Konjunkturbarometern Q1 2017 Extrafrågor

Företagarpanelen – Q1 2017
Extrafrågor Skåne län
Offentlig upphandling
Nu kommer två frågor om offentlig upphandling.
Deltar ni i offentliga upphandlingar?
100 %
90
80
70
62
60
50
40
36
30
20
10
2
0
Ja
Bas: Alla (307)
3
2017-03-02
Nej
Vet ej/Vill ej uppge
Anser ni att förutsättningarna för ditt företag att delta i
offentliga upphandlingar har blivit bättre eller sämre de
senaste fem åren? De har blivit…
Mycket sämre
Lite sämre
Skåne län
17
23
41
12
2 5
Varken bättre eller sämre
Lite bättre
Mycket bättre
Vet ej/Vill ej uppge
0
10
20
Bas: De som deltar i offentliga
upphandlingar (111)
4
2017-03-02
30
40
50
60
70
80
90
100 %
Om undersökningen
• Syfte
• Att löpande undersöka hur SN:s
medlemsföretag ser på
konjunkturutvecklingen och aktuella
samhällsfrågor.
• Metod
• Internetundersökning i Svenskt
Näringslivs Företagarpanel
med hjälp av Kantar Sifo.
•
Svarsfrekvens 36%
• Tidsperiod
• 3 – 16 februari 2017
5
2017-03-02
Källa: Kantar Sifo