KNM TRAFIKSYSTEM AB Tel +46 435

Vemo
PRODUKT
Väderskydd KNM VEMO Sträckmetall
MATERIAL
YTBEHANDLING
MATERIAL
GRUNDLÄGGNING
LEVERANS
VARIANTER
TILLBEHÖR
Stålprofiler.
Varmförzinkning.
Tak av korrugerad plåt. Väggar av sträckmetall.
På prefabricerad betongplatta alt. transportram av trä.
Fabriksmonterad.
Väggar av glas. Lackerad stomme.
Ståstöd, papperskorg, informationstavla mm
KNM TRAFIKSYSTEM AB
Tel +46 435-120 20
[email protected]
www.knm.se