WTG Flyttar datum för årsstämma samt delårsrapport ett

Pressmeddelande
2 mars 2017
Wonderful Times Group flyttar datum för årsstämma samt delårsrapport ett
Årstämma kommer att hållas den 23 maj 2017 kl 15 på Gillesvik Invest kontor på Norr
Mälarstrand 12 i Stockholm. Delårsrapport för januari - mars 2017 kommer att offentliggöras den
23 maj 2017.
För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta:
Sofia Ljungdahl, VD och koncernchef, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070-486 99 83
E-post: [email protected]