Lathund för kopiering (PDF fil)

Kopiera på en MFP
Copy on MFP
Börja med att svepa ditt MiFare-Chip över
läsaren på skrivaren
Place your MiFare-Chip over card reader
Information om saldo visas, tryck på ”OK”
Information about credit press ”OK”
Tryck på knappen ”Kopia”
Press button “Kopia”
Välj antal kopior
Choose numbers of copies
Tryck på ”Start”
Press ”Start”
Tryck på ”Åtkomst” för att logga ut
Press ”Åtkomst” to log out