Trelleborg demo - Folkets Demonstration

Demonstrationen vill samla folket, oavsett partifärg, som
anser att vi behöver en regering som:
Demonstrationen vill samla folket, oavsett partifärg, som
anser att vi behöver en regering som:
Respekterar att all offentlig makt
utgår från folket
Respekterar att all offentlig makt
utgår från folket
I första hand värnar om Sverige
och dess medborgare
I första hand värnar om Sverige
och dess medborgare
Nuvarande regering lyssnar inte på folket
Nuvarande regering lyssnar inte på folket
Den skall avgå och utlysa extraval
Den skall avgå och utlysa extraval
Inget parti står bakom demonstrationen - Alla är välkomna
Inget parti står bakom demonstrationen - Alla är välkomna
Det gäller vare sig du är Moderat, Socialdemokrat, Sverigedemokrat eller
något annat. Det gäller vare sig du har dina rötter i eller utanför Sverige,
oberoende av vilken religion du tillbeder eller om du är ateist och
naturligtvis oberoende av vilken hudfärg du råkar ha.
Det gäller vare sig du är Moderat, Socialdemokrat, Sverigedemokrat eller
något annat. Det gäller vare sig du har dina rötter i eller utanför Sverige,
oberoende av vilken religion du tillbeder eller om du är ateist och
naturligtvis oberoende av vilken hudfärg du råkar ha.
Det som enar oss och gör oss starka är att vi värnar vårt land Sverige.
Det som enar oss och gör oss starka är att vi värnar vårt land Sverige.
Lördag den 4/3 kl. 13:00
Lördag den 4/3 kl. 13:00
Rådhustorget, Trelleborg
www.folketsdemonstration.se
Rådhustorget, Trelleborg
www.folketsdemonstration.se