våga lyfta blicken!

katolskt
FORUM
VÅGA LYFTA BLICKEN!
Många i vårt samhälle lever på livets skuggsida utan hem
och utan mat för dagen
Arbete bland gatans utsatta i Abbé Pierres anda.
Medverkar:
Biskop Anders Arborelius OCD.
Margareta Thunberg, volontär och fri skribent. Margareta har under
flera decennier arbetat för utsatta människor, både direkt på gatan och
genom insamlingar av kläder och andra förnödenheter.
Barbro Lindgren författare .
Gunilla Lundgren, författare.
Sång, musik, kaffe, bokförsäljning kollekt
Torsdag 16 mars kl 19.00 i Stora salen
KATOLSKT FORUM S:TA EUGENIA KYRKA, KUNGSTRÄDGÅRDSG 12 STOCKHOLM.
WWW.SANKTAEUGENIA.SE, [email protected] 08-505 780 00