Karta licensjakt lo område 6

Datum 17-02-24
Diarienummer 218-1345-2017
Bilaga 3 Område 6
© Länsstyrelsen Jämtlands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan - GSD
Teckenförklaring
LstZ Jaktområde Licensjakt för Lodjur
0
5
10
Lantmäteriet/Metria
20 Kilometer