Social- och omsorgsn. 9 mars 2017

SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE
Organ
Social- och omsorgsnämnden
Kallelsen utfärdad den
2.3.2017
Sammanträdestid
Torsdagen den9.3.2017kl.18.30
Sammanträdesplats
Kommunkansliet i Nääs
Sida
2
Ärenden:
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
Konstatera laglighet och beslutförhet
protokolljusterare
föredragningslistan
Utvärdering av verksamheten vid Sunnanberg vårdhem
Verksamhetsberättelse 2016/äldreomsorg
Verksamhetsberättelse 2016/Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsberättelse 2016/Ålands omsorgsförbund k.f.
Tjänstemannabeslut/äldreomsorg
Tjänstemannabeslut/Individ- och familjeomsorg
Delgivningar/Individ- och familjeomsorg
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 16.3.2017 på kommunkansliet i Nääs under kansliets öppethållningstid.
Efter justering läggs protokollet även ut på nätet. Kommunens hemsida har adress: www.saltvik.ax
Henry Lindström, ordförande