Församlingsblad - Trosalundskyrkan

Församlingsblad nr 1 - mars - maj 2017
Tillsammans i
TROSALUNDSKYRKAN
- Vi är en församling i Equmeniakyrkan -
Månadens böneämne
mars:
Vi ber att vi ska få finnas
till för dem som behöver
oss.
Månadens böneämne
april:
Vi ber att Gud ska hjälpa
oss leva både i nåd och
sanning.
Månadens böneämne
maj:
Vi ber att Jesus ska
hjälpa oss att visa våra
medmänniskor kärlek på
ett språk de förstår.
Nytt liv
Det var ett par veckor före Jul. På grund av halkan hade jag sänkt hastigheten, men
nära Tystbergaavfarten sladdar en trailer in framför oss. Jag lyckas svänga undan
och undviker på så sätt att köra in i släpet, men samtidigt hör jag min fru Solveig
ropa ”Gode
Gode Gud hjälp oss!”. I mitt inre hinner jag stämma in i bönen, men ser
sedan hur lastbilsekipaget knyter sig och blockerar vägbanan med dragbilens front
pekande rakt mot oss, och jag inser att vi inte har en chans att undvika kollision.
Undrar hur det känns när krockkudden löser ut hinner jag tänka innan den verkligen gör det.
Krutrök. Lever vi? Är vi hela? Ut!
Omtänksamma människor. Ringa 112. Väntan.
In i baksätet. Väntan. Räddningstjänsten.
Nackfixering. Bår. Ambulans. Akuten. Polisen.
Väntan. Undersök-ning. Väntan. Magnetröntgen.
Väntan. Besked. Inga skador! Sjuktransport
hem.
Jesus lyssnade, och det skedde. Gud vet våra behov
innan vi uttryckt dem, men vill också att vi ska sätta
ord på vår längtan.
Hemma i hallen kramar vi om varandra och
tackar Gud för att han hjälpte oss. Tackar för att
det var vi som kom hem till huset och inte våra
efterlevande. Tackar för medmänniskor och
akutsjukvård.
Den som lidit länge men blivit fri från plågan
beskriver det ofta som att få livet tillbaka. Något
liknande kunde vi känna trots bara några sekunders
fara och att vi förblev oskadda.
oska
Ett nytt liv - fast
samma.
På tidningsbilden kunde man senare ana änglar i
ljusreflexerna, och jag tror verkligen vi hade
änglavakt - eller att Gud höll sin skyddande
hand över oss, som för mig är ett uttryck för
samma sak. Mina mödor vid ratten kanske
hjälpte något. Antagligen marginellt. Eller inte
alls. Men jag tror Solveigs rop till Gud om hjälp
gjorde skillnad. Även om hon inte hade hunnit
ropa så hade ropet hjälpt oss, för Jesus säger i
Matteus 6:8 att "er fader vet vad ni behöver
redan innan ni har bett honom om det.".
Jesus uppstod från döden på tredje dagen. Många
flyr krig och förföljelse och får en nystart i Sverige.
Vi går nu också in i vårens tid då naturen, som
verkat död under vintern, får nytt liv.
I många kyrkor sjunger man "Kyrie Eleison".
Det är latin och betyder "Herre, förbarma dig",
och anknyter till den blinde Bartimaios rop till
Jesus i Markus 10:46-52. Jesus frågade vad han
ville och Bartimaios bad att få sin syn tillbaka.
Ibland sker mirakulösa under. Ofta får vi tacka Gud
för långsamma skeenden. Ofta ser vi inget under,
men känner att Gud är med i svårigheterna
svårigh
och
hjälper oss härda ut, vilket kan vara det största
undret många gånger.
Död och liv går hand i hand. Vårt jordeliv avslutas
med vår död, men i Jesus har vi ändå ett evigt liv.
Varje morgon kan vi tacka Gud för att få vakna till
en ny dag, och varje afton får vi tacka för det eviga
livet, oavsett om vi vaknar eller inte nästa dag.
Egentligen är livet ständigt
digt nytt. Vad vill du göra
med ditt nya liv?
Varma hälsningar
Tobbe
Vi har slutat annonsera i SN. Istället får alla som vill ett sms var vecka
med info om kommande samlingar.
Vill du ha Trosalundskyrkans vecko-sms
sms så messa det till 0733-72
0733
75 70 eller mejla
till [email protected] så ordnar vi det.
Församlingsfokus
Från västkusten
till östkusten
På försommaren 2015 gick flyttlasset från
västkusten till östkusten och till Trosa men
vägen till Trosa har inte varit rak och gått
via Gotland, Linköping, Göteborg-Partille
för att till slut hamna i Trosa. Vi har funnit
hos väl till rätta i Trosa och arbetar nu vidare
här i vårt företag med redovisning och
revision.
Då vår andliga hemvist har varit inom frikyrkan var det naturligt att söka församlingsgemenskap i Trosalundskyrkan, där vi
funnit en varm gemenskap i församlingen
och där också församlingen har blivit och
kommer att vara en oas för oss i livet.
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för
guds rike. Att få dela tro och liv med
varandra är stort. En levande gemenskap i
och med Kristus förändrar oss alla, då kan
vårt nya verksamhetsår 2017 bli ett spännande
år. Vi ber om att Trosalundskyrkan skall få vara
en kyrka för hela livet och för alla
livssituationer, där mötet med Jesus Kristus
förvandlar oss alla. I Hebr 13:e kap. kan vi läsa
”Kristus är densamme igår, idag och i
evighet”. Detta ger bärighet och uthållighet
inför framtiden.
Vi tackar för det varma välkomnandet till
församlingen vid årshögtiden.
Marianne och Ragnar Persson
Ny styrelse
Främre raden från vänster: Marianne Persson, kassör, Karl-Runo Edén, ordförande,
Sten Ottosson, sekreterare Bakre raden från vänster: Torbjörn Alesand, pastor och
adjungerad, Margareta Edén, suppleant, K-G Samnegård, suppleant.
FÖRNYELSE eller …..
Jag träffade ett par tonårsungdomar,
Merry Belle och Patricia Chammo, för att
prata om hur dom upplevt flytten till
Sverige. De kom hit som flyktingar
tillsammans med sina föräldrar och en
yngre syster från Syrien den 27 augusti
2014.
Kriget startade tre år tidigare i deras hemstad
(300.000 invånare) som ligger i nordöstra
Syrien någon kilometer från den turkiska
gränsen. IS kom med sina soldater till staden.
De ville placera vapen på taket på den
trevåningsfastighet som familjen ägde.
Familjen nekade och valde tillsammans med
alla kristna i staden att fly utomlands.
Familjen flydde till släktingar i Libanon. De
fick lämna kvar allt de ägde när de flydde. Det
var ett ”läskigt äventyr” berättade Patricia.
I Libanon var det inte krig. I början bodde de i
bostäder som Kyrkan hyrde ut. Sedan fick de
en annan bostad med hjälp av släktingar. I
Libanon bodde familjen kvar i tre år.
Ungdomarna fick gå i skola. Där prioriterades
det franska språket framför både engelskan
och arabiskan. Efter några månader kom de
till en engelsk skola vilket på grund av språket
var lättare att klara av. Ett år innan flytten
registrerades familjen som kvotflyktingar via
FN och fick möjlighet att komma till sina nära
släktingar i Sverige.
Flytten gick bra men innebar en väldig
omställning för hela familjen. Trosa blev deras
hemort och ungdomarna började i skola här. I
början var det svårt att få kamrater på grund
av språksvårigheter. Förutom arabiska kunde
de engelska och en del franska. Men ganska
snabbt lärde de sig svenska, så idag har de
kamrater både från Sverige och andra länder. I
Södertälje har de dessutom en del scoutvänner
från Syrien som de träffar och umgås med.
Merry Belle går idag första året på gymnasiet
i Nyköping, samhällslinjen, och Patricia går i
klass 7 på Tomtaklintskolan. I Syrien finns det
både offentliga och privata skolor. I de privata
skolorna får eleverna själva betala sina skolböcker. De gick själva i en privatskola i
Syrien. Grundskolan i Syrien är nioårig, följd
av treårigt gymnasium.
Det finns även förskola som dock inte är
obligatorisk.
I
religionsämnet
är
undervisningen delad mellan kristna och
muslimer. Den största skillnaden mellan den
svenska och den syrianska skolan är enligt
ungdomarna att undervisningen i Syrien är
lärarledd till 50% medan den i Sverige enbart
är det till 10%. I Sverige finns lektioner i slöjd,
hemkunskap och simning vilket det inte gör i
Syrien.
Jag bad de båda ungdomarna att lista vad de
känner som mest positivt och mest negativt i
jämförelse mellan Sverige och Syrien.
* Barnbidrag saknas i Syrien
* Vädret är behagligare i Syrien - fler soltimmar,
sällan minusgrader på vintern och upp mot + 40
grader på sommaren. På sommaren var det
vanligt att de sov på taket eller balkongen.
* Mer fattiga i Syrien än i Sverige.
* Jämlikheten i Sverige. Män och kvinnor kan
inte göra samma saker i Syrien. Exempelvis var
ungdomarnas mamma den första kristna kvinnan
som blev advokat och därmed bröt mot kulturen.
* Det är tradition i Syrien att barnen bor hemma
tills de gifter sig.
* Yttrandefriheten. I Syrien är det hårda restriktioner vad man får säga och inte säga.
* Religionsfriheten. I Sverige kan vi ha eller inte
ha en religion. I Syrien måste alla tillhöra en
religion.
* Arbetstiderna i Sverige är långa och kräver
kraft och tid från familjen. I Syrien har man
arbetstid mellan kl 8-14.
Ingen av ungdomarna vill flytta tillbaka till
Syrien. De uppskattar Sverige och speciellt den
öppenhet som finns i vårt land och här vill de bo,
studera och arbeta. Merry Belle vill bli journalist
i första hand och fotograf i andra hand. Patricia
vill arbeta i laboratorium och i andra hand vill
hon bli frisör.
Det var mycket intressant att intervjua
ungdomarna. Flytten till Sverige har blivit en
positiv upplevelse som sporrar dem att utvecklas
vidare. Vi önskar dem lycka till i livet och Guds
välsignelse.
Kalle
VÄLKOMMEN
till världen!
NYFÖDD
Bassam Sayes och Mirna Jaioghli
har välsignats med en son den 30
november 2016,
2016 Joyce har blivit
storasyster.
Välkommen till världen Jason, vi
önskar Dig Guds rika välsignelse!
TROSALUNDSKYRKAN
Nu kan du skicka din kollekt till församlingen eller betala ditt
kyrkkaffe mm med mobilen genom Swish – enkelt, snabbt och
säkert.
Vårt Swish - nummer: 123 422 76 82
Tankar:
Vårda sin tro
”Tron är stark och tron är svag, aldrig helt densamma. Den måste tändas dag för dag av Ordets
heta flamma”.
Citat från en biskop.
Så här är livets gång – upp och ner – vår tro måste
vårdas. När jag var 20 år så mönstrade jag och
hamnade i infanteriet. Det var inte vad jag ville.
Istället ville jag till flyget. Jag bad till Gud om det.
Min mamma uppmanade mig att ta det lugnt, det
ordnar sig. När inkallelseordern kom så var jag
placerad på flyget, nämligen F18 Tullinge. Jag hade
inte gjort någonting för att komma dit utan enbart bett
till Gud om min önskan.
I det militära bodde jag i en barack med fem kamrater.
Redan första dagen sade jag till dom att jag kommer
att varje kväll böja knä och be. Det respekterade dom.
En gång kom jag hem lite sent till logementet. Jag
hoppade i säng utan att böja knä och be. Då ropade
en kompis till mig och påminde mig om att jag inte
böjt knä och bett. När du ber så kan du be för mig
också sade han.
Jag var en stor skämtare när jag var ung utan så
mycket allvar. När jag blev andedöpt fick jag ett
större allvar även om jag alltid varit glad och har
haft humor. Under mitt liv som bagare och senare
taxichaufför har jag lärt mig att gripa tillfällen när
de kommer för att vittna om Jesus och hjälpa
människor.
Carl-Åke Bostedt
TROSALUNDSKYRKAN
Trosalundskyrkan, Trosalundsgatan 2, 619 32 Trosa
E-post: [email protected] Hemsida: www.trosalundskyrkan.se
UPPTÄCKARGRUPP
Vill du tillsammans med andra
upptäcka Bibelns budskap?
Kom då med i vår upptäckargrupp
som samlas varannan tisdag kl 18.30
under terminerna.
SÅNG – OCH
MUSIKVERKSAMHET
SAMTALSGRUPPER
I Trosalundskyrkan finns små
Körgruppen VÅGA SJUNGA övar
måndagar kl 16-18.
Om du är intresserad kontakta
Birgitta Grahn Samnegård
tel 070-3961812
samtals-grupper som vill föra det
livsnära samtalet. Det är en möjlighet
att tillsammans med andra få dela
livet och visa omsorg om varandra.
Kontakta
Margareta Edén tel. 070-2984432,
Sten Ottosson 070-8622807,
Karl-Runo Edén tel. 0768-786064.
BARNVERKSAMHET
Vi har söndagsskola varje söndag kl 11.00.
Pastor: Torbjörn Alesand Tel 073-3727570 Styrelsens ordförande: Karl-Runo Edén Tel: 0768-78 60 64
Pensionärsgruppen: Lennart Lönn Tel: 070-2806801 Ungdomsföreningens ordförande: Lisbet Karlsson Tel 070-3951872
Ansvarig utgivare: Karl-Runo Edén Redaktör: Malin Hilgendorf
Trosalundskyrkan är en församling i Equmeniakyrkan.
ALL VÅR VERKSAMHET ÄR BASERAD PÅ FRIVILLIGA GÅVOR
Vill du vara med och stödja oss ekonomiskt är vi tacksamma för stor eller liten gåva.
Trosa Frikyrkoförsamling
Ungdomsföreningen
Bankgiro 887-0750
Bankgiro 5490-4214