IMV-bladet nr 1-2017 - Intresseföreningen Motala Verkstad

IMV-bladet nr 1-2017
Jag får börja med att önska en god fortsättning på det nya året. Här kommer årets
första informationsblad med klockringningen på nyårsafton som senaste händelse. I
detta blad bifogas även ett inbetalningskort för årets medlemsavgift som oförändrat är
på 150 kr. För er med internetbank går det bra att göra betalningen på vårt BG 53297644. Glöm inte att skriva medlemsavgift på info-delen.
Tänk på att medlemsavgiften skall vara inbetalad före årsmötet.
Klockringning
Trots att det var ett miserabelt väder på nyårsafton
hade uppemot 200 personer samlats vid
klockstapel för att ta del av klockceremonin. Efter
välkomsttalet framförde föreningens ordförande
Bo Lövstedt sin årligt återkommande dikt på temat
”Vad bryr sig klockan”. Därefter lät sig den gamla
klockans toner sig ljuda ut över nejden i Tommy
Fredriksson händer. Ceremonin avslutades med att
man unisont sjöng ”Du gamla du fria” som
åtföljdes av ett sprakande fyrverkeri som lyste upp
den något dunkla himmlen.
Föreningsmässan
Vi kommer även i år att delta i föreningsmässan.
Mässan som förra året hölls i gamla Folkets hus
kommer i år att hållas i Sporthallen fredag den 31
mars och lördag den1 april. Ni är välkona att
besöka vår monter.
Läs mer i MV-tidning eller under www. motala. se
Årsmöte
Årsmötet äger rum torsdag den 9 mars kl 18:30 på
restaurang 59:an i gamla stan. Se separat kallelse.
Föreningen fyller 30 år
I mars 1987 togs initiativ till att bilda en förening
via ett upprop i Motala tidning. Ordalydelsen
skrevs så här ”Var med och starta en förening för
bevarande av Motala Verkstad och verkstadsöns
historia” Initiativtagare till detta upprop var
dåvarande Motala tidnings chefredaktör Sven
Slotter och NBV,s Ingemar Antonsson. Vid
årsmötet i april, månaden efter, valdes Ingemar
Antonsson till ordförande. Marianne Andersson
valdes till sekreterare, en post som hon
fortfarande innehar, vilket måste vara ett rekord.
Här valdes också Vilgotd Bergström, John
Sandberg och Sven Olsson till ordinarie ledmöter
i styrelsen.
30-årskalaset ska firas storslaget, dels med ett
tårtkalas i Varvsbyggnaden i samband med
utställningen på Kr himmelfärdsdagen, och dels
senare i höst på lokal, vilket jag ber att få
återkomma till. Arrangemanget är i skrivande
stund i planeringsstadiet.
Inbjudan kommer senare.
PS: Vi väntar fortfarande på att kommunen ska få tummen ur ändan och börja med renoveringen av
Varvsbyggnaden. Vi är nu inne på tredje året av det fagra löftet om renovering. Men den som lever får se
heter det ju.
PS. Glöm inte bort att anmäla din adressändring vid flyttning En ev. automatisk adressändring
via posten når inte oss. Ring eller maila mig enligt adress nedan.
Utgivare. Intresseföreningen Motala Verkstad.
Ansvarig redaktör. Bo Lövstedt tfn: 070 0639072. Email: [email protected]
Vår hemsida. www. intresseforeningmv.se