Hittar ni här - MX

Tilläggsregler för Absolutmx.se Smålands-Cupen Enduro Just 4 Fun 2017
Tävlingstyp:
Enduro varvlopp typ 2 alt. typ 1 Mixad. Samtliga deltävlingar kan köras med oregistrerad
mc.
OBS! Db gräns 112 Db (2 meter max).
Anmälan startgrupp 1:
07.45 – 08.30
Startgrupp 1:
Klass
Klass
Klass
Klass
1
2
3
9
08.45
Ungdom 85 E0
Ungdom MX2 E1
Dam “Enduro Girls Open”
Motion 51-
Förarmöte startgrupp 1:
Kl.08.30
Anmälan startgrupp 2:
09.00 – 10.00
Startgrupp 2:
Körtid: ca: 1 tim.
Kl. 10.45
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Senior / Elit
Junior
Bredd
Körtid ca: 2 tim.
Körtid ca: 2 tim.
Körtid ca: 1,5 tim.
Förarmöte startgrupp 2:
Kl.10.15, prisutdelning startgrupp 1
Anmälan startgrupp 3:
Kl.11.30 – 12.30
Tredje startgrupp:
Kl. 13.30
Klass 7
Klass 8
Motion 16 till 39
Motion 40 till 50
Förarmöte startgrupp 3:
Kl. 13.00, prisutdelning startgrupp 2
Prisutdelning startgrupp 3 snarast efter avslutad tävling.
Körtid ca:1 tim.
Varje arrangörsklubb anger i PM hur lång körtid som skall köras per klass.
Besiktning:
Samtliga deltagare skall besiktiga. Ljudmätning 112Db (2 meter max) kommer att
utföras av minst 30% av deltagarna, se anslag vid anmälan.
Respittid:
Anges i PM för respektive arrangör.
Prisbedömning:
I klass 4 och 5 skall samtliga varv enligt PM -1 fullföljas för att prisbedömmas, bruten
förare prisbedöms inte.
Minst 1 varv måste fullföljas för att prisbedömas gäller klass 1, 2, 3, 6, 7, 8 samt 9.
Resultaten anslås på respektive arrangörs anslagstavla samt på www.mx-results.com
Revidering: 170227 NGH
Tilläggsregler för Absolutmx.se Smålands-Cupen Enduro Just 4 Fun 2017
Licenskrav:
Nationell Endurolicens
Tillfällig licens löses på www.svemo.se för varje enskild tävling.
Transponder krav:
MX-Transponder av typ Mylaps i alla klasser
Möjlighet att hyra finns för ett begränsat antal finns 150.-
Anmälan:
http://www.svemo.ta senast torsdagen före tävling kl.24.00
Ingen efteranmälan.
Anmälningsavgift:
Klass 1 – 3 Ungdomsklass inkl. dam 150.Klass 4 – 9 Övriga klasser 300.Skall vara arrangerande klubb tillhanda via Svemo TA senast torsdagen före tävlingen
för att anmälan skall vara giltig.
Sista återbudsdag för återbetalning av anmälningsavgift är fredagen före tävlingen.
Fasta startnummer:
Startnummer tas ut på http://www.svemo.ta och behålls hela serien.
Hederspriser
3 st i varje klass vid varje deltävling i samtliga klasser
Totalt i serie 5 st i samtliga klasser.
Arrangerande klubbar delar på totala kostnaden för hederspriserna för finaltävlingen.
Totalt serien sammanlagda resultat klass 4 och 5 : 4 000.-, 3 000.-, 2 200.-, 1 500.-,
900.-, 500.-, 200.-, 200.-, 200.- 200.Arrangerande klubbar lämnar 1 200.-/tävling för prispotten till totalpriser klass 4 och 5.
Arrangerande klubbar betalar 30.-/startande till Södra Distriktets enduro satsning.
Poäng fördelning:
I klass 1 – 5 samt totaltresultat klass 4 och 5 25, 22, 20,18,16,15, 14, 13, 12, etc.
Klass 6 - 9 Poäng fördelas enligt följande per klass. 1:a 100 p, 2:a 97 , 3:a 95, 4:a 93,
5:a 91, 6:a 90 etc.
Total resultat:
1 st deltävlingar får räknas bort i klass 1-3 och 6-9. 2 st för klass 4-5.
Miljö:
Miljömatta skall användas.
Ansvar:
Allt deltagande sker helt på den tävlandes egen risk. Svemo och
arrangören och dess funktionärer frånsäger sig allt ansvar för ev. inträffade skador och
olyckshändelser i samband med tävlingen.
Tävlingen skall arrangeras enligt Svemo reglemente för nationell tävling.
Revidering: 170227 NGH
Tilläggsregler för Absolutmx.se Smålands-Cupen Enduro Just 4 Fun 2017
Arrangör
Björkö Enduro
SMK Värnamo
Vrigstad MK
Westerviks MS
Solshesters MCK
Wäxjö MS
Norrahammars MK
Tranås MS
Vimmerby MS Final
FMCK Eksjö
Ansvariga ledare:
Lördag 21 Januari
Lördag 4 Februari
Lördag 4 Mars
Lördag 29 April
Tisdag 6 Juni
Lördag 17 Juni
Söndag 6 Augusti
Lördag 26 Augusti
Lördag 16 September
Vrigstad MK
[email protected]
[email protected]
0708 434368
0708 761147
SMK Värnamo Christer Jansson
[email protected]
0706 266470
Vimmerby MS Oscar Blom
Fredrik Johansson
[email protected]
[email protected]
0723 093243
0705 162305
Solshesters MCK
Bertil Nilsson
Benny Qvist
Göran Nilsson
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0706 377838
0703 550222
0705 297343
Björkö Enduro Jörgen Gerhardsson
H-P Svensson
[email protected]
[email protected]
0733 836471
0706 892368
Norrahammars MK
Janne Largén
Tomas Arnerdal
Tommy Brant
Mats Rydell
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0704
0706
0762
0734
Nils-Göran Hellkert
Alf Wihrén
Typ 2
Typ 1
Typ 1
Typ 1
Typ 2
Typ 1
Typ 1
Typ2
Typ 1
Mixad
Mixad
Mixad
Mixad
Mixad
Mixad
783538
150320
456329
316466
Växjö MS
Niclas Stark
Joakim Carlborg
[email protected]
[email protected]
0706 679070
0700 897750
Tranås MS
Kjell Wennerlund
Petter Wennerlund
[email protected]
[email protected]
0705 846475
0761 699662
[email protected]
[email protected]
0703 912827
0709 749300
[email protected]
[email protected]
0705 773846
0702 304198
0707 237908
Westerviks MSK
Anders Burström
Fredrik Karlsson
FMCK Eksjö
B-A Gustafsson
Peter Hörenius
Christoffer Gustafsson
Revidering: 170227 NGH