Inbjudan KpF

Inbjudan
På uppdrag av Skånes skyttesportförbunds gevärssektion
inbjuder Svalöv Skf till
Skånefält 2 med Kpist i Trollenäs 2017-03-11
Tävlingsplats:
Trollenäs, (Stenmagasinet.)
Tävlingsledare: Kurt Nilsson, tfn 070-2530180.
Banläggare:
Kurt Nilsson.
Arrangör:
Svalöv Skf.
Anmälan:
9,00 - 10.00.
Avgift:
Individuellt 100:-.
Program:
60 skott + 5 skott på inskjutningsstation.
(Deltagare från Kpistunionen tävlar även om sitt mästerskap + 60 kr.)
Omfattning:
Individuell tävling, klassvis enligt Regelboken.
Priser:
40:- från varje individuell avgift fördelas till minst bästa 1/3-delen av deltagare i
varje klass enligt Regelboken.
Servering:
Mariannes fik.
Hjärtligt välkomna önskar Svalöv Skf.