analys och jämförelser

TYLÖSANDS
DAGARNA
2017
16 MAJ | HOTEL TYLÖSAND
ANALYS OCH JÄMFÖRELSER
FÖR KOMMUN OCH LANDSTING/REGION
Välkommen till en grundläggande utbildning i jämförelser och analys av
kvalitet och reslutat och hur man använder den öppna kommun- och
landstingsdatabasen Kolada (www.kolada.se) som stöd i det arbetet.
I Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till
år. Med över 4 500 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.
I Kolada finns en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet
i kommuners och landstings alla verksamheter.
Program
• Att tänka på med statistik
• Varför ska man jämföra resultat? Och med vem?
• Genomgång av Jämföraren och att göra fria sökningar i databasen Kolada
• Genomgång av hur data kan presenteras med hjälp av Koladas
diagramfunktioner
• Resultat inom kvalitet och ekonomi för deltagande kommuner
och landsting
• Vad behöver analyseras och varför?
• Att söka orsaker till avvikelser
• Analysstöd i Kolada
Medverkande
Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.
TYLÖSANDSDAGARNA ÄR VÅRA UPPSKATTADE DAGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH NYA MÖTEN FÖR DIG I OFFENTLIG
VERKSAMHET. WWW.REGIONKRONOBERG.SE/TYLOSANDSDAGARNA
Tid och plats
16 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
Hålltider
09.00 Registrering och fika
09.30Kursstart
10.30-10.50 Fruktpaus
12.15-13.15 Lunch
14.45-15.15 Fika
16.30Avslutning
Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.
Målgrupp
Dagen vänder sig till chefer, controllers, kvalitetsutvecklare
m fl som hanterar statistik och gör analyser och jämförelser
inom kommun och landsting.
Avgift
Avgiften är 1 500 kronor och inkluderar kostnad för fika och
lunch.
Du är även välkommen att delta i vår gemensamma middagar
den 15/5 och 16/5 kl 19.30 för 390 kr per kväll.
Alla priser är exkl. moms.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se
eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss
tillhanda senast 2017-03-15. Efteranmälan i mån av plats.
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.
För information kring program kontakta kurssamordnare
Harald Fredriksson på telefon 0470-58 30 89, e-post:
[email protected]
För information kring din anmälan kontakta
Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88,
e-post: [email protected]
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
Övrigt
Ta med egen dator för praktiska moment i kursen.
VÄLKOMMEN!
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta
kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till [email protected]
Skicka gärna ersättare vid förhinder.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet. Hotel Tylösand,
tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram till 2017-02-15.
Rummen kan avbokas fritt fram till en månad före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum på
Hotel Tylösand.
Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
[email protected] www.regionkronoberg.se
ANMÄL DIG HÄR