Enkla rörelser och ett avslappnande bad.

Enkla rörelser och ett avslappnande bad.
Är du anhörig till en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning?
Skulle det kännas bra med en avslappnande stund, att utföra enkla rörelser i
varmvattenbassäng?
Då är du välkommen till Strandvägens bassäng, Storgatan 74,Nybro
Onsdagar: 25/1, 15/2, 15/3, 12/4, 3/5, 24/5
lockan 10.30–11.30
Badet är kostnadsfritt. Ingen föranmälan.
Anhörigstödet på Individ och familjeförvaltningen och Omsorgsförvaltningen hälsar er varmt
välkomna! Anmäl dig senast dagen innan så vi vet hur många vi blir.
Lenitha 0481- 45669
Anna 0481-452 92