HÄR - Munkedals Båtklubb

Munkedals Båtklubb
Utskick nr. 2-2017
Kallelse till årsmötet Torsdagen den 16 mars kl. 19.00
Klubbstugan Ellingeröd Munkedal
Anmälan senast Tisdag den 14 mars.
Sedvanliga förhandlingar.
Tel. 0524-12333 eller 070-622 66 74 eller [email protected]
Säkrast att nå någon på kontoret är mellan kl. 7 och 8 på morgonen.
Städdag i Saltkällans båthamn Lördagen den 29 april kl. 10.00
Samling i Saltkällan för vårstädning. Tag med kratta eller liknande verktyg.
Båtklubben bjuder på korv mm.
Efter städningen hjälps vi som har städat att lägga i våra bommar.
Det här gäller endast er som har båtplats i Saltkällan
Ni som inte redan har tecknat en vaktnatt gör det senast 30 april.
Från maj och juni är det nästan fulltecknat då många redan har tecknat sin vaktnatt.
Vill ni inte gå er vaktnatt kostar det 1000 kr. Hör ni inte av er kostar det 500 kr extra. Detta
här gäller endast ni som har båtplats i Saltkällan.
Båtens babordsbom skall vara i senast 1 maj.
OBS. Ni som inte kan lägga i bommen anmäl det till oss senast den 23 april
till en kostnad av 300 kr.
Har ni inte anmält utan vi får lägga ut er bom efter 1 maj kostar det er 300 kr. + en avgift på
200 kr totalt 500 kr.
OBS! Det är ägaren till båtplatsen som ser till att båtens BB bom kommer ut. Inte den som
eventuellt ligger tillfälligt på platsen.
Uppläggningsplats: Ellingeröd
Det får inte finnas gammal olja batterier, färg, mm. runt uppställda båtar. Håll rent runt båten.
Se till att bommen är stängd.
Mer info om klubben se hemsidan: www.munkedalsbatklubb.se