.
Beskrivning av ärendet
Följande beslut, rapporter etc meddelas miljö- och planutskottet
A. Utdrag ur KS protokoll § 257 Riktlinjer för representation, gåvor och vissa
personalvårdsförmåner
B. Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner
C. Utdrag ur KSAU protokoll § 75 Information om Ung i Väsby 2017 (KS/2016:337)