Styrelsens uppdrag årsstämma 2017

Swedbank AB
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017
______________________________________________________________________
LARS IDERMARK – omval
Född 1957
Invald i styrelsen: 2010
Styrelseordförande 2010-2013
Vice ordförande 2013-2016
Styrelseordförande sedan 2016
Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:
Ersättningsutskottet, ordförande
Risk- och kapitalutskottet, ledamot
Andra uppdrag:
Verkställande uppdrag:
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, ledamot och VD (räknas som ett uppdrag)
Icke verkställande uppdrag
Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet:
Arbetslivserfarenhet:
Nuvarande position:
Verkställande direktör, Södra Skogsägarna
Tidigare erfarenhet:
Verkställande direktör och koncernchef, PostNord AB
Verkställande direktör och koncernchef, Kooperativa Förbundet
Verkställande direktör, Andra AP-fonden
Ställföreträdande verkställande direktör och koncernchef, Capio AB
Vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör och koncernchef,
FöreningsSparbanken AB (Swedbank)
Ekonomi- och finansdirektör och vice verkställande direktör, Föreningsbanken AB
Verkställande direktör och koncernchef, LRF Holding AB
Utbildning:
Master of Business Administration, Uppsala Universitet
Kandidatens oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större
aktieägare
Egna och närståendes innehav av aktier i Swedbank:
143 aktier
Swedbank AB
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017
______________________________________________________________________
ULRIKA FRANCKE - omval
Född: 1956
Invald i styrelsen: 2002
Vice ordförande sedan: 2016
Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:
Revisionsutskottet, ledamot
Risk- och kapitalutskottet, ledamot
Ersättningsutskottet, ledamot
Andra uppdrag:
Verkställande uppdrag:
Tyréns AB, VD samt ordförande i koncernbolag (kommer att avgå under våren 2017)
Icke verkställande uppdrag
Hexagon AB, ledamot
Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet:
Almega tjänsteförbunden, ledamot
BIM Alliance, ordförande
IVA avd III, ordförande
Arbetslivserfarenhet:
Nuvarande position:
Verkställande direktör och koncernchef, Tyréns AB
Tidigare erfarenhet:
Verkställande direktör och koncernchef, SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
Förvaltningschef, Stockholms Stad
Verkställande direktör och koncernchef, Fastighets AB Brommastaden
Borgarråd Stockholms stad
Utbildning:
Universitetsstudier
Kandidatens oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större
aktieägare
Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:
14 350 aktier
Swedbank AB
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017
______________________________________________________________________
SIV SVENSSON - omval
Född: 1957
Invald i styrelsen: 2010
Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:
Revisionsutskottet, ordförande
Andra uppdrag:
Verkställande uppdrag:
Icke verkställande uppdrag:
SJ AB, ledamot
InlandsInnovation AB, ledamot
Allba Holding AB, ledamot
Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet:
Karolinska universitetssjukhuset, ledamot
Forum Syd, ledamot
Arbetslivserfarenhet:
Nuvarande position:
Egenföretagare
Tidigare erfarenhet:
Verkställande direktör,Sefina Finance AB
Verkställande direktör, i Sefina Svensk Pantbelåning AB
Vice verkställande direktör och regionbankchef, Norr- och Mellan Sverige, Nordea AB
Group controller och Nordic Head of Global Operation Services, Nordea AB
Group Controller, MeritaNordbanken AB
Administrativ chef, PK Fondkommission AB
Utbildning:
Examen Internationella ekonomlinjen, Uppsala Universitet
Kandidatens oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större
aktieägare
Egna och närståendes innehav av aktier i Swedbank:
1 500 aktier
Swedbank AB
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017
______________________________________________________________________
PETER NORMAN - omval
Född: 1958
Invald i styrelsen: 2016
Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:
Revisionsutskottet, ledamot
Risk- och Kapitalutskottet, ledamot
Andra uppdrag:
Verkställande uppdrag:
Icke verkställande uppdrag:
Ordförande Ambrosia Asset Management AB
Ordförande COIN-investment Consulting Group AB
Ordförande Pepins Group AB
Uppdrag i organisationer som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet:
Ordförande Svenska Taxiförbundet
Ledamot Stockholm Resiliance Center
Arbetslivserfarenhet:
Nuvarande position:
Egenföretagare
Tidigare erfarenhet:
1986 studierektor Stockholms Universitet
1987-1992 Sveriges Riksbank
1992-1993 Alfred Berg
1994-1995 Sveriges Riksbank
1996-2000 Alfred Berg
2000-2010 Sjunde AP-fonden
2010-2014 Finansmarknadsminister
Utbildning:
1981-1985 Sudier vid Stockholms Universitet, bl.a. Fil Kand i Nationalekonomi
Kandidatens oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större
aktieägare.
Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:
0 aktier
Swedbank AB
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017
______________________________________________________________________
BODIL ERIKSSON – omval
Född 1963
Invald i styrelsen: 2016
Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:
Ersättningskommittén, ledamot
Andra uppdrag:
Verkställande uppdrag:
Icke verkställande uppdrag:
Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet
Arbetslivserfarenhet:
Nuvarande position:
Executive Vice President, Volvo Cars USA, LLC
Tidigare erfarenhet:
Senior Vice President, Volvo Car Group
Vice VD, Apotek Hjärtat
Senior Vice President, SCA
Vice VD, Axfood
Utbildning:
Uppsala universitet, Franska, Fransk litteratur
Kursuniversitetet, Utrikeskorrespondent, Lausanne och Brighton
RMI-Berghs
Kandidatens oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större
aktieägare
Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:
0 aktier
Swedbank AB
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017
______________________________________________________________________
MAGNUS UGGLA – nyval
Född: 1952
Förslag att bli invald i styrelsen: 2017
Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:
Ej tillämpligt
Andra uppdrag:
Verkställande uppdrag:
Icke verkställande uppdrag:
Fotografiska Stockholm AB, ordförande samt ordförande i koncernbolag (räknas som ett uppdrag)
Svensk Exportkredit AB, ledamot (kommer att avsäga sig uppdaget våren 2017)
Hoist Finance AB, ledamot (kommer att avsäga sig uppdraget våren 2017)
Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet
Arbetslivserfarenhet:
Nuvarande position:
Tidigare erfarenhet:
vice VD Svenska Handelsbanken
vice VD Svenska Handelskammaren
Chef Svensk penning- och obligationsmarknad
Axel Johnson AB
Industridepartementet
Sveriges Riksbank
Utbildning:
Civ ing KTH
Civ ek Handelshögskolan i Stockholm
Stanford Executive Program
Kandidatens oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större
aktieägare
Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:
10 000
Swedbank AB
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017
______________________________________________________________________
MATS GRANRYD – nyval
Född: 1962
Förslag att bli invald i styrelsen: 2017
Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:
Ej tillämpligt
Andra uppdrag:
Verkställande uppdrag:
GSMA, Director General
Icke verkställande uppdrag:
COOR, ledamot (föreslagen ordförande från maj 2017)
Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet
-
Arbetslivserfarenhet:
Nuvarande position:
GSMA, Director General
Tidigare erfarenhet:
VD och Koncernchef Tele 2
Ledande befattningar inom Ericsson
Utbildning:
M.Sc. KTH
Kandidatens oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större
aktieägare
Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:
0
Swedbank AB
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017
______________________________________________________________________
ANNIKA POUTIAINEN – nyval
Född: 1970
Förslag att bli invald i styrelsen: 2017
Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:
Ej tillämpligt
Andra uppdrag:
Verkställande uppdrag:
Icke verkställande uppdrag:
eQ Abp, ledamot
Hoist Finance AB, ledamot (kommer att avsäga sig uppdraget våren 2017)
Hoist Finance UK Ltd (kommer att avsäga sig uppdraget våren 2017)
Saferoad AS, ledamot
JKL Group, industriell rådgivare
Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet
Ledamot, Stiftelsen Carpe Diem med syfte att driva Fredrikshovs Slotts Skola AB
Arbetslivserfarenhet:
Nuvarande position:
Egen företagare i bolaget Alpha Leon AB
Tidigare erfarenhet:
Nasdaq Nordics, Chef marknadsövervakningen
Finansinspektionen, enhetschef
Linklaters London, advokat
Utbildning:
Jur Kand, Helsingfors Universitet
L.LM Banking and Finance, King’s College, London
Vicehäradshövding Ålands Tingsrätt
Kandidatens oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större
aktieägare
Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:
0
Swedbank AB
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017
______________________________________________________________________
BO JOHANSSON – nyval
Född: 1965
Förslag att bli invald i styrelsen: 2017
Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:
Ej tillämpligt
Andra uppdrag:
Verkställande uppdrag:
VD, Swedbank Sjuhärad AB
Icke verkställande uppdrag:
Vice ordförande, Sparbankernas Riksförbund (kommer att avsäga sig uppdraget våren 2017)
Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet
IF Elfsborg, ordförande
Arbetslivserfarenhet:
Nuvarande position:
VD, Swedbank Sjuhärad AB
Tidigare erfarenhet:
1998-2002 Bankdirektör Swedbank AB Jämtland/Härjedalen
1996-1998 Chef Trade Finance, Swedbank Markets
1992-1996 Sparbanksdirektör Härjedalen
1990-1991 Stf kontorschef Sparbanken Sveg
Utbildning:
Civilekonom samt studier i nationalekonomi i USA
Kandidatens oberoende:
Bo Johansson är verkställande direktör i Swedbank Sjuhärad, vilket enligt Svensk kod för
bolagsstyrning är att anses som ett närstående företag till Swedbank. Bo Johansson anses inte vara
oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Bo Johansson anses vara oberoende i
förhållande till bankens större aktieägare.
Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:
0