Informationsblad enligt Kommissionens delegerade

Informationsblad enligt Kommissionens
delegerade förordning (EU) 665/2013
Varumärke
Electrolux
Modellbeteckning
ZP4005N, PNC910287445
Energieffektivitetsklass
F
Indikativ årlig energiförbrukning (kWh per år), baserat på 50 städtillfällen.
Den faktiska årliga energiförbrukningen beror på hur maskinen används.
53.8
Klass avseende rengöringsprestanda på matta
C
Klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv
A
Partikelutsläppsklass
C
Ljudeffektnivå dB(A)
80
Angiven märkeffekt, W
1400