Se vårens filmprogram

VÅRENS FILMER PÅ
BIOGRAFMUSEET
Vi fortsätter visa kvalitetsfilm 2 tisdagar
i månaden kl 19! Pris: 70 kr
14 feb (Ungern)
107 min, 15 år
28 feb (Palestina,
Quatar, Frankrike)
85 min, 15 år
14 mars (Georgien,
Estland) 87 min, 15 år
21 mars (Iran,
Frankrike, USA)
107 min, 11 år
4 april (Ryssland)
140 min, 15 år
18 april (Frankrike)
102 min, 7 år
För mer info besök: www.biografmuseet.se, www.facebook.com/biografmuseet