Utse ombud - smålands friidrottsförbund

MOTION 1
Till Smålands Friidrottsförbunds årsmöte 2017
Utse ombud till Svenska FIF´s årsmöte
Bakgrund
Smålands FIF´s årsmöte brukar utse ombud till Svenska FIF´s årsmöte. Eftersom det oftast bara
brukar vara en/två veckor mellan mötena, så brukar inte Småland få ihop alla sina ombud. Att
övertala några med så kort varsel brukar vara svårt. Dessutom så har Svenska FIF´s anmälningstid
ha gått ut, vilket inte alltid garanterar boende m.m.
Förslag till beslut
Att Smålands FIF´s styrelse får i uppdrag att utse platserna med ambition att ha ombud till alla
platser. SmFIF går ut med information/påminnelse vid årsskiftet. Alla i Småland har möjlighet att
anmäla intresse att representera Småland på SFIF´s årsmöte fram till två månader innan. SmFIF´s
styrelse beslutar sedan om vilka som ska vara ombud. Och om det behövs går ut med påminnelse,
och handplockar med mål att alla platserna ska tillsättas.
IFK Växjö genom Fredrik Ahlström
Styrelsens utlåtande
Vi stödjer motionen, yrkar på bifall. Det innebär isåfall att våra stadgar behöver uppdateras, se
separat styrelseförslag.