TABELL FÖR KLASSTILLHÖRIGHET SBGF 2017--2020

TABELL FÖR KLASSTILLHÖRIGHET SBGF 2017--2020
Klass
Ålder
Veteraner
Oldtimers
Seniorer
Juniorer
A-Ungdom
B-Ungdom
C-Ungdom
59+
46-58
20-45
16-19
14-15
12-13
-11
Klassbytet sker 2016-10-01
Klassbytet sker 2017-10-01
Klassbytet sker 2018-10-01
Klassbytet sker 2019-10-01
Gäller 2016-10-01--2017-09-30
Gäller 2017-10-01--2018-09-30
Gäller 2018-10-01--2019-09-30
Gäller 2019-10-01--2020-09-30
Född tid 2016
Född tid 2017
Född tid 2018
Född tid 2019
1959
1972
1998
2002
2004
2006
Född sen 2016
1958
1971
1997
2001
2003
2005
1960
1973
1999
2003
2005
2007
Född sen 2017
1959
1972
1998
2000
2002
2004
1961
1974
2000
2004
2006
2008
Född sen 2018
1960
1973
1999
2001
2003
2005
1962
1975
2001
2005
2007
2009
Född sen 2019
1961
1974
2000
2002
2004
2006