Marknadsmeddelande 47/17 47/17 - Information om

Marknadsmeddelande 47/17
47/17 - Information om företrädesemission Oncology
Venture Sweden AB
Sista dag för handel i bolagets aktie, OV, med rätt till tilldelning av
teckningsrätter i emissionen är den 8 mars, 2017. Första dag för
handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 mars,
2017.
För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 42,00 sek per aktie. (1:8 á
42,00 sek)
Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 16 mars 2017 till och
med den 28 mars 2017. Teckningstiden är den 16 mars 2017 till och med den 30 mars
2017.
Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 16 mars 2017 fram till dess
att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Information om teckningsrätten:
Kortnamn: OV TR
ISIN-kod: SE0009696289
Oderboks ID: 134354
Första handelsdag: 16 mars 2017
Sista handelsdag: 28 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: OV BTA
ISIN-kod: SE0009696297
Orderboks-ID: 134355
Handelsperiod: Den 16 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos
Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Stockholm den 3 mars 2017
AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]