SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG

SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
47/1/0/0
361 000
100%
0
361 000
5,5‰
1 985 § 5 h delvis
47/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/6/0/0
508 000
100%
0
508 000
5,5‰
2 794 § 5 h delvis
47/7/0/0
414 000
100%
0
414 000
5,5‰
2 277 § 5 h delvis
47/8/0/0
0
100%
0
0
7‰
47/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/12/0/0
300 000
100%
0
300 000
5,5‰
47/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
47/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
47/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/22/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
47/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
48/1/0/0
463 000
100%
0
463 000
5,5‰
48/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
48/3/0/0
384 000
100%
0
384 000
5,5‰
2 112 § 5 h delvis
48/4/0/0
341 000
100%
0
341 000
5,5‰
1 875 § 5 h delvis
48/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 c - Kirker
1 650 § 5 h delvis
2 546 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 1 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
48/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/8/0/0
397 000
100%
0
397 000
5,5‰
48/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/11/0/0
108 000
100%
0
108 000
7‰
48/11/0/0
710 000
100%
0
710 000
5,5‰
3 905 § 5 h delvis
48/12/0/0
978 000
100%
0
978 000
5,5‰
5 379 § 5 h delvis
48/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/17/0/0
319 000
100%
0
319 000
5,5‰
48/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 183 § 5 h delvis
756 § 5 h delvis
1 754 § 5 h delvis
Side 2 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
48/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
48/39/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/43/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
48/47/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/50/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
48/51/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/52/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
49/1/0/0
438 000
100%
0
438 000
5,5‰
49/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
49/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
49/4/0/0
220 000
100%
0
220 000
5,5‰
1 210 § 5 h delvis
50/1/0/0
1 061 000
100%
0
1 061 000
5,5‰
5 835 § 5 h delvis
50/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
50/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
50/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
50/5/0/0
390 000
100%
0
390 000
5,5‰
50/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
50/7/0/0
526 000
100%
0
526 000
5,5‰
50/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 409 § 5 h delvis
2 145 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 893 § 5 h delvis
Side 3 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
52/1/0/0
834 000
100%
0
834 000
5,5‰
52/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
52/4/0/0
391 000
100%
0
391 000
5,5‰
52/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
52/6/0/0
375 000
100%
0
375 000
5,5‰
52/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/10/0/0
567 000
100%
0
567 000
5,5‰
3 118 § 5 h delvis
52/11/0/0
285 000
100%
0
285 000
5,5‰
1 567 § 5 h delvis
52/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/18/0/0
41 000
100%
0
41 000
7‰
52/18/0/0
737 000
100%
0
737 000
5,5‰
52/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
803 000
100%
0
803 000
5,5‰
53/1/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
4 587 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 150 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 062 § 5 h delvis
287 § 5 h delvis
4 053 § 5 h delvis
4 416 § 5 h delvis
Side 4 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
53/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/4/0/0
425 000
100%
0
425 000
5,5‰
53/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/7/0/0
102 000
100%
0
102 000
5,5‰
53/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
53/9/0/0
441 000
100%
0
441 000
5,5‰
53/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
53/11/0/0
1 005 000
100%
0
1 005 000
5,5‰
53/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/24/0/0
667 000
100%
0
667 000
5,5‰
53/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
53/26/0/0
490 000
100%
0
490 000
5,5‰
53/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/1/0/0
369 000
100%
0
369 000
5,5‰
54/2/0/0
73 000
100%
0
73 000
7‰
2 337 § 5 h delvis
561 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 425 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
5 527 § 5 h delvis
3 668 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 695 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 029 § 5 h delvis
511 § 5 h delvis
Side 5 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
54/2/0/0
659 000
100%
0
659 000
5,5‰
54/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/4/0/0
611 000
100%
0
611 000
5,5‰
54/4/1/0
0
100%
0
0
54/5/0/0
326 000
100%
0
326 000
54/5/1/0
0
100%
0
0
54/6/0/0
338 000
100%
0
338 000
5,5‰
54/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/8/0/0
451 000
100%
0
451 000
5,5‰
54/8/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/8/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/9/0/0
627 000
100%
0
627 000
5,5‰
54/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/11/0/0
1 081 000
100%
0
1 081 000
5,5‰
54/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/17/0/0
321 000
100%
0
321 000
5,5‰
54/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7‰
5,5‰
7‰
3 624 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 360 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
1 793 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
1 859 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 480 § 5 h delvis
3 448 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
5 945 § 5 h delvis
1 765 § 5 h delvis
Side 6 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
54/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/30/0/0
189 000
100%
0
189 000
5,5‰
54/30/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
54/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/35/0/0
357 000
100%
0
357 000
5,5‰
54/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/49/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/52/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
54/55/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/62/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/64/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/66/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/70/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/70/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
54/71/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/72/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
54/75/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/80/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/82/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/83/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
1 039 § 5 h delvis
1 963 § 5 h delvis
Side 7 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
54/87/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/88/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/1/0/0
974 000
100%
0
974 000
5,5‰
55/1/6/0
0
100%
0
0
55/2/0/0
270 000
100%
0
270 000
5,5‰
1 485 § 5 h delvis
55/3/0/0
590 000
100%
0
590 000
5,5‰
3 245 § 5 h delvis
55/4/0/0
19 000
100%
0
19 000
7‰
55/4/0/0
496 000
100%
0
496 000
5,5‰
55/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/6/0/0
107 000
100%
0
107 000
7‰
55/6/0/0
513 000
100%
0
513 000
5,5‰
2 821 § 5 h delvis
55/7/0/0
694 000
100%
0
694 000
5,5‰
3 817 § 5 h delvis
55/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/15/0/0
347 000
100%
0
347 000
5,5‰
55/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/20/0/0
340 000
100%
0
340 000
5,5‰
55/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/22/0/0
103 000
100%
0
103 000
7‰
7‰
5 357 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
133 § 5 h delvis
2 728 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
749 § 5 h delvis
1 908 § 5 h delvis
1 870 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
721 § 5 h delvis
Side 8 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
55/22/0/0
399 000
100%
0
399 000
5,5‰
55/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/24/0/0
67 000
100%
0
67 000
5,5‰
55/25/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/28/0/0
273 000
100%
0
273 000
5,5‰
55/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/34/0/0
495 000
100%
0
495 000
5,5‰
55/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/42/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/43/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/45/0/0
50 000
100%
0
50 000
55/46/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/47/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/49/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7‰
2 194 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
368 § 5 h delvis
1 501 § 5 h delvis
2 722 § 5 h delvis
350 § 5 h delvis
Side 9 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
55/51/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/52/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/53/0/0
548 000
100%
0
548 000
5,5‰
3 014 § 5 h delvis
55/54/0/0
226 000
100%
0
226 000
5,5‰
1 243 § 5 h delvis
55/55/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/56/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/58/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/59/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/62/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/63/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/64/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/66/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/67/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/68/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/84/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/85/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/90/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/97/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/99/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
55/101/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
55/103/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/104/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/105/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/106/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/107/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/108/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 10 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
55/109/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/112/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/115/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/122/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/128/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/131/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/139/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
56/1/0/0
594 000
100%
0
594 000
5,5‰
56/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
56/2/0/0
727 000
100%
0
727 000
5,5‰
3 998 § 5 h delvis
56/3/0/0
443 000
100%
0
443 000
5,5‰
2 436 § 5 h delvis
56/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
56/5/0/0
655 000
100%
0
655 000
5,5‰
56/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/9/0/0
1 070 000
100%
0
1 070 000
5,5‰
56/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/12/0/0
397 000
100%
0
397 000
5,5‰
2 183 § 5 h delvis
56/13/0/0
579 000
100%
0
579 000
5,5‰
3 184 § 5 h delvis
56/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 267 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 602 § 5 h delvis
5 885 § 5 h delvis
Side 11 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
56/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
56/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
56/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
56/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
56/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/38/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
56/39/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
56/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/50/0/0
0
100%
0
0
7‰
57/1/0/0
1 051 000
100%
0
1 051 000
5,5‰
5 780 § 5 h delvis
57/2/0/0
785 000
100%
0
785 000
5,5‰
4 317 § 5 h delvis
57/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
57/4/0/0
618 000
100%
0
618 000
5,5‰
57/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/8/0/0
273 000
100%
0
273 000
5,5‰
1 501 § 5 h delvis
57/9/0/0
640 000
100%
0
640 000
5,5‰
3 520 § 5 h delvis
0
100%
0
0
5,5‰
57/10/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
0 § 5 a - Statlige eiendommer
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 399 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 12 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
57/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/18/0/0
53 000
100%
0
53 000
5,5‰
291 § 5 h delvis
57/19/0/0
517 000
100%
0
517 000
5,5‰
2 843 § 5 h delvis
57/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/23/0/0
442 000
100%
0
442 000
5,5‰
57/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
57/25/0/0
12 000
100%
0
12 000
5,5‰
66 § 5 h delvis
57/27/0/0
440 000
100%
0
440 000
5,5‰
2 420 § 5 h delvis
57/28/0/0
595 000
100%
0
595 000
5,5‰
3 272 § 5 h delvis
57/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/39/0/0
358 000
100%
0
358 000
5,5‰
1 969 § 5 h delvis
58/1/0/0
512 000
100%
0
512 000
5,5‰
2 816 § 5 h delvis
58/2/0/0
305 000
100%
0
305 000
5,5‰
1 677 § 5 h delvis
58/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 431 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 13 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
58/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
58/14/0/0
521 000
100%
0
521 000
5,5‰
58/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
58/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
59/1/0/0
41 000
100%
0
41 000
7‰
59/1/0/0
411 000
100%
0
411 000
5,5‰
59/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/4/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/8/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 865 § 5 h delvis
287 § 5 h delvis
2 260 § 5 h delvis
Side 14 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
59/9/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
148 000
100%
0
148 000
5,5‰
59/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/12/0/0
382 000
100%
0
382 000
5,5‰
59/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
61/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
62/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
63/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
63/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
64/1/0/0
233 000
100%
0
233 000
64/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
64/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
68/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
68/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
69/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
69/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
69/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
69/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
70/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
70/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
71/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
71/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7‰
814 § 5 h delvis
2 101 § 5 h delvis
1 631 § 5 h delvis
Side 15 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
72/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
73/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
73/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
73/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
73/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
75/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
76/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
76/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
77/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
77/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
77/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
78/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
78/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
78/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/1/0/0
0
100%
0
0
7‰
79/2/0/0
437 000
100%
0
437 000
5,5‰
2 403 § 5 h delvis
79/3/0/0
521 000
100%
0
521 000
5,5‰
2 865 § 5 h delvis
79/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
79/5/0/0
185 000
100%
0
185 000
5,5‰
79/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 c - Kirker
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 017 § 5 h delvis
Side 16 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
79/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
79/12/0/0
12 000
100%
0
12 000
5,5‰
79/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
79/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/51/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/52/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/53/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/54/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/57/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/68/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/92/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
66 § 5 h delvis
Side 17 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
80/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/1/0/0
179 000
100%
0
179 000
5,5‰
81/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/6/0/0
12 000
100%
0
12 000
5,5‰
81/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
82/1/0/0
468 000
100%
0
468 000
5,5‰
82/1/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
82/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
82/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
83/1/0/0
82 000
100%
0
82 000
5,5‰
83/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
83/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
83/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
83/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
83/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
83/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
84/1/0/0
92 000
100%
0
92 000
7‰
84/1/0/0
878 000
100%
0
878 000
5,5‰
984 § 5 h delvis
66 § 5 h delvis
2 574 § 5 h delvis
451 § 5 h delvis
644 § 5 h delvis
4 829 § 5 h delvis
Side 18 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
84/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
84/2/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
85/1/0/0
431 000
100%
0
431 000
5,5‰
85/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
85/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
85/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
85/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
85/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
86/1/0/0
626 000
100%
0
626 000
5,5‰
86/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
86/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
86/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
86/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 b - Historisk verdi
86/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
87/1/0/0
110 000
100%
0
110 000
5,5‰
87/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
87/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
87/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
87/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
87/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
88/1/0/0
481 000
100%
0
481 000
5,5‰
88/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
88/4/0/0
142 000
100%
0
142 000
5,5‰
88/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
88/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
88/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
2 370 § 5 h delvis
3 443 § 5 h delvis
605 § 5 h delvis
2 645 § 5 h delvis
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
781 § 5 h delvis
Side 19 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
88/19/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/1/0/0
710 000
100%
0
710 000
5,5‰
89/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
89/3/0/0
435 000
100%
0
435 000
5,5‰
89/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/7/0/0
451 000
100%
0
451 000
5,5‰
89/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
90/1/0/0
446 000
100%
0
446 000
5,5‰
2 453 § 5 h delvis
90/2/0/0
792 000
100%
0
792 000
5,5‰
4 356 § 5 h delvis
90/3/0/0
734 000
100%
0
734 000
5,5‰
4 037 § 5 h delvis
91/1/0/0
446 000
100%
0
446 000
5,5‰
2 453 § 5 h delvis
91/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
91/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
92/1/0/0
106 000
100%
0
106 000
5,5‰
92/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
93/1/0/0
445 000
100%
0
445 000
5,5‰
93/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
93/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
93/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
94/1/0/0
206 000
100%
0
206 000
5,5‰
94/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
95/1/0/0
344 000
100%
0
344 000
5,5‰
3 905 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 392 § 5 h delvis
2 480 § 5 h delvis
583 § 5 h delvis
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
2 447 § 5 h delvis
1 133 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 892 § 5 h delvis
Side 20 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
95/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
95/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
96/1/0/0
143 000
100%
0
143 000
7‰
1 001 § 5 g delvis
96/1/0/0
330 000
100%
0
330 000
5,5‰
1 815 § 5 h delvis
97/1/0/0
651 000
100%
0
651 000
5,5‰
3 580 § 5 h delvis
97/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
97/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
97/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/1/0/0
278 000
100%
0
278 000
5,5‰
98/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/6/0/0
246 000
100%
0
246 000
5,5‰
98/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
98/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
99/1/0/0
349 000
100%
0
349 000
5,5‰
1 919 § 5 h delvis
100/1/0/0
274 000
100%
0
274 000
5,5‰
1 507 § 5 h delvis
100/3/0/0
226 000
100%
0
226 000
5,5‰
1 243 § 5 h delvis
100/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
100/8/0/0
296 000
100%
0
296 000
5,5‰
100/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
100/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
101/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
101/2/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 529 § 5 h delvis
1 353 § 5 h delvis
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
1 628 § 5 h delvis
Side 21 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
101/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
102/1/0/0
455 000
100%
0
455 000
5,5‰
102/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
102/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
103/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
104/1/0/0
605 000
100%
0
605 000
5,5‰
104/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
105/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
105/2/0/0
51 000
100%
0
51 000
7‰
105/2/0/0
446 000
100%
0
446 000
5,5‰
105/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
105/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
105/6/0/0
376 000
100%
0
376 000
5,5‰
105/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
105/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
105/15/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
105/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
105/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
105/43/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
106/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
106/2/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
106/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
106/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
107/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
107/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
2 502 § 5 h delvis
3 327 § 5 h delvis
357 § 5 h delvis
2 453 § 5 h delvis
2 068 § 5 h delvis
Side 22 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
107/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
107/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/21/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/39/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
108/1/0/0
347 000
100%
0
347 000
5,5‰
109/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
110/1/0/0
336 000
100%
0
336 000
5,5‰
110/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
110/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
110/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
110/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
111/1/0/0
374 000
100%
0
374 000
7‰
2 618 § 5 h delvis
111/1/0/0
553 000
100%
0
553 000
5,5‰
3 041 § 5 h delvis
111/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
112/1/0/0
467 000
100%
0
467 000
5,5‰
112/3/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
112/12/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
1 908 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 848 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 568 § 5 h delvis
Side 23 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
112/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
113/1/0/0
556 000
100%
0
556 000
5,5‰
113/1/0/0
62 000
100%
0
62 000
7‰
113/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
113/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
113/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
113/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/1/0/0
55 000
100%
0
55 000
5,5‰
114/3/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
114/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
114/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/1/0/0
410 000
100%
0
410 000
5,5‰
115/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/2/4/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 058 § 5 h delvis
434 § 5 h delvis
302 § 5 h delvis
2 255 § 5 h delvis
Side 24 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
115/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/91/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/92/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/95/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/97/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/102/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/108/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/108/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/118/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/123/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/132/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/135/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/138/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/139/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/143/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/144/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/146/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/147/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
115/148/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
115/153/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/154/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/160/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 25 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
115/161/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/168/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/170/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/177/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
116/1/0/0
353 000
100%
0
353 000
5,5‰
116/2/0/0
0
100%
0
0
117/1/0/0
598 000
100%
0
598 000
5,5‰
117/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
7‰
1 941 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
3 289 § 5 h delvis
Side 26 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
117/37/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
7‰
Skatt
Fritak
0
100%
0
0
118/1/0/0
633 000
100%
0
633 000
5,5‰
3 481 § 5 h delvis
118/2/0/0
484 000
100%
0
484 000
5,5‰
2 662 § 5 h delvis
118/4/0/0
614 000
100%
0
614 000
5,5‰
3 377 § 5 h delvis
118/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
118/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
118/8/0/0
206 000
100%
0
206 000
5,5‰
1 133 § 5 h delvis
118/11/0/0
180 000
100%
0
180 000
5,5‰
990 § 5 h delvis
118/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
118/20/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
118/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
118/29/0/0
402 000
100%
0
402 000
5,5‰
118/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
118/38/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
118/39/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
118/42/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
118/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
118/49/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
118/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
119/1/0/0
324 000
100%
0
324 000
5,5‰
119/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
119/3/0/0
289 000
100%
0
289 000
5,5‰
119/4/0/0
0
100%
0
0
120/1/0/0
1 095 000
100%
0
1 095 000
5,5‰
6 022 § 5 h delvis
120/1/0/0
145 000
100%
0
145 000
5,5‰
797 § 5 h delvis
120/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
2 211 § 5 h delvis
1 782 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 589 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 27 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
120/3/0/0
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 § 5 h delvis
120/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
120/5/0/0
332 000
100%
0
332 000
5,5‰
1 826 § 5 h delvis
120/6/0/0
578 000
100%
0
578 000
5,5‰
3 179 § 5 h delvis
120/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/8/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
120/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
121/1/0/0
347 000
100%
0
347 000
5,5‰
121/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
121/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
121/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
122/1/0/0
465 000
100%
0
465 000
5,5‰
122/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 908 § 5 h delvis
2 557 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 28 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
122/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
122/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
122/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
123/1/0/0
359 000
100%
0
359 000
5,5‰
1 974 § 5 h delvis
124/1/0/0
604 000
100%
0
604 000
5,5‰
3 322 § 5 h delvis
124/2/0/0
97 000
100%
0
97 000
7‰
124/2/0/0
583 000
100%
0
583 000
5,5‰
124/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
125/1/0/0
540 000
100%
0
540 000
5,5‰
2 970 § 5 h delvis
126/1/0/0
540 000
100%
0
540 000
5,5‰
2 970 § 5 h delvis
127/1/0/0
493 000
100%
0
493 000
5,5‰
2 711 § 5 h delvis
127/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
128/1/0/0
470 000
100%
0
470 000
5,5‰
128/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
128/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
129/1/0/0
89 000
100%
0
89 000
5,5‰
129/2/0/0
181 000
100%
0
181 000
7‰
1 267 § 5 h delvis
129/2/0/0
300 000
100%
0
300 000
5,5‰
1 650 § 5 h delvis
129/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
129/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
129/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
129/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
130/1/0/0
934 000
100%
0
934 000
5,5‰
130/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
130/3/0/0
78 000
100%
0
78 000
7‰
130/3/0/0
542 000
100%
0
542 000
5,5‰
679 § 5 h delvis
3 206 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 585 § 5 h delvis
489 § 5 h delvis
5 137 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
546 § 5 h delvis
2 981 § 5 h delvis
Side 29 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
130/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
130/5/0/0
824 000
100%
0
824 000
5,5‰
4 532 § 5 h delvis
130/6/0/0
372 000
100%
0
372 000
5,5‰
2 046 § 5 h delvis
130/7/0/0
650 000
100%
0
650 000
5,5‰
3 575 § 5 h delvis
130/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
130/9/0/0
413 000
100%
0
413 000
5,5‰
130/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
130/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
130/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
130/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
131/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
131/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
132/1/0/0
611 000
100%
0
611 000
5,5‰
132/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
133/1/0/0
1 358 000
100%
0
1 358 000
5,5‰
133/1/0/0
32 000
100%
0
32 000
7‰
134/1/0/0
580 000
100%
0
580 000
5,5‰
134/2/0/0
58 000
100%
0
58 000
7‰
134/2/0/0
503 000
100%
0
503 000
5,5‰
134/2/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/6/0/0
663 000
100%
0
663 000
5,5‰
134/6/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
134/8/0/0
20 000
100%
0
20 000
7‰
134/8/0/0
771 000
100%
0
771 000
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 271 § 5 h delvis
3 360 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7 469 § 5 h delvis
224 § 5 h delvis
3 190 § 5 h delvis
406 § 5 h delvis
2 766 § 5 h delvis
3 646 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
140 § 5 h delvis
4 240 § 5 h delvis
Side 30 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
134/9/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
282 000
100%
0
282 000
5,5‰
134/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
134/11/0/0
930 000
100%
0
930 000
5,5‰
134/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/15/0/0
48 000
100%
0
48 000
7‰
134/15/0/0
490 000
100%
0
490 000
5,5‰
2 695 § 5 h delvis
134/16/0/0
346 000
100%
0
346 000
5,5‰
1 903 § 5 h delvis
134/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/23/0/0
34 000
100%
0
34 000
5,5‰
134/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/26/0/0
502 000
100%
0
502 000
5,5‰
2 761 § 5 h delvis
134/27/0/0
482 000
100%
0
482 000
5,5‰
2 651 § 5 h delvis
134/27/0/2
0
100%
0
0
134/28/0/0
709 000
100%
0
709 000
5,5‰
3 899 § 5 h delvis
134/29/0/0
39 000
100%
0
39 000
5,5‰
214 § 5 h delvis
134/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/34/0/0
510 000
100%
0
510 000
5,5‰
2 805 § 5 h delvis
134/36/0/0
362 000
100%
0
362 000
7‰
2 534 § 5 h delvis
7‰
1 551 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
5 115 § 5 h delvis
336 § 5 g delvis
187 § 5 h delvis
0 § 5 h delvis
Side 31 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
134/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/44/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/51/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/54/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
135/1/0/0
49 000
100%
0
49 000
7‰
135/1/0/0
589 000
100%
0
589 000
5,5‰
3 239 § 5 h delvis
136/1/0/0
290 000
100%
0
290 000
5,5‰
1 595 § 5 h delvis
136/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
137/1/0/0
389 000
100%
0
389 000
5,5‰
2 139 § 5 h delvis
138/1/0/0
251 000
100%
0
251 000
5,5‰
1 380 § 5 h delvis
138/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/1/0/0
97 000
100%
0
97 000
7‰
139/1/0/0
950 000
100%
0
950 000
5,5‰
139/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/3/0/0
261 000
100%
0
261 000
5,5‰
139/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/6/0/0
323 000
100%
0
323 000
5,5‰
139/6/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/8/0/0
27 000
100%
0
27 000
7‰
139/8/0/0
313 000
100%
0
313 000
5,5‰
139/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/13/0/0
395 000
100%
0
395 000
5,5‰
343 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
679 § 5 h delvis
5 225 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 435 § 5 h delvis
1 776 § 5 h delvis
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
189 § 5 h delvis
1 721 § 5 h delvis
2 172 § 5 h delvis
Side 32 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
139/14/0/0
30 000
100%
0
30 000
5,5‰
165 § 5 h delvis
139/15/0/0
732 000
100%
0
732 000
5,5‰
4 026 § 5 h delvis
139/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/17/0/0
528 000
100%
0
528 000
5,5‰
2 904 § 5 h delvis
139/18/0/0
1 046 000
100%
0
1 046 000
5,5‰
5 753 § 5 h delvis
139/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/22/0/0
681 000
100%
0
681 000
5,5‰
139/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/24/0/0
606 000
100%
0
606 000
5,5‰
3 333 § 5 h delvis
139/25/0/0
1 305 000
100%
0
1 305 000
5,5‰
7 177 § 5 h delvis
139/26/0/0
877 000
100%
0
877 000
5,5‰
4 823 § 5 h delvis
139/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/30/0/0
78 000
100%
0
78 000
7‰
139/30/0/0
577 000
100%
0
577 000
5,5‰
139/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/32/0/0
25 000
100%
0
25 000
5,5‰
139/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/36/0/0
538 000
100%
0
538 000
5,5‰
139/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 745 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
546 § 5 h delvis
3 173 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
137 § 5 h delvis
2 959 § 5 h delvis
Side 33 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
139/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/42/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/43/0/0
715 000
100%
0
715 000
5,5‰
139/44/0/0
64 000
100%
0
64 000
7‰
139/44/0/0
454 000
100%
0
454 000
5,5‰
139/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/46/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/49/0/0
308 000
100%
0
308 000
5,5‰
139/53/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/55/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/56/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/57/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/58/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/59/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/62/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
139/67/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/70/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/71/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/76/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/82/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/90/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/94/0/0
608 000
100%
0
608 000
5,5‰
139/97/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
139/98/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
139/103/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
293 000
100%
0
293 000
5,5‰
140/1/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
3 932 § 5 h delvis
448 § 5 h delvis
2 497 § 5 h delvis
1 694 § 5 h delvis
3 344 § 5 h delvis
1 611 § 5 h delvis
Side 34 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
140/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
140/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
140/6/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
140/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
140/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
140/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
141/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/1/0/0
29 000
100%
0
29 000
7‰
142/1/0/0
733 000
100%
0
733 000
5,5‰
142/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
142/2/0/0
205 000
100%
0
205 000
5,5‰
142/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
142/4/0/0
121 000
100%
0
121 000
7‰
142/4/0/0
740 000
100%
0
740 000
5,5‰
4 070 § 5 h delvis
142/5/0/0
72 000
100%
0
72 000
5,5‰
396 § 5 h delvis
142/6/0/0
686 000
100%
0
686 000
5,5‰
3 773 § 5 h delvis
142/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/10/0/0
23 000
100%
0
23 000
7‰
142/10/0/0
349 000
100%
0
349 000
5,5‰
1 919 § 5 h delvis
142/13/0/0
664 000
100%
0
664 000
5,5‰
3 652 § 5 h delvis
142/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/19/0/0
156 000
100%
0
156 000
5,5‰
142/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
203 § 5 h delvis
4 031 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 127 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
847 § 5 h delvis
161 § 5 h delvis
858 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 35 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
142/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
142/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
142/52/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/53/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
142/54/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
142/65/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
142/66/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/67/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/68/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/81/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/82/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
143/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
144/1/0/0
170 000
100%
0
170 000
7‰
144/1/0/0
108 000
100%
0
108 000
5,5‰
594 § 5 h delvis
145/1/0/0
45 000
100%
0
45 000
7‰
315 § 5 h delvis
145/1/0/0
506 000
100%
0
506 000
5,5‰
145/1/1/0
0
100%
0
0
145/2/0/0
516 000
100%
0
516 000
5,5‰
2 838 § 5 h delvis
145/3/0/0
729 000
100%
0
729 000
5,5‰
4 009 § 5 h delvis
145/4/0/0
383 000
100%
0
383 000
7‰
2 681 § 5 h delvis
145/4/0/0
1 008 000
100%
0
1 008 000
5,5‰
5 544 § 5 h delvis
145/5/0/0
45 000
100%
0
45 000
7‰
145/5/0/0
484 000
100%
0
484 000
5,5‰
2 662 § 5 h delvis
145/6/0/0
477 000
100%
0
477 000
5,5‰
2 623 § 5 h delvis
145/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
145/7/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7‰
1 190 § 5 h delvis
2 783 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
315 § 5 h delvis
Side 36 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
5,5‰
Skatt
Fritak
145/8/0/0
0
100%
0
0
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
146/1/0/0
18 000
100%
0
18 000
7‰
147/2/0/0
240 000
100%
0
240 000
5,5‰
1 320 § 5 h delvis
148/1/0/0
478 000
100%
0
478 000
5,5‰
2 629 § 5 h delvis
148/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
148/3/0/0
570 000
100%
0
570 000
5,5‰
3 135 § 5 h delvis
148/4/0/0
619 000
100%
0
619 000
5,5‰
3 404 § 5 h delvis
148/5/0/0
27 000
100%
0
27 000
7‰
148/5/0/0
744 000
100%
0
744 000
5,5‰
148/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
148/7/0/0
226 000
100%
0
226 000
7‰
1 582 § 5 h delvis
148/7/0/0
899 000
100%
0
899 000
5,5‰
4 944 § 5 h delvis
148/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
148/9/0/0
703 000
100%
0
703 000
5,5‰
3 866 § 5 h delvis
148/10/0/0
608 000
100%
0
608 000
5,5‰
3 344 § 5 h delvis
148/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
149/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
149/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
149/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
149/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
149/5/0/0
286 000
100%
0
286 000
5,5‰
1 573 § 5 h delvis
150/1/0/0
437 000
100%
0
437 000
5,5‰
2 403 § 5 h delvis
151/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
151/2/0/0
45 000
100%
0
45 000
7‰
151/2/0/0
382 000
100%
0
382 000
5,5‰
2 101 § 5 h delvis
151/3/0/0
918 000
100%
0
918 000
5,5‰
5 049 § 5 h delvis
126 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
189 § 5 h delvis
4 092 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
315 § 5 h delvis
Side 37 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
151/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
152/1/0/0
416 000
100%
0
416 000
5,5‰
152/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
153/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
157/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
160/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
161/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
161/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
162/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
163/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
164/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
165/1/0/0
531 000
100%
0
531 000
5,5‰
2 920 § 5 h delvis
165/2/0/0
455 000
100%
0
455 000
5,5‰
2 502 § 5 h delvis
165/3/0/0
446 000
100%
0
446 000
5,5‰
2 453 § 5 h delvis
165/4/0/0
467 000
100%
0
467 000
5,5‰
2 568 § 7 b delvis
165/5/0/0
444 000
100%
0
444 000
5,5‰
2 442 § 5 h delvis
165/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
165/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
166/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
166/2/0/0
93 000
100%
0
93 000
7‰
651 § 5 h delvis
166/2/0/0
122 000
100%
0
122 000
5,5‰
671 § 5 h delvis
2 288 § 5 h delvis
Side 38 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
5,5‰
Skatt
Fritak
166/3/0/0
0
100%
0
0
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
167/1/0/0
65 000
100%
0
65 000
7‰
167/1/0/0
597 000
100%
0
597 000
5,5‰
167/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
167/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
167/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
167/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
168/1/0/0
410 000
100%
0
410 000
5,5‰
168/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
168/3/0/0
472 000
100%
0
472 000
5,5‰
2 596 § 5 h delvis
169/1/0/0
716 000
100%
0
716 000
5,5‰
3 938 § 5 h delvis
169/2/0/0
1 536 000
100%
0
1 536 000
5,5‰
8 448 § 5 h delvis
169/3/0/0
270 000
100%
0
270 000
7‰
1 890 § 5 h delvis
169/3/0/0
850 000
100%
0
850 000
5,5‰
4 675 § 5 h delvis
169/4/0/0
178 000
100%
0
178 000
5,5‰
979 § 5 h delvis
169/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
169/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
170/1/0/0
503 000
100%
0
503 000
5,5‰
2 766 § 5 h delvis
171/1/0/0
343 000
100%
0
343 000
7‰
2 401 § 5 h delvis
171/1/0/0
1 080 000
100%
0
1 080 000
5,5‰
5 940 § 5 h delvis
171/2/0/0
266 000
100%
0
266 000
5,5‰
1 463 § 5 h delvis
171/2/0/0
315 000
100%
0
315 000
5,5‰
1 732 § 5 h delvis
171/3/0/0
477 000
100%
0
477 000
5,5‰
2 623 § 5 h delvis
171/4/0/0
114 000
100%
0
114 000
7‰
171/4/0/0
194 000
100%
0
194 000
5,5‰
1 067 § 5 h delvis
171/5/0/0
306 000
100%
0
306 000
5,5‰
1 683 § 5 h delvis
455 § 5 h delvis
3 283 § 5 h delvis
2 255 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
798 § 5 h delvis
Side 39 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
171/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
171/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
171/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
171/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
171/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/1/0/0
61 000
100%
0
61 000
7‰
172/1/0/0
861 000
100%
0
861 000
5,5‰
4 735 § 5 h delvis
172/2/0/0
356 000
100%
0
356 000
5,5‰
1 958 § 5 h delvis
172/3/0/0
385 000
100%
0
385 000
5,5‰
2 117 § 5 h delvis
172/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
173/1/0/0
613 000
100%
0
613 000
5,5‰
3 371 § 5 h delvis
173/2/0/0
636 000
100%
0
636 000
5,5‰
3 498 § 5 h delvis
173/3/0/0
90 000
100%
0
90 000
7‰
173/3/0/0
506 000
100%
0
506 000
5,5‰
173/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
174/1/0/0
730 000
100%
0
730 000
5,5‰
174/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
174/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
174/4/0/0
85 000
100%
0
85 000
5,5‰
174/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
174/6/0/0
305 000
100%
0
305 000
5,5‰
427 § 5 h delvis
630 § 5 h delvis
2 783 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
4 015 § 5 h delvis
467 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 677 § 5 h delvis
Side 40 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
5,5‰
Skatt
Fritak
174/8/0/0
0
100%
0
0
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
174/9/0/0
53 000
100%
0
53 000
7‰
174/9/0/0
553 000
100%
0
553 000
5,5‰
174/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
174/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
175/1/0/0
717 000
100%
0
717 000
5,5‰
3 943 § 5 h delvis
175/2/0/0
389 000
100%
0
389 000
5,5‰
2 139 § 5 h delvis
175/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
175/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
175/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
176/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
176/1/2/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
176/2/0/0
335 000
100%
0
335 000
5,5‰
1 842 § 5 h delvis
177/1/0/0
377 000
100%
0
377 000
7‰
2 639 § 5 h delvis
177/1/0/0
520 000
100%
0
520 000
5,5‰
2 860 § 5 h delvis
177/2/0/0
886 000
100%
0
886 000
5,5‰
4 873 § 5 h delvis
177/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
178/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
179/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
180/1/0/0
466 000
100%
0
466 000
5,5‰
2 563 § 5 h delvis
183/1/0/0
90 000
100%
0
90 000
5,5‰
495 § 5 h delvis
184/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
186/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
187/1/0/0
467 000
100%
0
467 000
5,5‰
2 568 § 5 h delvis
188/1/0/0
789 000
100%
0
789 000
7‰
5 523 § 5 h delvis
188/1/0/0
558 000
100%
0
558 000
5,5‰
3 069 § 5 h delvis
371 § 5 h delvis
3 041 § 5 h delvis
Side 41 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
189/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
190/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
192/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
193/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
195/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
196/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
198/1/0/0
443 000
100%
0
443 000
5,5‰
2 436 § 5 h delvis
199/1/0/0
334 000
100%
0
334 000
5,5‰
1 837 § 5 h delvis
203/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
204/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
205/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
206/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
207/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
207/3/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
208/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
209/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
210/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
212/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
213/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
215/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
216/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
217/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
218/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
219/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
220/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
221/1/0/0
131 000
100%
0
131 000
5,5‰
720 § 5 h delvis
Side 42 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
223/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/9/0/0
101 000
100%
0
101 000
5,5‰
224/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
224/11/0/0
182 000
100%
0
182 000
5,5‰
225/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
227/1/0/0
506 000
100%
0
506 000
5,5‰
227/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/7/0/0
357 000
100%
0
357 000
5,5‰
227/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/19/0/0
409 000
100%
0
409 000
5,5‰
555 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 001 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 783 § 5 h delvis
1 963 § 5 h delvis
2 249 § 5 h delvis
Side 43 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
227/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
228/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
228/2/0/0
278 000
100%
0
278 000
5,5‰
1 529 § 5 h delvis
228/3/0/0
68 000
100%
0
68 000
5,5‰
374 § 5 h delvis
228/5/0/0
365 000
100%
0
365 000
5,5‰
2 007 § 5 h delvis
229/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
230/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
230/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/4/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/6/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/7/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/8/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/9/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/10/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/11/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/12/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/17/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/19/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/42/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/44/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/45/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 44 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/49/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/50/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/53/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/55/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/56/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/57/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/58/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/59/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/60/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/61/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/62/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/64/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/65/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/66/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/67/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/68/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/69/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/71/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/72/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/73/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/76/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/77/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/78/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/80/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/81/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/82/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 45 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/85/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/86/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/87/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/89/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/90/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/91/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/93/0
75 000
100%
0
75 000
230/1/94/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/95/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/96/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/97/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/98/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/101/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/102/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/103/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/104/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/105/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/106/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/109/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/111/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/112/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/113/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/114/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/115/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/116/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/117/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7‰
525 § 5 h delvis
Side 46 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/119/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/120/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/121/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/122/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/123/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/124/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/125/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/126/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/127/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/128/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/130/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/131/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/132/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/133/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/135/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/136/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/137/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/138/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/139/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/140/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/141/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/142/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/143/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/144/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/145/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/146/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 47 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/147/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/148/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/149/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/150/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/152/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/153/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/154/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/155/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/156/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/157/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/158/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/159/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/160/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/161/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/162/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/163/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/164/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/165/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/166/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/167/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/168/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/169/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/170/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/171/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/172/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/173/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 48 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/174/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/175/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/176/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/177/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/179/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/180/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/181/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/182/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/183/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/184/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/185/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/186/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/188/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/189/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/190/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/193/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/194/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/195/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/197/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/198/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/199/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/200/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/201/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/202/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/203/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/204/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 49 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/205/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/206/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/207/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/208/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/209/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/210/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/211/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/212/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/213/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/214/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/215/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/216/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/217/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/219/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/220/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/221/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/222/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/223/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/224/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/225/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/226/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/227/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/228/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/229/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/230/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/232/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 50 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/233/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/234/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/235/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/236/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/237/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/238/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/240/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/241/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/242/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/243/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/244/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/245/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/247/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/248/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/263/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/264/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/289/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/292/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/293/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/294/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/295/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/296/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/297/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/298/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/299/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/300/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 51 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/317/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/318/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/319/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
230/1/320/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/321/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/322/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
230/1/337/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/338/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/340/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
231/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 52 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
231/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 53 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
232/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/39/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/42/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/43/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/44/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/46/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/47/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/49/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 54 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
233/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
233/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
234/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
235/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
236/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
236/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
236/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
236/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
236/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 55 av 56
SKATTELISTE 2017 - fritak, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
237/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
237/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
237/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
237/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
237/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
241/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
10000/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 56 av 56