Invitasjon til arbeidssøker

Ny jobb?
Kom på jobbmesse og møt
arbeidsgivere med ledige jobber
Sted:
Adresse:
Dato:
Tid:
Braatthallen, Kristiansund
Sankthanshaugen 1, 6514 Kristiansund
10. mai 2017
12.00 ­ 15.00
Husk å ta med oppdatert CV i flere eksemplarer
På jobbmessen kan du orientere deg i arbeidsmarkedet og møte arbeidsgivere
som har bemanningsbehov på kort eller lang sikt. Du treffer også NAV som kan
bistå deg i jobbsøkingsprosessen.