Marie Sophie Schwartz

I glömda
poeters sällskap
Jonsereds
herrgård
7 mars 2017
Pris: 100 kr inkl kaffe och
fralla. ENDAST KORTBETALNING!
Vägbeskrivning och information om Jonsereds herrgård
hittar du på
www.jonseredsherrgard.gu.se
.se
[email protected]
urbanken
Anmälan per e-post:
Marie Sophie
Schwartz
©litterat
Program
18.00 Kaffe
18.30 Inledning
Eva Lilja
19.15 Samtal och frågor
En serie föreläsningar om svenska diktare
som inte längre är lika kända som de en
gång var.
Marie Sophie Schwartz (18191894) var en av 1800-talets
mest framgångsrika svenska
romanförfattare. Egendomligt
nog glömdes hon totalt bort i
historieskrivningen. Kritiserad
av sin tids manliga litteratörer
fick hon efter sin död dåligt rykte. Men de flesta har
nog ändå hört titeln på hennes mest berömda bok,
Mannen av börd och kvinnan av folket, en historia
som än idag är lika rolig att läsa. Schwartz rörde sig
på sin tids litterära scen med stor säkerhet. Romanernas diskussion om orättvisa klasskillnader fick betydelse för det moderna genombrottet liksom hennes
anonyma inlägg i debatten för kvinnans frigörelse.
Föredrag av Eva Lilja, professor em i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
Datum: 7 mars