Klikk her - IL Norna

Tidsskjema utøvere IL Norna-Salhus og Fil Aks-77
Ungdomsmesterskapet innendørs Bærum 3.-5.Mars 2017
Fredag 03. Mars
Start
16:15
16:15
Martine Hjørnevik
Andrea Thorsheim
Øvelse
60 meter hekk
60 meter hekk
Forsøk - J16
Forsøk - J16
16:40
Guri Sellevåg Aarø
60 meter hekk
17:15
Viljar Gjerde
17:40
17:40
Frist Opprop
15:15
15:15
Innmarsj
15:55
15:55
Forsøk - J18/19
15:40
16:20
60 meter hekk
Forsøk - G17
16:15
16:55
Martine Hjørnevik
Andrea Thorsheim
60 meter hekk
60 meter hekk
Finale - J16
Finale - J16
17:20
17:20
17:50
Guri Sellevåg Aarø
60 meter hekk
Finale - J18/19
17:30
18:10
18:15
Viljar Gjerde
Sondre Rinde
60 meter hekk
60 meter hekk
Finale - G17
Finale - G18/19
Direkte fin.
17:15
17:50
17:55
18:20
18:20
18:20
Guri Sellevåg Aarø
Mari Sellevåg Aarø
Elise Sanden Søvik
Tresteg
Tresteg
Tresteg
Finale - J18/19
Finale - J18/19
Finale - J20/22
Grop 2
Grop 2
Grop 2
17:20
17:20
17:20
17:55
17:55
17:55
18:45
Sondre Rinde
Tresteg
Finale - G18/19
Grop 1
17:45
18:20
19:41
19:55
Aleksander Meyer
Elias Sanden Søvik
1500m
400m
Finale - G20/22
Finale - G17
18:41
18:55
19:21
19:35
20:00
Viljar Gjerde
Tresteg
Finale - G17
19:00
19:35
20:05
20:20
20:25
20:25
Muhammed Jatta
Josh-Kevin Ramirez Talm
Elida indrearne Røssevold
Maria Ones
400m
400m
400m
400m
Finale - G18/19
Finale - G20/22
Finale - J17
Finale - J17
19:05
19:20
19:25
19:25
19:45
20:00
20:05
20:05
20:40
June Sæbøe Tveit
400m
Finale - J18/19
19:40
20:20
Grop 2
Tidsskjema utøvere IL Norna-Salhus og Fil Aks-77
Ungdomsmesterskapet innendørs Bærum 3.-5.Mars 2017
Lørdag 04. Mars
Start
10:34
10:34
Martine Hjørnevik
Mariell Hellestveit
Øvelse
60 meter
60 meter
10:58
10:58
10:58
10:58
Pernille Eide
Maria Ones
Maria Hordvik
Elida Indrearne Røssevold
60 meter
60 meter
60 meter
60 meter
Forsøk - J17
Forsøk - J17
Forsøk - J17
11:18
Elias Sanden Søvik
11:30
11:30
Frist Opprop
09:34
09:34
Innmarsj
10:14
10:14
Forsøk - J17
09:58
09:58
09:58
09:58
10:38
10:38
10:38
10:38
60 meter
Forsøk - G17
10:18
10:58
Martine Hjørnevik
Mariell Hellestveit
60 meter
60 meter
Semifinale - J16
Semifinale - J16
11:30
Maria Hordvik
Lengde
Finale - J17
Grop 2
10:30
11:05
12:00
12:00
Andrea Thorsheim
Mariell Hellestveit
Lengde
Lengde
Finale - J16
Finale - J16
Grop 1
Grop 1
11:00
11:00
11:35
11:35
12:06
12:06
12:06
Sondre Gjesdal
Sondre Rinde
Muhammed Jatta
60 meter
60 meter
60 meter
Forsøk - G18/19
Forsøk - G18/19
Forsøk - G18/19
11:06
11:06
11:06
11:46
11:46
11:46
12:26
June Sæbøe Tveit
60 meter
Forsøk - J18/19
11:26
12:06
12:42
12:42
12:42
Patrick Monga Bifuko
Josh-Kevin Ramirez Talm
Imad Ismail
60 meter
60 meter
60 meter
Forsøk - G20/22
Forsøk - G20/22
Forsøk - G20/22
11:42
11:42
11:42
12:22
12:22
12:22
12:54
12:54
Elise Sanden Søvik
Kristin Færøvik Mork
60 meter
60 meter
Forsøk - J20/22
Forsøk - J20/22
11:54
11:54
12:34
12:34
13:00
13:00
Elias Sanden Søvik
Viljar Gjerde
Lengde
Lengde
Finale - G17
Finale - G17
12:00
12:00
12:35
12:35
13:20
13:20
13:20
13:20
Pernille Eide
Maria Ones
Maria Hordvik
Elida Indrearne Røssevold
60 meter
60 meter
60 meter
60 meter
Semifinale - J17
Semifinale - J17
Semifinale - J17
Semifinale - J17
13:00
13:00
13:00
13:00
13:28
Muhammed Jatta
60 meter
Semifinale - G18/19
13:08
13:36
June Sæbøe Tveit
60 meter
Semifinale - J18/19
13:16
13:55
13:55
Martine Hjørnevik
Mariell Hellestveit
60 meter
60 meter
Finale - J16
Finale - J16
13:35
13:35
14:05
14:05
14:05
14:05
Pernille Eide
Maria Ones
Maria Hordvik
Elida Indrearne Røssevold
60 meter
60 meter
60 meter
60 meter
Finale - J17
Finale - J17
Finale - J17
Finale - J17
13:45
13:45
13:45
13:45
Forsøk - J16
Forsøk - J16
11:10
11:10
Grop 2
Grop 2
Tidsskjema utøvere IL Norna-Salhus og Fil Aks-77
Ungdomsmesterskapet innendørs Bærum 3.-5.Mars 2017
14:10
Elias Sanden Søvik
60 meter
Finale - G17
13:50
14:15
14:15
14:15
Patrick Monga Bifuko
Josh-Kevin Ramirez Talm
Imad Ismail
60 meter
60 meter
60 meter
Finale - G20/22
Finale - G20/22
Finale - G20/22
13:55
13:55
13:55
14:20
14:20
Elise Sanden Søvik
Kristin Færøvik Mork
60 meter
60 meter
Finale - J20/22
Finale - J20/22
14:00
14:00
14:25
14:25
14:25
Sondre Gjesdal
Sondre Rinde
Muhammed Jatta
60 meter
60 meter
60 meter
Finale - G20/22
Finale - G20/22
Finale - G20/22
14:05
14:05
14:05
14:30
June Sæbøe Tveit
60 meter
Finale - J18/19
14:10
14:45
14:45
14:45
Ingrid Færøvik Mork
Mari Sellevåg Aarø
Kristin Færøvik Mork
Høyde
Høyde
Høyde
Finale - J18/19
Finale - J18/19
Finale - J20/22
16:15
Mats Nordanger
800 meter
Finale - G20/22
Stativ 2
Stativ 2
Stativ 2
13:45
13:45
13:45
14:20
14:20
14:20
15:15
15:55
Frist Opprop
09:00
Innmarsj
09:35
09:15
09:15
09:15
09:15
09:50
09:50
09:50
09:50
Søndag 05. Mars
Start
10:00
Andrea Thorsheim
Øvelse
Høyde
Finale - J16
Stativ 1
10:15
10:15
10:15
10:15
Mari Sellevåg Aarø
June Sæbøe Tveit
Guri Sellevåg Aarø
Ingrid Færøvik Mork
Lengde
Lengde
Lengde
Lengde
Finale - J18/19
Finale - J18/19
Finale - J18/19
Finale - J18/19
Grop 2
Grop 2
Grop 2
Grop 2
11:15
11:15
Martine Hjørnevik
Mariell Hellestveit
200 meter
200 meter
Forsøk - J16
Forsøk - J16
10:15
10:15
10:55
10:55
11:40
Elias Sanden Søvik
200 meter
Forsøk - G17
10:40
11:20
12:00
12:00
Sondre Gjesdal
Muhammed Jatta
200 meter
200 meter
Forsøk - G18/19
Forsøk - G18/19
11:00
11:00
11:40
11:40
12:15
12:15
Elise Sanden Søvik
Kristin Færøvik Mork
Lengde
Lengde
Finale - J20/22
Finale - J20/22
11:15
11:15
11:50
11:50
12:35
12:35
12:35
Pernille Eide
200 meter
Maria Hordvik
200 meter
Elida Indrearne Røssevold 200 meter
Forsøk - J17
Forsøk - J17
Forsøk - J17
11:35
11:35
11:35
12:15
12:15
12:15
13:00
13:00
Andrea Thorsheim
June Sæbøe Tveit
Stav
200 meter
Finale - J16
Forsøk - J18/19
12:00
12:00
12:40
13:15
Sondre Rinde
Lengde
Finale - G18/19
12:15
12:50
13:25
13:25
13:25
Patrick Monga Bifuko
Josh-Kevin Ramirez Talm
Imad Ismail
200 meter
200 meter
200 meter
Forsøk - G20/22
Forsøk - G20/22
Forsøk - G20/22
12:25
12:25
12:25
13:05
13:05
13:05
Grop 2
Grop 2
Grop 2
Tidsskjema utøvere IL Norna-Salhus og Fil Aks-77
Ungdomsmesterskapet innendørs Bærum 3.-5.Mars 2017
13:35
13:35
Kristin Færøvik Mork
Elise Sanden Søvik
200 meter
200 meter
13:50
13:50
13:50
Maria Hordvik
200 meter
Pernille Eide
200 meter
Elida Indrearne Røssevold 200 meter
Finale - J17
Finale - J17
Finale - J17
13:30
13:30
13:30
14:00
Elias Sanden Søvik
200 meter
Finale - G17
13:40
14:05
14:05
Martine Hjørnevik
Mariell Hellestveit
200 meter
200 meter
Finale - J16
Finale - J16
13:45
13:45
14:20
14:20
Muhammed Jatta
Sondre Gjesdal
200 meter
200 meter
Finale - G18/19
Finale - G18/19
14:00
14:00
14:25
June Sæbøe Tveit
200 meter
Finale - J18/19
14:05
14:30
14:30
14:30
Patrick Monga Bifuko
Josh-Kevin Ramirez Talm
Imad Ismail
200 meter
200 meter
200 meter
Finale - G20/22
Finale - G20/22
Finale - G20/22
14:10
14:10
14:10
14:35
14:35
Kristin Færøvik Mork
Elise Sanden Søvik
200 meter
200 meter
Finale - J20/22
Finale - J20/22
14:15
14:15
15:00
15:40
15:55
15:55
IL Norna-Salhus 1
IL Norna-Salhus 1
IL Norna-Salhus 1
iL Norna-Salhus 2
4x200 meter
4x200 meter
4x200 meter
4x200 meter
Finale - J15/17
Finale - J18/22
Finale - G18/22
Finale - G18/22
14:40
15:20
15:35
15:35
Forsøk - G20/22
Forsøk - G20/22
12:35
12:35
13:15
13:15