1 2 3 4 DYFA - Fläkt Woods AB

DYFA
q
DYFA
3
1
4
2
360°
270°
180°
180°
DYFA
FWG_ATD_DYFA Instructions and maintenance_200709_8337UN
∅d
H
Ød
90°
ØD
H
W, kg
100
99,3
250
233
2,3
125
124,3
350
268
3,8
5,9
160
159,3
450
313
200
199,3
550
363
8,6
250
249,3
625
463
11,1
315
314,3
625
608
13,2
∅D
Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.
8337 2007.09
Specifications are subject to alteration without notice.
© Copyright Fläkt Woods Group 2007. All rights reserved.
Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
DYFA
q
q
∅ D1
ØD1
q = k √∆pm
(l/s) (Pa)
0ØD1
100
q = 3.6k √∆pm
(m3/h) (Pa)
∆pm
6.7
3
4
ATTB-99-01-ccc
6.3
125
10.6
11.7
10.7
17.6
20.0
18.5
200
26.9
31.6
29.2
250
44.8
50.5
46.7
315
75.0
80.0
80.0
1-7ØD1
1-7xØD1
2
>7ØD1
7.0
160
0ØD1
1
1-7ØD1
>7ØD1
>7xØD1
-ccc100
ATTZ-99-02
(4x)
125
160
200
250
315
DYKK-99-01
(10x)
© Copyright Fläkt Woods Group 2007. All rights reserved.
8337 2007.09