Ansökan om träningstider i idrottshall

ANSÖKAN OM TRÄNINGSTIDER I
IDROTTSHALL
Ansökan gäller
Säsongen
Förening
Förening, namn
Adress, c/o adress
Postnummer
Ort
Kontaktperson
Telefon
E-post för föreningens bokningar
Önskade tider
Idrottshall
Veckodag/datum
Klockan
Verksamhet
Åldersgrupp
Vår förening räknar med följande lag i seriespel (för seniorer)
Senaste ansökningsdatum
Ansökan ska vara inlämnad senast, datum
Ansökan sänds till:
Haninge kommun, Kultur och fritid, Norra Kronans gata 429, 136 81 Haninge.
Haninge kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen | Besöksadress: Norra Kronans gata 429 | Postadress: 136 81 Haninge
E-postadress: [email protected] | Telefon växel: 08-606 70 00
Webbadress: haninge.se | facebook.com/haningekommun
KOF15 Utgåva 02 2017.02 www.signon.se
1(1)