Prislista Mejlutskick

MAILUTSKICK
3 annonsörer vid varje tillfälle
Pris annonsör: 22 000 SEK* exklusive moms
Pris icke annonsör: 32 000 SEK exklusive moms
Kan bestå av annonsörers köpta mejlutskick & Connoisseur Clubs eventinbjudan.
Fördelningen varierar. Max 3 köpta annonsörsmejl vid varje tillfälle.
www.connoisseurint.se/newmail
EGET NYHETSBREV
1 annonsör vid varje tillfälle
Pris: 59 000 SEK exklusive moms