Hjälp för att fundera inför stämman

Vi har tagit fram förslag på vad man kan göra i olika åldersgrupper för att lyfta frågor i regionen.
Antingen så kör ni en hel gång och använder de förslag som finns. Eller så plockar ni något av
dem och använder de tips ni tycker funkar.
Vi har gjort för tre olika grupper: tonåringar, barn och ledare!
I texten hänvisar vi vid flera tillfällen till en digital anslagstavla. Den finns på regionens hemsida,
inför stämman. Men den går också att hitta på https://padlet.com/diakonmia/regionstamma
1. Kahoot (frågesport)
Vad vet du om Equmenia Mitt?
https://play.kahoot.it/#/k/5a80d72f-921d-462a-81b498ed0e80c47c
2. Film om Equmenia
Vad är Equmenia Mitt?
https://www.youtube.com/watch?v=-URpb2Qf-oM
3. Välj en fråga/område som tonåringarna får fundera kring. Hinner ni (och vill ni) så får ni
självklart göra flera!
Hur vill ni att regionens tonårsläger ska se ut?
HUR?
Gå in på menti.com och fyll i koden 72 92 9
Tonåringarna kan antingen göra det var och en för sig med sin mobil. Eller så sitter ni
som grupp och diskuterar varje fråga, så får en person svara åt alla.
Hur ska vi i Equmenia göra för att bli fler barn och unga från fler kulturer?
HUR?
Ta fram några stora papper och låt alla få måla/rita istället för att skriva! Om ni är
många i gruppen kan ni sedan välja ut några av bilderna och skriva korta förklaringar
till. Fota och lägg upp på digitala “anslagstavlan”.
Vad skulle ni göra för föreningarna i regionen om ni hade MASSOR av pengar?
HUR?
Var och en sitter för sig och skriver ner minst tre idéer på saker de vill göra för
pengarna. Får sedan sätta sig två och två (eller tre och tre beroende på hur många ni är)
och ska då välja ut tre saker tillsammans. Sedan skickas en “representant” från varje
liten grupp för att komma från till fem förslag som gäller för hela gruppen. Då kan det
vara roligt att göra det i flera steg så att de först får börja presentera sig och sedan gå
tillbaka till den lilla gruppen för att fundera på vad de tycker att det är viktigt att hålla
fast vid.
Lägg sedan upp de tre förslagen på den gemensamma digitala “anslagstavlan”.
Varför tycker ni man ska vara med i Equmenia?
HUR?
Fråga först om de vet att de är med i en Equmeniaförening. Låt dem sedan svara på
frågan “Varför ska man vara med i Equmenia?”. Gå in på menti.com fyll i koden 94 08 99.
Fyll sedan i svaren. Om ni vill kan de tonåringar som har mobiltelefon göra det själv.
Eller så gör ni ledare det åt gruppen tillsammans.
4. Andakt
 Läs 1 Kor 12:27 och fundera på hur vi tillsammans kan höra ihop.
 Se filmen http://skitguys.com/videos/item/church-dyansty-welcome, om vad
det är att vara kyrka. Det hänger ihop med vad det är att vara Equmeniaförening!
(på engelska)
 Be för andra föreningar i regionen!
1. Film
Vad är Equmenia Mitt?
finns på hemsidan, och på
https://www.youtube.com/watch?v=S0dB_mFt82k
2. Varför tycker ni man ska vara med i Equmenia?
Fråga först om de vet att de är med i en Equmeniaförening. Om de inte vet om det så får
ni förklara att ni är en Equmeniaförening. Låt dem sedan svara på frågan “Varför ska
man vara med i Equmenia?”.
Gå in på menti.com fyll i koden 94 08 99. Fyll sedan i deras svar. Om ni vill kan de barn
som har mobiltelefon göra det själv. Eller så får de låna några ledares mobiler.
3. Välj en fråga/område som barnen får fundera kring. Hinner ni (och vill ni) så får ni
självklart göra flera!
Hur ska vi i Equmenia göra för att bli fler barn och unga från fler kulturer?
HUR:
Ta fram några stora papper och låt alla få måla/rita istället för att skriva! Om ni är
många i gruppen kan ni sedan välja ut några av bilderna och skriva korta förklaringar
till. Fota och lägg upp på digitala “anslagstavlan”.
Vad skulle ni göra för föreningarna i regionen om ni hade MASSOR av pengar?
HUR?
Låt barnen sitta två/tre tillsammans och rita vad de skulle vilja göra för föreningar. Alla
idéer är bra idéer! Fota och lägg upp på den digitala anslagstavlan.
Om ni skulle få göra något snällt för era ledare, vad skulle det vara?
HUR?
Låt barnen göra “statyer” som visar vad de skulle vilja göra för er ledare. Fota med
mobilen och lägg upp på den digitala anslagstavlan.
4. Andakt
 Prata om att “Tillsammans är vi starka”. Ett bra sätt att illustrera det är genom en
gren/kvist/pinne. En gren är lätt att bryta av, många grenar tillsammans är omöjliga.
Visa genom att först bryta av en (låt scouterna testa) Lägg sedan ihop två, testa. Lägg
ihop fyra, testa. Osv. Ju fler det blir ju svårare är det att bryta av. Till slut omöjligt.
 Be för andra föreningar i regionen!
1. Fundera kring något av följande:
Vilka utbildningar för ledare upplever ni att ni behöver?
Vad skulle ni göra för föreningarna i regionen om ni hade MASSOR av
pengar?
Vilket stöd behöver ni från Equmenia Mitts styrelse och personal?
Vad kan ni bidra med till andra föreningar i regionen?
Skriv in era förslag på den digitala ”anslagstavlan”.
2. Be för regionen och dess föreningar!