aktie- dagen

Aktiespararna Event presenterar
Måndag 31 januari, Medicon Village
AKTIE DAGEN
2017
LUND
Din guide till
ett lönsammare
aktiesparande
M ÖT XINT ELAS GRUNDARE OC H VD
Evy Lundgren-Åkerlund
Vår styrka och bredd visas av de
betydande framsteg inom artros
och glioblastom som vårt team
har rapporterat på kort tid.
MARKÖRTEKNOLOGI BANAR VÄG
FÖR NYA BEHANDLINGAR INOM
REGENERATIV MEDICIN OCH CANCER
Läs mer om Xintela:
www.xintela.se
2 AKTIEDAGEN 2017 LUND
Välkommen till Aktiedagen i Lund
Vi vill hälsa dig välkommen till en dag med fokus på ditt aktiesparande!
Vi har skapat en mötesplats där du möter experter
från börsbolag och andra intressenter från kapitalmarknaden. Under dagen får du lyssna till ett antal
bolagspresentationer med efterföljande frågestund. På
vårt mingelområde arrangeras en Investeramässa där du
kan träffa representanter från medverkande bolag och
ställa dina frågor direkt till dem.
Aktiedagen filmas och sänds live och ondemand via
aktiespararna.se. Redan imorgon kan du i lugn och ro gå
tillbaka och titta på programmet från idag, kolla in det
du kanske missade eller inte hann med under dagen.
Som världens största aktiespararorganisation med cirka
66 000 medlemmar vill vi på Aktiespararna hjälpa dig att
bli en mer lönsam aktie- och aktiefondsparare. Vi ger dig
oberoende och relevant infor­mation om börsen, aktier
och fonder samt är din starka och orädda röst på fler än
500 bolagsstämmor varje år.
Joakim Olsson, VD Aktiespararna
Medverkande bolag:
AKTIEDAGEN 2017 LUND 3
Oncology Venture Sweden
AKTIEKURS 51,00 (2017-01-19)
80,0
70,0
Oncology Venture Sweden
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2015-11-11
2016-04-11
Oncology Venture Sweden arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget
Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att
använda Drug Response Prediction - DRP - för att signifikant
kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP har
visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för
kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i
29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget använder sig av en
modell som förbättrar oddsen jämfört med
traditionell farmaceutisk utveckling.
2016-09-11
VD: Peter Buhl Jensen
Ordförande: Duncan Moore
Lista: Aktietorget
Nästa rapport: 2017-02-20
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.oncologyventure.com
Peter Buhl Jensen
SensoDetect
AKTIEKURS 2,39 (2017-01-19)
4,0
3,5
SensoDetect
3,0
2,5
2,0
SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga
avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin.
Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed
nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.
1,5
1,0
0,5
0,0
2015-11-09
2016-04-09
2016-09-09
VD: Johan Olson
Ordförande: Per Henriksson
Lista: Aktietorget
4 AKTIEDAGEN 2017 LUND
Nästa rapport: 2017-02-20
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.sensodetect.com
Xintela
AKTIEKURS 4,06 (2017-01-19)
7,0
6,0
Xintela
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2016-03-22
2016-08-22
VD: Evy Lundgren-Åkerlund
Ordförande: Gregory Batcheller
Lista: First North
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintela använder teknologin för
att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för
behandling av artros. I en studie på hästar har bolaget visat att
stamcellerna är säkra att använda och att de har en skyddande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en
skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och
människa. XINMARK™ används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste
och mest aggressiva formen av hjärntumörer
hos vuxna. Positiva resultat från cellförsök
och djurmodell har bekräftat att konceptet
fungerar.
Nästa rapport: 2017-02-28
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.xintela.se
Evy Lundgren-Åkerlund
BioInvent International
AKTIEKURS 2,95 (2017-01-19)
5,0
4,0
BioInvent International
3,0
2,0
1,0
0,0
2015-11-11
2016-04-11
VD: Michael Oredsson
Ordförande: Björn Nilsson
Lista: Small Cap
2016-09-11
BioInvent International är inriktat på forskning och utveckling
av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för
cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för
närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk
lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious,
för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har
en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler
(T-reg) och tumörassocierade myeloidceller.
I december 2016 undertecknade bolaget ett
strategiskt forskningssamarbete med
Pfizer Inc.
Nästa rapport: 2017-02-15
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.bioinvent.com
Michael Oredsson
AKTIEDAGEN 2017 LUND 5
Initiator Pharma
På väg till börsen
Emissionserbjudande
Teckningstid: 26 jan – 9 feb
Pris per aktie: 5,50 SEK per aktie
Emissionsbelopp: ca 20,5 MSEK
Kommande lista: Aktietorget
Antal aktie i emissionen: ca 3 700 000 aktier
Initiator Pharma är ett läkemedelsbolag baserat i Danmark som
VD: Claus Olesen
Ordförande: Magnus Persson
Kommande lista: Aktietorget
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.initiatorpharma.com
har förvärvat tre projekt från Saniona AB. Bolaget äger och
utvecklar en läkemedelskandidat som utgör en ny behandlingsmetod mot erektionsproblem.
Claus Olesen
SynAct Pharma
AKTIEKURS 6,05 (2017-01-20)
10,0
8,0
SynAct Pharma
6,0
4,0
2,0
0,0
2016-07-11
VD: Jeppe Øvlesen
Ordförande: Torbjørn Bjerke
Lista: Aktietorget
6 AKTIEDAGEN 2017 LUND
2016-12-11
SynAct Pharma är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och
utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en
plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska
inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas
huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten
AP1189 som stärker kroppens egna celler och
bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen
och därigenom minska risken för att den
kroniska inflammationen blir förvärrad.
Nästa rapport: 2017-02-09
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.synactpharma.se
Torbjørn Bjerke
Boule Diagnostics
AKTIEKURS 295,50 (2017-01-19)
350,0
300,0
Boule Diagnostics
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2015-11-05
2016-04-05
Boule Diagnostics är ett snabbväxande diagnostikbolag som
utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror
för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården.
Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus,
kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i
Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011
noterad på NASDAQ Stockholm.
2016-09-05
VD: Ernst Westman
Ordförande: Peter von Ehrenheim
Lista: Small Cap
Nästa rapport: 2017-02-16
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.boule.se
Fredrik Alpsten
AKTIEDAGEN 2017 LUND 7
Hemcheck Sweden
På väg till börsen
Emissionserbjudande
Teckningstid: 18 jan – 3 feb
Pris per aktie: 6,00 SEK per aktie
Pre market value: 35 MSEK
Emissionsbelopp: 28,2 MSEK
Kommande lista: First North
Antal aktie i emissionen: 4 700 000 aktier
Övrigt: En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 6 SEK
under perioden 29 januari 2018 – 9 februari
2018.
Hemcheck utvecklar och kommersialiserar ett unikt produkt-
VD: Annelie Brolinson
Ordförande: Fredrik Sjövall
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.hemcheck.com
koncept (HELGETM) för patientnära detektion av hemolys.
Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken
till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre
vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället.
HELGETM detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige. hemCheck har
upprättat ett prospekt avseende nyemission
av units inför upptagande av handel på
Nasdaq First North.
Annelie Brolinson
Idogen
AKTIEKURS 14,10 (2017-01-20)
25,0
20,0
Idogen
15,0
10,0
5,0
0,0
2015-11-11
2016-04-11
VD: Lars Hedbys
Ordförande: Agneta Edberg
Lista: Aktietorget
8 AKTIEDAGEN 2017 LUND
2016-09-11
Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen.
Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter
som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska
läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens
blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet
att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har
potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat
antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel.
Nästa rapport: 2017-02-15
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.idogen.com
Lars Hedbys
Cyxone
AKTIEKURS 6,85 (2017-01-20)
10,0
8,0
Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel
baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider.
Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar
som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget
fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar
nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika
immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq
First North är Erik Penser Bank.
Cyxone
6,0
4,0
2,0
0,0
2016-06-07
2016-11-07
VD: Kjell Stenberg
Ordförande: Bert Junno
Lista: First North
Nästa rapport: 2017-02-16
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.cyxone.com
Kjell Stenberg
Cantargia
AKTIEKURS 6,85 (2017-01-20)
12,0
10,0
Cantargia
8,0
6,0
Cantargia är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken attackerar både cancerstamceller och mogna cancerceller. Bolaget har valt en produktkandidat för kommande studier i människa. Prekliniska försök
med Cantargias antikroppar visar på en potent antileukemisk
effekt.
4,0
2,0
0,0
2015-11-11
2016-04-11
2016-09-11
VD: Göran Forsberg
Ordförande: Magnus Persson
Lista: First North
Nästa rapport: 2017-03-01
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.cantargia.com
Göran Forsberg
AKTIEDAGEN 2017 LUND 9
Clinical Laserthermia Systems
AKTIEKURS 9,80 (2017-01-20)
16,0
Clinical Laserthermia Systems är ett forskningsbaserat produkt-
CLS
14,0
bolag inom medicinteknik, som utvecklar och marknadsför
immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS),
en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för
varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida
cancertumörer.
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2015-11-11
2016-04-11
2016-09-11
VD: Lars-Erik Eriksson
Ordförande: Hans von Celsing
Lista: Aktietorget
Nästa rapport: 2017-02-23
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.clinicallaser.se
Lars-Erik Eriksson
:45
–20
5
1
:
0
2
.
l
k
L
L
IKVÄ
Per Lönn
Analytiker
10 AKTIEDAGEN 2017 LUND
Markus Augustsson
Analytiker
Gunnar Ek
Aktieexpert
Gösta Carlberg
Moderator
Svenska Cyxone utvecklar
revolutionerande MS-läkemedel
Dagens MS-behandlingar är i regel associerade med kraftiga biverkningar. Nu tror sig dock det svenska
läkemedelsbolaget Cyxone vara en ny lindrigare behandling på spåren och intresset för bolaget är stort.
M
er än 2,5 miljoner
människor lider idag
av MS, de allra flesta
av dem i Europa och
Nordamerika. Denna autoimmuna
sjukdom, som får kroppens eget
immunsystem att attackera det
centrala nervsystemet, saknar idag
botemedel och de behandlingar som
finns för att bromsa sjukdomsförloppet medför ofta allvarliga biverkningar.
– I början av sjukdomen är det
många som säger att de hellre har
MS-skovet än tar behandlingen,
berättar Kjell Stenberg, som är vd
för bolaget Cyxone och som har lång
erfarenhet av att utveckla läkemedel
mot MS.
Nu tror sig Kjell Stenberg och Cyxone dock vara en helt ny behandling
på spåret, en behandling med långt
mycket mindre biverkningar. Substansen som man sätter sitt hopp
till heter T20K och upptäcktes av en
slump av forskare i Wien och Freiburg som gjorde forskning på en typ
av växtproteiner kallade cyklotider.
Genom att byta ut ett av cyklotidens 28 byggstenar fick man fram en
substans som hämmade signalmole-
kylen IL-2, som spelar en avgörande
roll för att aktivera immunförsvaret.
När forskarna sedan testade substansen på möss upptäckte man att
den kunde minska och förebygga
MS-symptom. Kjell Stenberg som
varit ansvarig för MS-projekt på
Astra Zeneca och varit utvecklingschef för kanadensiska BioMS var
imponerad, både av effekterna på
MS-symptomen och av att mössen
visade upp så få biverkningar.
– Om det här fungerar på
människor som vi hoppas så kan det
ha minst lika bra effekt som de läkemedel som finns, men utan att den
är giftig för patienten. För allt som
finns idag mår man mer eller mindre illa av, berättar han.
Om T20K orsakar så få biverkningar innebär också att den, till
skillnad från alternativen, kan
ges som en regelbunden långtidsbehandling. Patienterna behöver
alltså inte vänta på att symptomen
är etablerade för att behandla dem
utan kan se till att svåra symptom
aldrig hinner uppstå. Kjell Stenberg
tillägger också att cyklotider, som
T20K, har stora fördelar mot existerande behandlingar eftersom de är
naturliga och stabila, inte bryts ner
i kroppen och dessutom tas upp av
cellerna.
Stort intresse för bolaget
För att kommersialisera den här
tekniken bildade Kjell Stenberg
tillsammans med Bert Junno och
Mikael Lindstam 2015 bolaget Cyxone som fick exklusiva rättigheter
att utveckla läkemedel med T20K.
Bolaget noterades också på First
North i juni i år. Den emission som
gjordes vid noteringen övertäckandes till 540 procent och på bara
två månader steg sedan aktien med
över 40 procent.
Under hösten genomför Cyxone
förstudier kring effekt, toxicitet,
och andra farmakologiska effekter.
Nästa år väntar sedan regulatoriska
studier innan fas-1-studierna kan
inledas 2018. Tidigast tror Kjell
Stenberg att läkemedel med T20K
kan finnas på marknaden 2023. Vid
det laget är målet dock för Cyxone
och Kjell Stenberg att ha sålt idén
till ett större företag, med muskler
att marknadsföra preparatet och få
ut det till de som behöver det.
– Min dröm med det här är att
man ska kunna hindra människor
från att utveckla MS.
AKTIEDAGEN 2017 LUND 11
Vi förbättrar plaster
Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som syftar till att kostnadseffektivt och med bibehållen
produktionsteknik avsevärt förbättra prestandan i plaster. Förbättrad prestanda gör det möjligt ersätta
konventionella material, exempelvis metall, med plast. Teknologin möjliggör även uppgradering av återvunnen
plast och hållbarhetsfrågor med ökad återvinning av plaster är en av marknadens starka drivkrafter. Användning
av plast ökar kontinuerligt och Nexam Chemicals marknad, den globala marknaden för plastadditiv, beräknas
årligen växa med 5 procent fram till år 2020. Nexam Chemical är noterat på NASDAQ OMX First North sedan april
2013.
Nexam Chemical Holding AB (publ) | www.nexamchemical.com
12 AKTIEDAGEN 2017 LUND
Nexam Chemical Holding
AKTIEKURS 11,20 (2017-01-20)
16,0
14,0
Nexam Chemical Holding
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2015-11-11
2016-04-11
2016-09-11
VD: Anders Spetz
Ordförande: Lennart Holm
Lista: First North
Nexam Chemical Holding utvecklar teknologi och produkter
som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen
produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess
och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade
egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och
andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en
rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras
tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen
av mer miljövänliga alternativ.
Nästa rapport: 2017-02-16
Bransch: Kemisk industri
Webbplats: www.nexam.se
Anders Spetz
Scandinavian Airport and Road Systems
På väg till börsen
Scandinavian Airport and Road Systems är sedan slutet av 90-talet
ett vinstgenererande bolag inom affärs- området för flygsäkerhet. Bolaget bildades 1998 som en avknoppning från SAAB
Auto- mobil och skapade sig snabbt ett mycket gott renomé på
marknaden genom att designa, tillverka och utveckla friktionsmätutrustning för flygplatser och allmänna vägar. Produkterna
har en mycket hög kvalité och kan monteras i olika typer av
fordon, vilket värderas högt i samband med flygsäkerheten på
landningsbanor. SARSYS lösning ger såväl trafikledning som piloter aktuell information om
banans förutsättningar inför landning och
uppstigning då exempelvis beläggningar
av gummi från landningshjul kan äventyra
säkerheten.
VD: Christian Lienau Svensson
Ordförande: Mikael Ehrman
Kommande lista: NGM
Bransch: Industrvaror- och tjänster
Webbplats: www.sarsys.se
Christian Lienau Svensson
AKTIEDAGEN 2017 LUND 13
-för en trygg start
och landning
Svensk flygsäkerhet på export sedan 1998 –
nu på väg mot listning
Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) bildades 1998 som en avknoppning från
SAAB Automobil. Verksamheten har allt sedan dess varit inriktad mot utveckling, tillverkning och försäljning av högkvalitativ utrustning för att mäta friktion på landningsbanor och
allmänna vägar. Det är ett framgångsrecept som gett utdelning tidigare år. Nyligen avslutades en emission som övertecknades med drygt 300 procent, och nu är Bolagets sikte
inställt på NGM Nordic MTF.
FLYGSÄKERHET LIGGER I TIDEN
Bolaget äger programvaran (källkoden) för
mätutrustning/hårdvara som monteras i bilar
och släpvagnar. Produkten är mycket efterfrågad eftersom den samlar in mätdata digitalt och skickar det i realtid till flygledningen
som sedan informerar piloten. Det innebär
att såväl trafikledning som piloter får aktuell
information om banans förutsättningar inför
start och landning. En viktig funktion eftersom markbeläggningar kan äventyra säkerheten! Produkten är skräddarsydd efter
slutkundens önskemål med hög kvalité och
lång livslängd, dessutom uppdateras mätdatorns mjukvara kontinuerligt enligt internationella samt nationella krav för att ge säkra
mätvärden.
SVENSK PRODUKTION
All installation/montering och tillverkning
(anpassning till kundkrav) utförs av SARSYS
i Trelleborg. Cirka 90% av komponenterna
köps in via svenska leverantörer.
GLOBAL MARKNAD
SARSYS är idag är ett av de största på
marknaden. Försäljningen sker direkt till
flygplatser (civila och militära) via representanter och etablerade agenter. Drygt 90% av
Bolagets omsättning kommer från export till
ett 100-tal länder fördelat på samtliga kontinenter, där Europa, Asien och Nordamerika
dominerar.
ORDERSTOCK
I dagsläget har SARSYS pågående upphandlingar om leverans av ett 60-tal enheter. Ordervärden varierar från 500 TSEK till
15 MSEK. Kreditrisker hålls så nära noll som
möjligt med betalningsgarantier, bl a genom
Exportkreditnämnden, remburser och samarbete med bank.
Möt SARSYS i samband med Aktiedagen i Lund 2017
När: Tisdagen den 31 januari kl. 16:00
Vad: SARSYS VD Christian Lienau Svensson berättar om Bolaget och senaste nytt
Var: Medicon Village, Scheelevägen 2
Anmälan: http://www.aktiespararna.se/aktiedagen-lund
Hemsida: http://www.sarsys.se
14 AKTIEDAGEN 2017 LUND
myFC Holding
AKTIEKURS 16,90 (2017-01-20)
35,0
30,0
myFC Holding
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2015-11-11
2016-04-11
myFC Holding är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar
gröna energilösningar och är världsledande inom mikrobränsleceller. Företagets första vätgasdrivna produkt, myFC
PowerTrekk, är en hybridladdare för mindre elektriska enheter
som mobiltelefoner och surfplattor och drivs på vanligt salt
och vatten. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya generation
laddare med namnet, JAQ. myFC grundades 2005 och tillhör
koncernen myFC Holding AB. myFC Holding noterades i maj
2014 på NASDAQ | First North.
2016-09-11
VD: Björn Westerholm
Ordförande: Carl Palmstierna
Lista: First North
Nästa rapport: 2017-02-24
Bransch: Kraftförsörjning
Webbplats: www.myfc.se
Björn Westerholm
Plejd
AKTIEKURS 19,50 (2017-01-20)
25,0
20,0
Plejd
15,0
10,0
5,0
0,0
2016-04-11
Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar
produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga
i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas
för Internet of Things. Under 2016 lanserar Plejd en ny produktserie inom smart belysning som ger elektriker och konsumenter en väsentligt bättre flexibilitet och användarupplevelse
än dagens traditionella produkter.
2016-09-11
VD: Babak Esfahani
Ordförande: Pär Källeskog
Lista: Aktietorget
Nästa rapport: 2017-02-28
Bransch: Konsumtionsvaror
Webbplats: www.plejd.com
Babak Esfahani
AKTIEDAGEN 2017 LUND 15
C
har under
2016 tagit ett viktigt
steg i och med valet
av kandidat för den
vidare utvecklingen. Mindre prekliniska studier har gett stöd åt
såväl verkningsmekanismen som
att bolagets form av genterapi kan
leverera önskade gener.
Det finns dock än så länge ganska
begränsat med prekliniska data.
CombiGene ska genomföra en
längre studie i en mer avancerad
kronisk epilepsimodell som kan ge
ett prekliniskt ”Proof of Concept”
(indikation på effekt). Vi bedömer
att den studien blir en viktig värdemätare för bolaget under 2017.
gör att genterapi
kan stå inför ett marknadsgenombrott de kommande åren.
Det kan spä på intresset för bolag
verksamma inom området, inklusive CombiGene. Epilepsi är ett
16 AKTIEDAGEN 2017 LUND
intressant behandlingsområde mot
bakgrund av bolagets betydande
expertis inom området och ett
stort medicinskt behov. Ungefär
30 procent av patienterna svarar
inte tillfredsställande på befintliga
läkemedelsbehandlingar och behöver därför nya mer effektiva
terapier med mildare biverkningar.
har för närvarande låg
”burn-rate” men kostnaderna lär
öka framöver när tillverkningsprocesser ska komma på plats.
Kassan kommer att behöva fyllas
på inom kort.
att CombiGene är lågt
värderat jämfört med andra listade
bolag i motsvarande utvecklingsfas. För att motivera en mer positiv
syn på aktien vill vi dock
exempelvis se att finansiering och
ytterligare studiedata för kandidaten CG01 kommer på plats.
ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer
Minesto
AKTIEKURS 6,85 (2017-01-20)
12,0
Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag med en patenterad
teknik för att utvinna energi från tidvatten- och havsströmmar. Minestos prisbelönta produkt, Deep Green, har förmåga att kostnadseffektivt utvinna förnybar marin energi från
relativt långsamma vattenströmmar. Deep Green liknar en
svepande undervattensdrake, uppbyggd av en vinge och en
turbin, som är fäst i havsbotten med en förankringslina
och rör sig i en snabb 8-formad bana i tidvattenoch havsströmmen.
Minesto
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2015-11-11
2016-04-11
2016-09-11
VD: Anders Jansson
Ordförande: Martin Edlund
Lista: First North
Nästa rapport: 2017-03-29
Bransch: Kraftförsörjning
wwWebbplats: www.minesto.com
Martin Edlund
Acosense
På väg till börsen
Emissionserbjudande
Teckningstid: 30 jan – 21 feb
Pris per aktie: 8,60 SEK per aktie
Emissionsbelopp: 10 320 000 SEK
Kommande lista: Aktietorget
Antal aktie i emissionen: 1 200 00 aktier
Garantier: Teckningsåtagande ca 5,5 MSEK
Acosense utvecklar, tillverkar och säljer mätinstrumentet
VD: Per Hellman
Ordförande: Ingvar Andersson
Nästa rapport: maj 2017
Bransch: Instrument till processindustrin
Webbplats: www.acosense.com
Acospector Acoustic Chemometer med tillhörande tjänster.
Instrumentet är en innovation som ger kunden kontinuerlig information om svåranalyserade kemiska och biologiska
industrivätskor. Användningen av Acospector ger kunden
möjlighet att reducera produktionskostnaderna, öka produktiviteten, sänka energikostnaderna, bättre utnyttja råvarorna
och säkerställa en högre produktkvalitet genom att kontinuerligt övervaka flödet i produktionen. Acosense
genomför en nyemission inför en kommande notering på AktieTorget.
Per Hellman
AKTIEDAGEN 2017 LUND 17
EatGood
På väg till börsen
Emissionserbjudande
Teckningstid:
30 jan – 23 feb
Pris per aktie: 5,90 SEK per aktie
Emissionsbelopp: 11 600 000 SEK
Kommande lista:Aktietorget
Antal aktie i emissionen: 1 966 570 aktier
Garantier: Teckningsåtagande ca 5 MSEK
EatGood har genom åren utvecklat en speciell ugn, Lightfry-
VD: Henrik Önnermark
Ordförande: Per-Johan Swartling
Nästa rapport: maj 2017
Bransch: Utrustning till restaurangkök
Webbplats: www.eatgood.se
18 AKTIEDAGEN 2017 LUND
ugnen, med vilken man kan tillaga pommes frites och andra
friterade maträtter utan frityrolja. Tillagningen sker istället
med hjälp utav ånga och varmluft. Det innebär att användaren
slipper hantering av frityrolja som i de flesta fall är ett arbetsmiljöproblem och kunden får en matprodukt som är betydligt
hälsosammare. Kunderna av Lightfry-ugnen är professionella
restaurangkök och snabbmatsanläggningar runt om i världen,
såväl på land som i marin miljö. Andra potentiella kunder är livsmedelskedjor, bensinstationer, skolor, sjukhus och personalrestauranger. Bolaget genomför en nyemission inför
en kommande notering på AktieTorget.
Henrik Önnermark
Det här är Analysguiden.se
Samtliga bolag finns på Analysguiden med information om bolaget, insynsaffärer, pressmeddelanden, mäklar­
statistik med mera. I de fall banker eller andra institut gör analyser publiceras även dessa på Analysguiden. Som
användare ska du känna att informationsinhämtningen är heltäckande som underlag för en eventuell investering.
Analys. ”Rewrites” av analyser från
banker och tidningar presenteras
kostnadsfritt i den mån de blir publika.
Prenumerationer. Information är allt. En
besökare kan prenumerera på analyser,
pressmeddelanden, intervjuer m.m. via
e­post från samtliga noterade bolag.
Fråga vd. Ett smidigt sätt att
kommunicera med bolaget och
få svar på sina frågor.
Nyckeltal med mera. En avancerad
nyckeltalsindikator tillåter dig kombinera
aktuella siffror och prognoser, med egna
uppskattningar, för att få en bra bild av
en akties värdering.
Kalender. Tiden då en placerare missade en
rapport eller en stämma är förbi. En användare
kan beställa e­postavisering för kalender­
händelser från samtliga noterade bolag.
Börstabeller. Tidningen Aktiespararens
omtyckta börstabeller med dagligen upp­
daterade nyckeltal där användaren på ett
pedagogiskt sätt kan jämföra företag.
AKTIEDAGEN 2017 LUND 19
Måndag 31 januari kl. 08:00–21:00
Medicon Village, Lund
AKTIE DAGEN
2017
LUND
07:30 Registreringen öppnar, vi bjuder på frukost
07:50 Välkommen till Aktiedagen
Lars Håkanson, Aktiespararna
08:00 Oncology Venture Sweden
VD Peter Buhl Jensen
08:30 SensoDetect
VD Johan Olson
09:00 Xintela
VD Evy Lundgren-Åkerlund
09:30 BioInvent International
VD Michael Oredsson
10:00 Paus med förfriskningar
10:15
Initiator Pharma
VD Claus Olesen
10:45
SynAct Pharma
Ordförande Torbjørn Bjerke
11:15
Boule Diagnostics
CFO Fredrik Alpsten
11:45
Hemcheck Sweden
VD Annelie Brolinson, ordförande Fredrik Sjövall
12:15
Vi bjuder på lunch
13:00
Idogen
VD Lars Hedbys
13:30
Cyxone
VD Kjell G Stenberg, projektledare Leonard Saffer
14:00
Clinical Laserthermia Systems
VD Lars-Erik Eriksson
14:30
Cantargia
VD Göran Forsberg
15:00
Paus med förfriskningar
15:30
Nexam Chemical Holding
VD Anders Spetz
16:00
Scandinavian Airport and Road Systems VD Christian Lienau Svensson
16:30
myFC Holding
VD Björn Westerholm
17:00
Plejd
VD Babak Esfahani
17:30
Paus med förtäring
18:00
Minesto
VD Martin Edlund
18:30
CombiGene
VD Jan Nilsson
19:00
Acosense
VD Per Hellman
19:30
Paus med förfriskningar
19:45
EatGood
VD Henrik Önnermark
20:15
Aktiespararnas börspanel
21:00
Avslutning med utlottning
Moderator: Gunnar Ek, Aktiespararna, Markus Augustsson, Jarl Securities,
Gösta Carlberg, Aktiespararen
20 AKTIEDAGEN 2017 LUND