Säkerhetsplan för evenemang och möten i Borås

Säkerhetsplan för evenemang och möten i Borås
Framtagen av: SÄS, SÄRF, Polisen, Tekniska förvaltningen Borås Stad samt Borås TME
VAD
BESKRIVNING
Evenemangsbeskrivning
Ansvarig arrangör och TiB
(tjänsteman i beredskap)/jour,
person tillgäglig dynet runt
Plats
Datum för genomförande
Tider
Max publikantal
Förväntat antal besökare
Förväntat antal deltagare
Skaderiskbedömning
Hotbild
I förekommande fall, är
tillståndsansökan/anmälan
inlämnad till polisen?
Organisationsbeskrivning
utifrån säkerhet
Ifylld och bifogad