Skatteliste 2017 - alle eiendommer

SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
47/1/0/0
361 000
100%
0
361 000
5,5‰
1 985 § 5 h delvis
47/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/6/0/0
508 000
100%
0
508 000
5,5‰
2 794 § 5 h delvis
47/7/0/0
414 000
100%
0
414 000
5,5‰
2 277 § 5 h delvis
47/8/0/0
0
100%
0
0
7‰
47/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/12/0/0
300 000
100%
0
300 000
5,5‰
47/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
47/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/16/0/0
0
100%
0
0
7‰
47/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
47/18/0/0
440 000
100%
0
440 000
7‰
3 080 Ingen
47/18/0/0
282 000
100%
0
282 000
5,5‰
1 551 Ingen
47/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
47/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/21/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
47/22/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
47/23/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
47/24/0/0
749 000
100%
0
749 000
5,5‰
4 119 Ingen
47/25/0/0
60 000
100%
0
60 000
5,5‰
330 Ingen
47/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
47/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 c - Kirker
1 650 § 5 h delvis
0 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 1 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
47/28/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
48/1/0/0
463 000
100%
0
463 000
5,5‰
48/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
48/3/0/0
384 000
100%
0
384 000
5,5‰
2 112 § 5 h delvis
48/4/0/0
341 000
100%
0
341 000
5,5‰
1 875 § 5 h delvis
48/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/8/0/0
397 000
100%
0
397 000
5,5‰
48/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
48/9/1/0
0
100%
0
0
7‰
48/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
48/11/0/0
710 000
100%
0
710 000
5,5‰
48/11/0/0
108 000
100%
0
108 000
7‰
48/12/0/0
978 000
100%
0
978 000
5,5‰
48/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/17/0/0
319 000
100%
0
319 000
5,5‰
48/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 546 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 183 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 905 § 5 h delvis
756 § 5 h delvis
5 379 § 5 h delvis
1 754 § 5 h delvis
Side 2 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
48/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
48/34/0/0
161 000
100%
0
161 000
5,5‰
885 Ingen
48/35/0/0
290 000
100%
0
290 000
5,5‰
1 595 Ingen
48/36/0/0
553 000
100%
0
553 000
5,5‰
3 041 Ingen
48/37/0/0
499 000
100%
0
499 000
5,5‰
2 744 Ingen
48/38/0/0
265 000
100%
0
265 000
5,5‰
1 457 Ingen
48/39/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
48/40/0/0
305 000
100%
0
305 000
5,5‰
1 677 Ingen
48/41/0/0
251 000
100%
0
251 000
5,5‰
1 380 Ingen
48/42/0/0
285 000
100%
0
285 000
5,5‰
1 567 Ingen
48/43/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
48/44/0/0
240 000
100%
0
240 000
5,5‰
1 320 Ingen
48/45/0/0
536 000
100%
0
536 000
5,5‰
2 948 Ingen
48/46/0/0
578 000
100%
0
578 000
5,5‰
3 179 Ingen
48/47/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/49/0/0
162 000
100%
0
162 000
5,5‰
48/50/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
891 Ingen
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 3 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
48/51/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
48/52/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
49/1/0/0
438 000
100%
0
438 000
5,5‰
49/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
49/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
49/4/0/0
220 000
100%
0
220 000
5,5‰
1 210 § 5 h delvis
49/5/0/0
269 000
100%
0
269 000
5,5‰
1 479 Ingen
50/1/0/0
1 061 000
100%
0
1 061 000
5,5‰
5 835 § 5 h delvis
50/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
50/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
50/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
50/5/0/0
390 000
100%
0
390 000
5,5‰
50/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
50/7/0/0
526 000
100%
0
526 000
5,5‰
2 893 § 5 h delvis
50/8/0/0
424 000
100%
0
424 000
5,5‰
2 332 Ingen
50/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
50/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
50/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
50/12/0/0
373 000
100%
0
373 000
5,5‰
2 051 Ingen
50/13/0/0
329 000
100%
0
329 000
5,5‰
1 809 Ingen
51/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
51/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 409 § 5 h delvis
2 145 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 4 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
52/1/0/0
834 000
100%
0
834 000
5,5‰
4 587 § 5 h delvis
52/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
52/4/0/0
391 000
100%
0
391 000
5,5‰
52/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
52/6/0/0
375 000
100%
0
375 000
5,5‰
52/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/10/0/0
567 000
100%
0
567 000
5,5‰
3 118 § 5 h delvis
52/11/0/0
285 000
100%
0
285 000
5,5‰
1 567 § 5 h delvis
52/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
52/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/18/0/0
737 000
100%
0
737 000
5,5‰
52/18/0/0
41 000
100%
0
41 000
7‰
52/19/0/0
151 000
100%
0
151 000
5,5‰
52/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
52/21/0/0
21 000
100%
0
21 000
5,5‰
52/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/26/0/0
623 000
100%
0
623 000
5,5‰
52/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 150 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 062 § 5 h delvis
4 053 § 5 h delvis
287 § 5 h delvis
830 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
115 Ingen
3 426 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 5 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
52/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/29/0/0
309 000
100%
0
309 000
5,5‰
1 699 Ingen
52/30/0/0
210 000
100%
0
210 000
5,5‰
1 155 Ingen
52/31/0/0
384 000
100%
0
384 000
5,5‰
2 112 Ingen
52/33/0/0
354 000
100%
0
354 000
5,5‰
1 947 Ingen
52/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
52/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/1/0/0
803 000
100%
0
803 000
5,5‰
53/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/4/0/0
425 000
100%
0
425 000
5,5‰
53/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/7/0/0
102 000
100%
0
102 000
5,5‰
53/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
53/9/0/0
441 000
100%
0
441 000
5,5‰
53/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
53/11/0/0
1 005 000
100%
0
1 005 000
5,5‰
5 527 § 5 h delvis
53/12/0/0
425 000
100%
0
425 000
5,5‰
2 337 Ingen
53/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
4 416 § 5 h delvis
2 337 § 5 h delvis
561 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 425 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 6 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
53/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
53/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
53/24/0/0
667 000
100%
0
667 000
5,5‰
53/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
53/26/0/0
490 000
100%
0
490 000
5,5‰
53/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
53/29/0/0
395 000
100%
0
395 000
5,5‰
2 172 Ingen
53/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
53/31/0/0
344 000
100%
0
344 000
5,5‰
1 892 Ingen
54/1/0/0
369 000
100%
0
369 000
5,5‰
2 029 § 5 h delvis
54/2/0/0
659 000
100%
0
659 000
5,5‰
3 624 § 5 h delvis
54/2/0/0
73 000
100%
0
73 000
7‰
54/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/4/0/0
611 000
100%
0
611 000
5,5‰
54/4/1/0
0
100%
0
0
54/5/0/0
326 000
100%
0
326 000
54/5/1/0
0
100%
0
0
54/6/0/0
338 000
100%
0
338 000
5,5‰
54/6/0/0
154 000
100%
0
154 000
7‰
54/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/8/0/0
451 000
100%
0
451 000
5,5‰
54/8/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/8/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/9/0/0
627 000
100%
0
627 000
5,5‰
7‰
5,5‰
7‰
3 668 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 695 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
511 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 360 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
1 793 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
1 859 § 5 h delvis
1 078 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 480 § 5 h delvis
3 448 § 5 h delvis
Side 7 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
54/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/11/0/0
1 081 000
100%
0
1 081 000
5,5‰
54/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/17/0/0
321 000
100%
0
321 000
5,5‰
54/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/19/0/0
246 000
100%
0
246 000
5,5‰
54/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/29/0/0
315 000
100%
0
315 000
5,5‰
1 732 Ingen
54/30/0/0
189 000
100%
0
189 000
5,5‰
1 039 § 5 h delvis
54/30/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
54/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/33/0/0
258 000
100%
0
258 000
5,5‰
1 419 Ingen
54/34/0/0
238 000
100%
0
238 000
5,5‰
1 309 Ingen
5 945 § 5 h delvis
1 765 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 353 Ingen
Side 8 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
54/35/0/0
357 000
100%
0
357 000
5,5‰
1 963 § 5 h delvis
54/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/38/0/0
316 000
100%
0
316 000
5,5‰
1 738 Ingen
54/39/0/0
298 000
100%
0
298 000
5,5‰
1 639 Ingen
54/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/41/0/0
278 000
100%
0
278 000
7‰
1 946 Ingen
54/41/0/0
210 000
100%
0
210 000
5,5‰
1 155 Ingen
54/42/0/0
640 000
100%
0
640 000
5,5‰
3 520 Ingen
54/43/0/0
316 000
100%
0
316 000
5,5‰
1 738 Ingen
54/44/0/0
496 000
100%
0
496 000
5,5‰
2 728 Ingen
54/45/0/0
376 000
100%
0
376 000
5,5‰
2 068 Ingen
54/46/0/0
432 000
100%
0
432 000
5,5‰
2 376 Ingen
54/47/0/0
320 000
100%
0
320 000
5,5‰
1 760 Ingen
54/48/0/0
300 000
100%
0
300 000
5,5‰
1 650 Ingen
54/49/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
54/51/0/0
131 000
100%
0
131 000
5,5‰
720 Ingen
54/52/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/53/0/0
371 000
100%
0
371 000
5,5‰
2 040 Ingen
54/54/0/0
1 900 000
100%
0
1 900 000
7‰
13 300 Ingen
54/55/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/57/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
54/58/0/0
592 000
100%
0
592 000
5,5‰
3 256 Ingen
54/58/0/0
49 000
100%
0
49 000
7‰
54/59/0/0
551 000
100%
0
551 000
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
343 Ingen
3 030 Ingen
Side 9 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
54/60/0/0
384 000
100%
0
384 000
5,5‰
2 112 Ingen
54/61/0/0
309 000
100%
0
309 000
5,5‰
1 699 Ingen
54/62/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/63/0/0
526 000
100%
0
526 000
5,5‰
54/64/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/65/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
54/66/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/67/0/0
172 000
100%
0
172 000
5,5‰
946 Ingen
54/68/0/0
205 000
100%
0
205 000
5,5‰
1 127 Ingen
54/69/0/0
338 000
100%
0
338 000
5,5‰
1 859 Ingen
54/70/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/70/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
54/71/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/72/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
54/73/0/0
145 000
100%
0
145 000
7‰
54/75/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/76/0/0
411 000
100%
0
411 000
5,5‰
2 260 Ingen
54/77/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
54/78/0/0
669 000
100%
0
669 000
5,5‰
3 679 Ingen
54/80/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/81/0/0
654 000
100%
0
654 000
5,5‰
54/82/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
54/83/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
54/85/0/0
52 000
100%
0
52 000
54/86/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
54/87/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 893 Ingen
1 015 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 597 Ingen
364 Ingen
Side 10 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
54/88/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
54/89/0/0
135 000
100%
0
135 000
5,5‰
742 Ingen
54/90/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
55/1/0/0
974 000
100%
0
974 000
5,5‰
5 357 § 5 h delvis
55/1/2/0
441 000
100%
0
441 000
5,5‰
2 425 Ingen
55/1/4/0
383 000
100%
0
383 000
5,5‰
2 106 Ingen
55/1/6/0
0
100%
0
0
55/2/0/0
270 000
100%
0
270 000
5,5‰
1 485 § 5 h delvis
55/3/0/0
590 000
100%
0
590 000
5,5‰
3 245 § 5 h delvis
55/4/0/0
496 000
100%
0
496 000
5,5‰
2 728 § 5 h delvis
55/4/0/0
19 000
100%
0
19 000
7‰
55/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/6/0/0
513 000
100%
0
513 000
5,5‰
55/6/0/0
107 000
100%
0
107 000
7‰
55/7/0/0
694 000
100%
0
694 000
5,5‰
55/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/15/0/0
347 000
100%
0
347 000
5,5‰
55/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/17/0/0
150 000
100%
0
150 000
5,5‰
55/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
133 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 821 § 5 h delvis
749 § 5 h delvis
3 817 § 5 h delvis
1 908 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
825 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 11 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
55/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/20/0/0
340 000
100%
0
340 000
5,5‰
1 870 § 5 h delvis
55/20/1/0
261 000
100%
0
261 000
5,5‰
1 435 Ingen
55/20/3/0
428 000
100%
0
428 000
5,5‰
2 354 Ingen
55/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/22/0/0
399 000
100%
0
399 000
5,5‰
55/22/0/0
103 000
100%
0
103 000
7‰
55/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/24/0/0
67 000
100%
0
67 000
5,5‰
55/25/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/28/0/0
273 000
100%
0
273 000
5,5‰
55/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/34/0/0
495 000
100%
0
495 000
5,5‰
55/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/39/0/0
138 000
100%
0
138 000
5,5‰
55/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/42/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 194 § 5 h delvis
721 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
368 § 5 h delvis
1 501 § 5 h delvis
2 722 § 5 h delvis
759 Ingen
Side 12 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
55/43/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/44/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
55/45/0/0
50 000
100%
0
50 000
55/46/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/47/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/49/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/51/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/52/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/53/0/0
548 000
100%
0
548 000
5,5‰
3 014 § 5 h delvis
55/54/0/0
226 000
100%
0
226 000
5,5‰
1 243 § 5 h delvis
55/55/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/56/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/57/0/0
495 000
100%
0
495 000
5,5‰
55/58/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/59/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/60/0/0
176 000
100%
0
176 000
5,5‰
968 Ingen
55/61/0/0
146 000
100%
0
146 000
5,5‰
803 Ingen
55/62/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/63/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/64/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/65/0/0
315 000
100%
0
315 000
5,5‰
55/66/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/67/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/68/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7‰
350 § 5 h delvis
2 722 Ingen
1 732 Ingen
Side 13 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
55/69/0/0
285 000
100%
0
285 000
5,5‰
1 567 Ingen
55/70/0/0
441 000
100%
0
441 000
5,5‰
2 425 Ingen
55/71/0/0
570 000
100%
0
570 000
5,5‰
3 135 Ingen
55/72/0/0
329 000
100%
0
329 000
5,5‰
1 809 Ingen
55/73/0/0
274 000
100%
0
274 000
5,5‰
1 507 Ingen
55/73/0/0
131 000
100%
0
131 000
5,5‰
720 Ingen
55/74/0/0
286 000
100%
0
286 000
5,5‰
1 573 Ingen
55/75/0/0
350 000
100%
0
350 000
5,5‰
1 925 Ingen
55/76/0/0
291 000
100%
0
291 000
5,5‰
1 600 Ingen
55/77/0/0
362 000
100%
0
362 000
5,5‰
1 991 Ingen
55/78/0/0
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 Ingen
55/79/0/0
595 000
100%
0
595 000
5,5‰
3 272 Ingen
55/80/0/0
513 000
100%
0
513 000
5,5‰
2 821 Ingen
55/81/0/0
553 000
100%
0
553 000
5,5‰
3 041 Ingen
55/82/0/0
335 000
100%
0
335 000
5,5‰
1 842 Ingen
55/83/0/0
597 000
100%
0
597 000
5,5‰
3 283 Ingen
55/84/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/85/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/86/0/0
404 000
100%
0
404 000
5,5‰
2 222 Ingen
55/87/0/0
306 000
100%
0
306 000
5,5‰
1 683 Ingen
55/88/0/0
470 000
100%
0
470 000
5,5‰
2 585 Ingen
55/90/0/0
0
100%
0
0
55/91/0/0
324 000
100%
0
324 000
5,5‰
1 782 Ingen
55/92/0/0
344 000
100%
0
344 000
5,5‰
1 892 Ingen
55/93/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
55/94/0/0
304 000
100%
0
304 000
5,5‰
1 672 Ingen
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 14 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
55/95/0/0
475 000
100%
0
475 000
5,5‰
2 612 Ingen
55/96/0/0
181 000
100%
0
181 000
5,5‰
995 Ingen
55/97/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/98/0/0
171 000
100%
0
171 000
5,5‰
55/99/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/100/0/0
365 000
100%
0
365 000
5,5‰
55/101/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
55/103/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
55/104/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/105/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/106/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/107/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/108/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/109/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
55/110/0/0
478 000
100%
0
478 000
5,5‰
2 629 Ingen
55/111/0/0
276 000
100%
0
276 000
5,5‰
1 518 Ingen
55/112/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/113/0/0
485 000
100%
0
485 000
5,5‰
2 667 Ingen
55/114/0/0
530 000
100%
0
530 000
5,5‰
2 915 Ingen
55/115/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
55/116/0/0
649 000
100%
0
649 000
5,5‰
3 569 Ingen
55/117/0/0
579 000
100%
0
579 000
5,5‰
3 184 Ingen
55/118/0/0
583 000
100%
0
583 000
5,5‰
3 206 Ingen
55/119/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
55/120/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
55/121/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
940 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
2 007 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 Ingen
Side 15 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
7‰
Skatt
Fritak
55/122/0/0
0
100%
0
0
55/123/0/0
456 000
100%
0
456 000
5,5‰
2 508 Ingen
55/124/0/0
628 000
100%
0
628 000
5,5‰
3 454 Ingen
55/125/0/0
1 870 000
100%
0
1 870 000
5,5‰
10 285 Ingen
55/126/0/0
508 000
100%
0
508 000
5,5‰
2 794 Ingen
55/127/0/0
376 000
100%
0
376 000
5,5‰
2 068 Ingen
55/128/0/0
0
100%
0
0
55/129/0/0
516 000
100%
0
516 000
5,5‰
2 838 Ingen
55/130/0/0
696 000
100%
0
696 000
5,5‰
3 828 Ingen
55/131/0/0
0
100%
0
0
55/132/0/0
535 000
100%
0
535 000
5,5‰
2 942 Ingen
55/133/0/0
715 000
100%
0
715 000
5,5‰
3 932 Ingen
55/134/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
55/135/0/0
495 000
100%
0
495 000
5,5‰
2 722 Ingen
55/136/0/0
558 000
100%
0
558 000
5,5‰
3 069 Ingen
55/137/0/0
432 000
100%
0
432 000
5,5‰
2 376 Ingen
55/138/0/0
516 000
100%
0
516 000
5,5‰
2 838 Ingen
55/139/0/0
0
100%
0
0
7‰
55/140/0/0
252 000
100%
0
252 000
7‰
1 764 Ingen
55/141/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
55/142/0/0
649 000
100%
0
649 000
5,5‰
3 569 Ingen
55/143/0/0
1 081 000
100%
0
1 081 000
5,5‰
5 945 Ingen
55/144/0/0
594 000
100%
0
594 000
5,5‰
3 267 Ingen
55/145/0/0
528 000
100%
0
528 000
5,5‰
2 904 Ingen
55/146/0/0
455 000
100%
0
455 000
5,5‰
2 502 Ingen
55/147/0/0
531 000
100%
0
531 000
5,5‰
2 920 Ingen
7‰
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 16 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
55/148/0/0
909 000
100%
0
909 000
5,5‰
4 999 Ingen
55/149/0/0
376 000
100%
0
376 000
5,5‰
2 068 Ingen
55/150/0/0
587 000
100%
0
587 000
5,5‰
3 228 Ingen
55/151/0/0
460 000
100%
0
460 000
5,5‰
2 530 Ingen
55/152/0/0
474 000
100%
0
474 000
5,5‰
2 607 Ingen
55/153/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
55/154/0/0
697 000
100%
0
697 000
5,5‰
3 833 Ingen
55/155/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
55/156/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
55/157/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
55/158/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
55/159/0/0
340 000
100%
0
340 000
5,5‰
1 870 Ingen
55/160/0/0
450 000
100%
0
450 000
5,5‰
2 475 Ingen
55/161/0/0
957 000
100%
0
957 000
5,5‰
5 263 Ingen
55/162/0/0
793 000
100%
0
793 000
5,5‰
4 361 Ingen
55/163/0/0
396 000
100%
0
396 000
5,5‰
2 178 Ingen
55/164/0/0
7 000
100%
0
7 000
5,5‰
38 Ingen
55/168/0/0
804 000
100%
0
804 000
5,5‰
4 422 Ingen
55/171/0/0
560 000
100%
0
560 000
5,5‰
3 080 Ingen
55/172/0/0
535 000
100%
0
535 000
5,5‰
2 942 Ingen
55/173/0/0
18 000
100%
0
18 000
7‰
56/1/0/0
594 000
100%
0
594 000
5,5‰
56/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
56/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/2/0/0
727 000
100%
0
727 000
5,5‰
3 998 § 5 h delvis
56/3/0/0
443 000
100%
0
443 000
5,5‰
2 436 § 5 h delvis
126 Ingen
3 267 § 5 h delvis
Side 17 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
56/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/5/0/0
655 000
100%
0
655 000
5,5‰
56/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/9/0/0
1 070 000
100%
0
1 070 000
5,5‰
56/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/12/0/0
397 000
100%
0
397 000
5,5‰
2 183 § 5 h delvis
56/13/0/0
579 000
100%
0
579 000
5,5‰
3 184 § 5 h delvis
56/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
56/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/27/0/0
539 000
100%
0
539 000
5,5‰
56/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
56/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/30/0/0
298 000
100%
0
298 000
5,5‰
3 602 § 5 h delvis
5 885 § 5 h delvis
2 964 Ingen
1 639 Ingen
Side 18 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
56/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
56/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
56/33/0/0
710 000
100%
0
710 000
5,5‰
3 905 Ingen
56/34/0/0
255 000
100%
0
255 000
5,5‰
1 402 Ingen
56/35/0/0
568 000
100%
0
568 000
5,5‰
3 124 Ingen
56/36/0/0
799 000
100%
0
799 000
5,5‰
4 394 Ingen
56/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/38/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
56/39/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
56/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
56/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
56/42/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
56/43/0/0
461 000
100%
0
461 000
5,5‰
2 535 Ingen
56/44/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
56/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
56/46/0/0
629 000
100%
0
629 000
5,5‰
3 459 Ingen
56/47/0/0
735 000
100%
0
735 000
5,5‰
4 042 Ingen
56/48/0/0
227 000
100%
0
227 000
5,5‰
1 248 Ingen
56/49/0/0
222 000
100%
0
222 000
5,5‰
1 221 Ingen
56/50/0/0
0
100%
0
0
56/52/0/0
1 093 000
100%
0
1 093 000
5,5‰
6 011 Ingen
57/1/0/0
1 051 000
100%
0
1 051 000
5,5‰
5 780 § 5 h delvis
57/1/0/0
498 000
100%
0
498 000
7‰
57/2/0/0
785 000
100%
0
785 000
5,5‰
57/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
57/4/0/0
618 000
100%
0
618 000
5,5‰
7‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
3 486 Ingen
4 317 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 399 § 5 h delvis
Side 19 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
57/4/1/0
18 000
100%
0
18 000
7‰
126 Ingen
57/4/2/0
18 000
100%
0
18 000
7‰
126 Ingen
57/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/8/0/0
273 000
100%
0
273 000
5,5‰
1 501 § 5 h delvis
57/9/0/0
640 000
100%
0
640 000
5,5‰
3 520 § 5 h delvis
57/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/14/0/0
702 000
100%
0
702 000
5,5‰
57/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/18/0/0
53 000
100%
0
53 000
5,5‰
291 § 5 h delvis
57/19/0/0
517 000
100%
0
517 000
5,5‰
2 843 § 5 h delvis
57/20/0/0
831 000
100%
0
831 000
5,5‰
4 570 Ingen
57/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/23/0/0
442 000
100%
0
442 000
5,5‰
57/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
57/25/0/0
12 000
100%
0
12 000
5,5‰
57/26/0/0
226 000
100%
0
226 000
5,5‰
1 243 Ingen
57/27/0/0
440 000
100%
0
440 000
5,5‰
2 420 § 5 h delvis
57/28/0/0
595 000
100%
0
595 000
5,5‰
3 272 § 5 h delvis
57/29/0/0
397 000
100%
0
397 000
5,5‰
2 183 Ingen
3 861 Ingen
2 431 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
66 § 5 h delvis
Side 20 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
57/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
57/33/0/0
299 000
100%
0
299 000
5,5‰
1 644 Ingen
57/34/0/0
278 000
100%
0
278 000
5,5‰
1 529 Ingen
57/35/0/0
320 000
100%
0
320 000
5,5‰
1 760 Ingen
57/37/0/0
402 000
100%
0
402 000
5,5‰
2 211 Ingen
57/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
57/39/0/0
358 000
100%
0
358 000
5,5‰
1 969 § 5 h delvis
58/1/0/0
512 000
100%
0
512 000
5,5‰
2 816 § 5 h delvis
58/2/0/0
305 000
100%
0
305 000
5,5‰
1 677 § 5 h delvis
58/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
58/14/0/0
521 000
100%
0
521 000
5,5‰
58/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/17/0/0
699 000
100%
0
699 000
5,5‰
58/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 865 § 5 h delvis
3 844 Ingen
Side 21 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
58/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
58/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
58/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
58/28/0/0
114 000
100%
0
114 000
5,5‰
627 Ingen
58/29/0/0
286 000
100%
0
286 000
5,5‰
1 573 Ingen
59/1/0/0
411 000
100%
0
411 000
5,5‰
2 260 § 5 h delvis
59/1/0/0
41 000
100%
0
41 000
7‰
59/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/4/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/8/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/9/0/0
148 000
100%
0
148 000
5,5‰
59/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/12/0/0
382 000
100%
0
382 000
5,5‰
2 101 § 5 h delvis
59/13/0/0
327 000
100%
0
327 000
5,5‰
1 798 Ingen
59/14/0/0
408 000
100%
0
408 000
5,5‰
2 244 Ingen
59/15/0/0
359 000
100%
0
359 000
5,5‰
1 974 Ingen
287 § 5 h delvis
814 § 5 h delvis
Side 22 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
59/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
59/18/0/0
597 000
100%
0
597 000
5,5‰
3 283 Ingen
59/19/0/0
341 000
100%
0
341 000
5,5‰
1 875 Ingen
59/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/22/0/0
145 000
100%
0
145 000
5,5‰
797 Ingen
59/23/0/0
423 000
100%
0
423 000
5,5‰
2 326 Ingen
59/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
59/26/0/0
703 000
100%
0
703 000
5,5‰
3 866 Ingen
59/27/0/0
1 315 000
100%
0
1 315 000
5,5‰
7 232 Ingen
59/28/0/0
1 140 000
100%
0
1 140 000
5,5‰
6 270 Ingen
60/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
61/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
62/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
62/2/0/0
214 000
100%
0
214 000
5,5‰
1 177 Ingen
62/3/0/0
274 000
100%
0
274 000
5,5‰
1 507 Ingen
63/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
63/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
64/1/0/0
233 000
100%
0
233 000
7‰
64/1/0/0
191 000
100%
0
191 000
5,5‰
64/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
64/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
68/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
68/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 631 § 5 h delvis
1 050 Ingen
Side 23 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
69/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
69/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
69/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
69/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
70/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
70/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
71/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
71/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
72/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
72/2/0/0
222 000
100%
0
222 000
5,5‰
1 221 Ingen
72/3/0/0
222 000
100%
0
222 000
5,5‰
1 221 Ingen
72/4/0/0
316 000
100%
0
316 000
5,5‰
1 738 Ingen
73/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
73/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
73/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
73/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
74/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
75/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
75/2/0/0
218 000
100%
0
218 000
5,5‰
76/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
76/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
77/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 199 Ingen
Side 24 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
77/1/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
77/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
77/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
77/4/0/0
207 000
100%
0
207 000
5,5‰
1 138 Ingen
77/5/0/0
119 000
100%
0
119 000
5,5‰
654 Ingen
77/6/0/0
205 000
100%
0
205 000
5,5‰
1 127 Ingen
78/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
78/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
78/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/1/0/0
0
100%
0
0
7‰
79/2/0/0
437 000
100%
0
437 000
5,5‰
2 403 § 5 h delvis
79/3/0/0
521 000
100%
0
521 000
5,5‰
2 865 § 5 h delvis
79/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
79/5/0/0
185 000
100%
0
185 000
5,5‰
79/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
79/12/0/0
12 000
100%
0
12 000
5,5‰
79/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/16/0/0
335 000
100%
0
335 000
5,5‰
79/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 017 § 5 h delvis
66 § 5 h delvis
1 842 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 25 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
79/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/21/0/0
218 000
100%
0
218 000
5,5‰
1 199 Ingen
79/22/0/0
949 000
100%
0
949 000
5,5‰
5 219 Ingen
79/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
79/24/0/0
496 000
100%
0
496 000
5,5‰
79/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/28/0/0
284 000
100%
0
284 000
5,5‰
1 562 Ingen
79/29/0/0
459 000
100%
0
459 000
5,5‰
2 524 Ingen
79/30/0/0
282 000
100%
0
282 000
5,5‰
1 551 Ingen
79/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
79/32/0/0
1 030 000
100%
0
1 030 000
5,5‰
5 665 Ingen
79/33/0/0
548 000
100%
0
548 000
5,5‰
3 014 Ingen
79/34/0/0
384 000
100%
0
384 000
5,5‰
2 112 Ingen
79/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/37/0/0
480 000
100%
0
480 000
5,5‰
2 640 Ingen
79/38/0/0
172 000
100%
0
172 000
5,5‰
946 Ingen
79/39/0/0
648 000
100%
0
648 000
5,5‰
3 564 Ingen
79/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
79/41/0/0
748 000
100%
0
748 000
5,5‰
4 114 Ingen
79/42/0/0
518 000
100%
0
518 000
5,5‰
2 849 Ingen
79/43/0/0
509 000
100%
0
509 000
5,5‰
2 799 Ingen
79/44/0/0
1 087 000
100%
0
1 087 000
5,5‰
5 978 Ingen
0 § 5 c - Kirker
2 728 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 26 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
79/45/0/0
584 000
100%
0
584 000
5,5‰
3 212 Ingen
79/46/0/0
388 000
100%
0
388 000
5,5‰
2 134 Ingen
79/47/0/0
354 000
100%
0
354 000
5,5‰
1 947 Ingen
79/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
79/49/0/0
578 000
100%
0
578 000
5,5‰
3 179 Ingen
79/50/0/0
714 000
100%
0
714 000
5,5‰
3 927 Ingen
79/51/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/52/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/53/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/54/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/57/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
79/58/0/0
484 000
100%
0
484 000
5,5‰
2 662 Ingen
79/59/0/0
509 000
100%
0
509 000
5,5‰
2 799 Ingen
79/60/0/0
497 000
100%
0
497 000
5,5‰
2 733 Ingen
79/61/0/0
631 000
100%
0
631 000
5,5‰
3 470 Ingen
79/62/0/0
693 000
100%
0
693 000
5,5‰
3 811 Ingen
79/63/0/0
639 000
100%
0
639 000
5,5‰
3 514 Ingen
79/64/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
79/65/0/0
600 000
100%
0
600 000
5,5‰
3 300 Ingen
79/66/0/0
403 000
100%
0
403 000
5,5‰
2 216 Ingen
79/67/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
79/68/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
79/69/0/0
1 060 000
100%
0
1 060 000
5,5‰
5 830 Ingen
79/70/0/0
990 000
100%
0
990 000
5,5‰
5 445 Ingen
79/71/0/0
923 000
100%
0
923 000
5,5‰
5 076 Ingen
79/72/0/0
188 000
100%
0
188 000
5,5‰
1 034 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 27 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
79/73/0/0
568 000
100%
0
568 000
5,5‰
3 124 Ingen
79/74/0/0
258 000
100%
0
258 000
5,5‰
1 419 Ingen
79/75/0/0
686 000
100%
0
686 000
5,5‰
3 773 Ingen
79/76/0/0
429 000
100%
0
429 000
5,5‰
2 359 Ingen
79/77/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
79/78/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
79/81/0/0
18 000
100%
0
18 000
5,5‰
99 Ingen
79/84/0/0
762 000
100%
0
762 000
5,5‰
4 191 Ingen
79/91/0/0
18 000
100%
0
18 000
5,5‰
99 Ingen
79/92/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
80/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/1/0/0
179 000
100%
0
179 000
5,5‰
81/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/4/0/0
533 000
100%
0
533 000
5,5‰
81/6/0/0
12 000
100%
0
12 000
5,5‰
81/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/10/0/0
495 000
100%
0
495 000
5,5‰
81/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
81/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
984 § 5 h delvis
2 931 Ingen
66 § 5 h delvis
2 722 Ingen
Side 28 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
5,5‰
Skatt
Fritak
82/1/0/0
468 000
100%
0
468 000
2 574 § 5 h delvis
82/1/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
82/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
82/5/0/0
445 000
100%
0
445 000
5,5‰
2 447 Ingen
82/6/0/0
515 000
100%
0
515 000
5,5‰
2 832 Ingen
82/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
82/8/0/0
467 000
100%
0
467 000
5,5‰
83/1/0/0
82 000
100%
0
82 000
5,5‰
83/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
83/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
83/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
83/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
83/6/0/0
263 000
100%
0
263 000
5,5‰
1 446 Ingen
83/7/0/0
533 000
100%
0
533 000
5,5‰
2 931 Ingen
83/8/0/0
388 000
100%
0
388 000
5,5‰
2 134 Ingen
83/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
83/10/0/0
737 000
100%
0
737 000
5,5‰
4 053 Ingen
83/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
83/12/0/0
655 000
100%
0
655 000
7‰
4 585 Ingen
83/13/0/0
301 000
100%
0
301 000
5,5‰
1 655 Ingen
83/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
83/15/0/0
482 000
100%
0
482 000
5,5‰
2 651 Ingen
83/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
83/17/0/0
464 000
100%
0
464 000
5,5‰
2 552 Ingen
84/1/0/0
878 000
100%
0
878 000
5,5‰
4 829 § 5 h delvis
84/1/0/0
92 000
100%
0
92 000
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
2 568 Ingen
451 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
644 § 5 h delvis
Side 29 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
84/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
84/2/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
84/3/0/0
360 000
100%
0
360 000
5,5‰
1 980 Ingen
85/1/0/0
431 000
100%
0
431 000
5,5‰
2 370 § 5 h delvis
85/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
85/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
85/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
85/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
85/6/0/0
372 000
100%
0
372 000
5,5‰
2 046 Ingen
85/7/0/0
317 000
100%
0
317 000
5,5‰
1 743 Ingen
85/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
86/1/0/0
626 000
100%
0
626 000
5,5‰
86/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
86/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
86/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
86/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 b - Historisk verdi
86/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
86/7/0/0
918 000
100%
0
918 000
5,5‰
87/1/0/0
110 000
100%
0
110 000
5,5‰
87/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
87/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
87/4/0/0
185 000
100%
0
185 000
5,5‰
1 017 Ingen
87/5/0/0
338 000
100%
0
338 000
5,5‰
1 859 Ingen
87/6/0/0
397 000
100%
0
397 000
5,5‰
2 183 Ingen
87/7/0/0
309 000
100%
0
309 000
5,5‰
1 699 Ingen
87/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
3 443 § 5 h delvis
5 049 Ingen
605 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 30 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
87/9/0/0
430 000
100%
0
430 000
5,5‰
2 365 Ingen
87/10/0/0
69 000
100%
0
69 000
5,5‰
379 Ingen
87/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
87/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
88/1/0/0
481 000
100%
0
481 000
5,5‰
2 645 § 5 h delvis
88/2/0/0
629 000
100%
0
629 000
5,5‰
3 459 Ingen
88/2/0/0
287 000
100%
0
287 000
7‰
2 009 Ingen
88/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
88/4/0/0
142 000
100%
0
142 000
5,5‰
88/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
88/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
88/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
88/8/0/0
842 000
100%
0
842 000
5,5‰
4 631 Ingen
88/9/0/0
535 000
100%
0
535 000
5,5‰
2 942 Ingen
88/10/0/0
18 000
100%
0
18 000
5,5‰
99 Ingen
88/11/0/0
362 000
100%
0
362 000
5,5‰
1 991 Ingen
88/12/0/0
156 000
100%
0
156 000
5,5‰
858 Ingen
88/13/0/0
570 000
100%
0
570 000
5,5‰
3 135 Ingen
88/14/0/0
501 000
100%
0
501 000
5,5‰
2 755 Ingen
88/15/0/0
545 000
100%
0
545 000
5,5‰
2 997 Ingen
88/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
88/17/0/0
933 000
100%
0
933 000
5,5‰
88/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
89/1/0/0
710 000
100%
0
710 000
5,5‰
89/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
89/3/0/0
435 000
100%
0
435 000
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
781 § 5 h delvis
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
5 131 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 905 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 392 § 5 h delvis
Side 31 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
89/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/6/0/0
18 000
100%
0
18 000
7‰
89/7/0/0
451 000
100%
0
451 000
5,5‰
89/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
89/9/0/0
365 000
100%
0
365 000
5,5‰
2 007 Ingen
89/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
89/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
89/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
89/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
89/16/0/0
651 000
100%
0
651 000
5,5‰
3 580 Ingen
89/18/0/0
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 Ingen
90/1/0/0
446 000
100%
0
446 000
5,5‰
2 453 § 5 h delvis
90/2/0/0
792 000
100%
0
792 000
5,5‰
4 356 § 5 h delvis
90/3/0/0
734 000
100%
0
734 000
5,5‰
4 037 § 5 h delvis
90/4/0/0
54 000
100%
0
54 000
5,5‰
91/1/0/0
446 000
100%
0
446 000
5,5‰
91/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
91/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
92/1/0/0
106 000
100%
0
106 000
5,5‰
92/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
92/2/0/0
255 000
100%
0
255 000
5,5‰
1 402 Ingen
93/1/0/0
445 000
100%
0
445 000
5,5‰
2 447 § 5 h delvis
93/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
93/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
126 Ingen
2 480 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
297 Ingen
2 453 § 5 h delvis
583 § 5 h delvis
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 32 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
93/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
94/1/0/0
206 000
100%
0
206 000
5,5‰
94/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
94/3/0/0
633 000
100%
0
633 000
5,5‰
3 481 Ingen
95/1/0/0
344 000
100%
0
344 000
5,5‰
1 892 § 5 h delvis
95/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
95/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
96/1/0/0
330 000
100%
0
330 000
5,5‰
1 815 § 5 h delvis
96/1/0/0
143 000
100%
0
143 000
7‰
1 001 § 5 g delvis
96/2/0/0
221 000
100%
0
221 000
5,5‰
1 215 Ingen
96/3/0/0
386 000
100%
0
386 000
5,5‰
2 123 Ingen
96/4/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
97/1/0/0
651 000
100%
0
651 000
5,5‰
97/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
97/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
97/5/0/0
188 000
100%
0
188 000
5,5‰
97/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
97/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
97/10/0/0
367 000
100%
0
367 000
5,5‰
2 018 Ingen
97/11/0/0
664 000
100%
0
664 000
5,5‰
3 652 Ingen
97/12/0/0
915 000
100%
0
915 000
5,5‰
5 032 Ingen
97/13/0/0
886 000
100%
0
886 000
5,5‰
4 873 Ingen
97/14/0/0
510 000
100%
0
510 000
5,5‰
2 805 Ingen
97/15/0/0
671 000
100%
0
671 000
5,5‰
3 690 Ingen
97/16/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
97/17/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
1 133 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 580 § 5 h delvis
1 034 Ingen
Side 33 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
98/1/0/0
278 000
100%
0
278 000
5,5‰
1 529 § 5 h delvis
98/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
98/6/0/0
246 000
100%
0
246 000
5,5‰
98/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
98/8/0/0
216 000
100%
0
216 000
5,5‰
98/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
98/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
99/1/0/0
349 000
100%
0
349 000
5,5‰
1 919 § 5 h delvis
99/2/0/0
293 000
100%
0
293 000
5,5‰
1 611 Ingen
99/3/0/0
179 000
100%
0
179 000
5,5‰
984 Ingen
100/1/0/0
274 000
100%
0
274 000
5,5‰
1 507 § 5 h delvis
100/3/0/0
226 000
100%
0
226 000
5,5‰
1 243 § 5 h delvis
100/4/0/0
482 000
100%
0
482 000
5,5‰
2 651 Ingen
100/5/0/0
457 000
100%
0
457 000
5,5‰
2 513 Ingen
100/6/0/0
391 000
100%
0
391 000
5,5‰
2 150 Ingen
100/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
100/8/0/0
296 000
100%
0
296 000
5,5‰
100/10/0/0
170 000
100%
0
170 000
5,5‰
935 Ingen
100/11/0/0
223 000
100%
0
223 000
5,5‰
1 226 Ingen
100/12/0/0
458 000
100%
0
458 000
5,5‰
2 519 Ingen
100/13/0/0
933 000
100%
0
933 000
5,5‰
5 131 Ingen
100/14/0/0
423 000
100%
0
423 000
5,5‰
2 326 Ingen
100/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
1 353 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 188 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
1 628 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 34 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
100/16/0/0
652 000
100%
0
652 000
5,5‰
3 586 Ingen
100/17/0/0
554 000
100%
0
554 000
5,5‰
3 047 Ingen
100/19/0/0
418 000
100%
0
418 000
5,5‰
2 299 Ingen
100/20/0/0
534 000
100%
0
534 000
5,5‰
2 937 Ingen
100/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
100/22/0/0
162 000
100%
0
162 000
100/23/0/0
0
100%
0
0
100/24/0/0
18 000
100%
0
18 000
101/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
101/2/0/0
499 000
100%
0
499 000
5,5‰
101/2/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
101/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
101/4/0/0
180 000
100%
0
180 000
5,5‰
990 Ingen
101/5/0/0
142 000
100%
0
142 000
5,5‰
781 Ingen
101/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
101/7/0/0
8 000
100%
0
8 000
5,5‰
102/1/0/0
455 000
100%
0
455 000
5,5‰
102/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
102/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
102/4/0/0
237 000
100%
0
237 000
5,5‰
103/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
104/1/0/0
605 000
100%
0
605 000
5,5‰
104/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
104/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
104/4/0/0
583 000
100%
0
583 000
5,5‰
3 206 Ingen
104/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
7‰
5,5‰
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 134 Ingen
0 Ingen
126 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 744 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
44 Ingen
2 502 § 5 h delvis
1 303 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 327 § 5 h delvis
Side 35 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
104/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
104/7/0/0
303 000
100%
0
303 000
5,5‰
1 666 Ingen
104/8/0/0
346 000
100%
0
346 000
5,5‰
1 903 Ingen
104/9/0/0
384 000
100%
0
384 000
5,5‰
2 112 Ingen
104/10/0/0
153 000
100%
0
153 000
5,5‰
841 Ingen
104/11/0/0
202 000
100%
0
202 000
5,5‰
1 111 Ingen
104/12/0/0
270 000
100%
0
270 000
5,5‰
1 485 Ingen
105/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
105/2/0/0
446 000
100%
0
446 000
5,5‰
105/2/0/0
51 000
100%
0
51 000
7‰
105/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
105/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
105/5/0/0
402 000
100%
0
402 000
5,5‰
2 211 Ingen
105/6/0/0
376 000
100%
0
376 000
5,5‰
2 068 § 5 h delvis
105/7/0/0
340 000
100%
0
340 000
5,5‰
1 870 Ingen
105/8/0/0
160 000
100%
0
160 000
5,5‰
880 Ingen
105/9/0/0
326 000
100%
0
326 000
5,5‰
1 793 Ingen
105/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
105/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
105/13/0/0
359 000
100%
0
359 000
5,5‰
1 974 Ingen
105/14/0/0
185 000
100%
0
185 000
7‰
1 295 Ingen
105/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
105/15/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
105/16/0/0
579 000
100%
0
579 000
5,5‰
105/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
105/18/0/0
630 000
100%
0
630 000
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 453 § 5 h delvis
357 § 5 h delvis
3 184 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
3 465 Ingen
Side 36 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
105/19/0/0
559 000
100%
0
559 000
5,5‰
3 074 Ingen
105/20/0/0
763 000
100%
0
763 000
5,5‰
4 196 Ingen
105/21/0/0
751 000
100%
0
751 000
5,5‰
4 130 Ingen
105/22/0/0
715 000
100%
0
715 000
5,5‰
3 932 Ingen
105/23/0/0
731 000
100%
0
731 000
5,5‰
4 020 Ingen
105/24/0/0
554 000
100%
0
554 000
5,5‰
3 047 Ingen
105/25/0/0
615 000
100%
0
615 000
5,5‰
3 382 Ingen
105/26/0/0
572 000
100%
0
572 000
5,5‰
3 146 Ingen
105/27/0/0
20 000
100%
0
20 000
7‰
105/28/0/0
898 000
100%
0
898 000
5,5‰
4 939 Ingen
105/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
105/30/0/0
857 000
100%
0
857 000
5,5‰
4 713 Ingen
105/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
105/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
105/33/0/0
649 000
100%
0
649 000
5,5‰
3 569 Ingen
105/35/0/0
708 000
100%
0
708 000
5,5‰
3 894 Ingen
105/36/0/0
292 000
100%
0
292 000
5,5‰
1 606 Ingen
105/37/0/0
703 000
100%
0
703 000
5,5‰
3 866 Ingen
105/38/0/0
690 000
100%
0
690 000
5,5‰
3 795 Ingen
105/39/0/0
654 000
100%
0
654 000
5,5‰
3 597 Ingen
105/40/0/0
539 000
100%
0
539 000
5,5‰
2 964 Ingen
105/41/0/0
438 000
100%
0
438 000
5,5‰
2 409 Ingen
105/42/0/0
549 000
100%
0
549 000
5,5‰
3 019 Ingen
105/43/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
105/44/0/0
345 000
100%
0
345 000
5,5‰
1 897 Ingen
105/45/0/0
830 000
100%
0
830 000
5,5‰
4 565 Ingen
140 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 37 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
105/46/0/0
345 000
100%
0
345 000
5,5‰
1 897 Ingen
105/47/0/0
1 175 000
100%
0
1 175 000
5,5‰
6 462 Ingen
105/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
105/51/0/0
660 000
100%
0
660 000
5,5‰
3 630 Ingen
105/53/0/0
999 000
100%
0
999 000
5,5‰
5 494 Ingen
106/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
106/2/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
106/4/0/0
466 000
100%
0
466 000
7‰
3 262 Ingen
106/6/0/0
315 000
100%
0
315 000
5,5‰
1 732 Ingen
106/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
106/8/0/0
381 000
100%
0
381 000
5,5‰
2 095 Ingen
106/9/0/0
314 000
100%
0
314 000
5,5‰
1 727 Ingen
106/10/0/0
770 000
100%
0
770 000
5,5‰
4 235 Ingen
106/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
106/12/0/0
276 000
100%
0
276 000
5,5‰
1 518 Ingen
106/13/0/0
296 000
100%
0
296 000
5,5‰
1 628 Ingen
106/14/0/0
216 000
100%
0
216 000
5,5‰
1 188 Ingen
106/15/0/0
286 000
100%
0
286 000
5,5‰
1 573 Ingen
106/16/0/0
147 000
100%
0
147 000
5,5‰
808 Ingen
106/17/0/0
506 000
100%
0
506 000
5,5‰
2 783 Ingen
106/18/0/0
548 000
100%
0
548 000
5,5‰
3 014 Ingen
106/20/0/0
218 000
100%
0
218 000
5,5‰
1 199 Ingen
106/22/0/0
364 000
100%
0
364 000
5,5‰
2 002 Ingen
106/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
106/24/0/0
657 000
100%
0
657 000
5,5‰
3 613 Ingen
106/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
Side 38 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
106/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
106/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
106/29/0/0
558 000
100%
0
558 000
5,5‰
3 069 Ingen
106/30/0/0
611 000
100%
0
611 000
5,5‰
3 360 Ingen
106/31/0/0
526 000
100%
0
526 000
5,5‰
2 893 Ingen
106/31/0/0
40 000
100%
0
40 000
7‰
106/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
106/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
106/37/0/0
613 000
100%
0
613 000
5,5‰
3 371 Ingen
106/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
106/39/0/0
228 000
100%
0
228 000
5,5‰
1 254 Ingen
106/40/0/0
677 000
100%
0
677 000
5,5‰
3 723 Ingen
107/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
107/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
107/3/0/0
331 000
100%
0
331 000
5,5‰
1 820 Ingen
107/4/0/0
532 000
100%
0
532 000
5,5‰
2 926 Ingen
107/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
107/6/0/0
529 000
100%
0
529 000
5,5‰
2 909 Ingen
107/7/0/0
490 000
100%
0
490 000
5,5‰
2 695 Ingen
107/8/0/0
640 000
100%
0
640 000
5,5‰
3 520 Ingen
107/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
107/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/14/0/1
553 000
100%
0
553 000
5,5‰
3 041 Ingen
107/14/0/2
10 000
100%
0
10 000
5,5‰
55 Ingen
280 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 39 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
107/15/0/0
88 000
100%
0
88 000
5,5‰
484 Ingen
107/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
107/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
107/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/21/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/22/0/0
146 000
100%
0
146 000
5,5‰
803 Ingen
107/24/0/0
214 000
100%
0
214 000
5,5‰
1 177 Ingen
107/24/0/0
112 000
100%
0
112 000
7‰
107/25/0/0
468 000
100%
0
468 000
5,5‰
2 574 Ingen
107/26/0/0
1 214 000
100%
0
1 214 000
5,5‰
6 677 Ingen
107/27/0/0
1 154 000
100%
0
1 154 000
7‰
8 078 Ingen
107/28/0/0
415 000
100%
0
415 000
5,5‰
2 282 Ingen
107/29/0/0
727 000
100%
0
727 000
5,5‰
3 998 Ingen
107/30/0/0
741 000
100%
0
741 000
5,5‰
4 075 Ingen
107/31/0/1
711 000
100%
0
711 000
5,5‰
3 910 Ingen
107/31/0/2
342 000
100%
0
342 000
5,5‰
1 881 Ingen
107/32/0/0
748 000
100%
0
748 000
5,5‰
4 114 Ingen
107/33/0/0
642 000
100%
0
642 000
5,5‰
3 531 Ingen
107/34/0/0
403 000
100%
0
403 000
5,5‰
2 216 Ingen
107/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
107/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/39/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
107/42/0/0
243 000
100%
0
243 000
5,5‰
784 Ingen
1 336 Ingen
Side 40 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
107/43/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
107/44/0/0
413 000
100%
0
413 000
5,5‰
2 271 Ingen
108/1/0/0
347 000
100%
0
347 000
5,5‰
1 908 § 5 h delvis
108/3/0/0
573 000
100%
0
573 000
5,5‰
3 151 Ingen
109/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
109/2/0/0
18 000
100%
0
18 000
7‰
110/1/0/0
336 000
100%
0
336 000
5,5‰
110/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
110/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
110/6/0/0
231 000
100%
0
231 000
5,5‰
110/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
110/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
110/11/0/0
520 000
100%
0
520 000
5,5‰
2 860 Ingen
110/12/0/0
599 000
100%
0
599 000
5,5‰
3 294 Ingen
110/13/0/0
672 000
100%
0
672 000
5,5‰
3 696 Ingen
110/14/0/0
718 000
100%
0
718 000
5,5‰
3 949 Ingen
110/15/0/0
737 000
100%
0
737 000
5,5‰
4 053 Ingen
110/16/0/0
322 000
100%
0
322 000
5,5‰
1 771 Ingen
110/17/0/0
322 000
100%
0
322 000
5,5‰
1 771 Ingen
110/19/0/0
622 000
100%
0
622 000
5,5‰
3 421 Ingen
110/20/0/0
610 000
100%
0
610 000
5,5‰
3 355 Ingen
110/21/0/0
560 000
100%
0
560 000
5,5‰
3 080 Ingen
110/22/0/0
574 000
100%
0
574 000
5,5‰
3 157 Ingen
110/23/0/0
1 329 000
100%
0
1 329 000
5,5‰
7 309 Ingen
110/24/0/0
690 000
100%
0
690 000
5,5‰
3 795 Ingen
110/25/0/0
642 000
100%
0
642 000
5,5‰
3 531 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
126 Ingen
1 848 § 5 h delvis
1 270 Ingen
Side 41 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
110/26/0/0
698 000
100%
0
698 000
5,5‰
3 839 Ingen
110/27/0/0
750 000
100%
0
750 000
5,5‰
4 125 Ingen
110/28/0/0
68 000
100%
0
68 000
5,5‰
374 Ingen
111/1/0/0
374 000
100%
0
374 000
7‰
2 618 § 5 h delvis
111/1/0/0
553 000
100%
0
553 000
5,5‰
3 041 § 5 h delvis
111/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
111/3/0/0
20 000
100%
0
20 000
7‰
111/4/0/0
183 000
100%
0
183 000
5,5‰
1 006 Ingen
111/5/0/0
429 000
100%
0
429 000
5,5‰
2 359 Ingen
111/6/0/0
542 000
100%
0
542 000
5,5‰
2 981 Ingen
111/7/0/0
367 000
100%
0
367 000
5,5‰
2 018 Ingen
111/8/0/0
419 000
100%
0
419 000
5,5‰
2 304 Ingen
111/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
111/10/0/0
501 000
100%
0
501 000
5,5‰
2 755 Ingen
111/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
111/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
111/13/0/0
357 000
100%
0
357 000
5,5‰
1 963 Ingen
111/14/0/0
440 000
100%
0
440 000
5,5‰
2 420 Ingen
111/15/0/0
150 000
100%
0
150 000
7‰
1 050 Ingen
111/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
111/18/0/0
1 091 000
100%
0
1 091 000
5,5‰
6 000 Ingen
111/19/0/0
876 000
100%
0
876 000
5,5‰
4 818 Ingen
111/20/0/0
1 212 000
100%
0
1 212 000
5,5‰
6 666 Ingen
111/21/0/0
1 595 000
100%
0
1 595 000
5,5‰
8 772 Ingen
111/22/0/0
1 290 000
100%
0
1 290 000
5,5‰
7 095 Ingen
111/23/0/0
1 016 000
100%
0
1 016 000
5,5‰
5 588 Ingen
0 Ingen
140 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 42 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
111/24/0/0
1 115 000
100%
0
1 115 000
5,5‰
6 132 Ingen
111/25/0/0
1 107 000
100%
0
1 107 000
5,5‰
6 088 Ingen
111/26/0/0
1 017 000
100%
0
1 017 000
5,5‰
5 593 Ingen
111/27/0/0
225 000
100%
0
225 000
7‰
1 575 Ingen
111/28/0/0
1 231 000
100%
0
1 231 000
5,5‰
6 770 Ingen
111/29/0/0
1 072 000
100%
0
1 072 000
5,5‰
5 896 Ingen
111/30/0/0
984 000
100%
0
984 000
5,5‰
5 412 Ingen
111/31/0/0
973 000
100%
0
973 000
5,5‰
5 351 Ingen
111/32/0/0
828 000
100%
0
828 000
5,5‰
4 554 Ingen
111/33/0/0
777 000
100%
0
777 000
5,5‰
4 273 Ingen
111/34/0/0
1 028 000
100%
0
1 028 000
5,5‰
5 654 Ingen
111/35/0/0
1 457 000
100%
0
1 457 000
5,5‰
8 013 Ingen
111/36/0/0
1 188 000
100%
0
1 188 000
5,5‰
6 534 Ingen
111/37/0/0
1 182 000
100%
0
1 182 000
5,5‰
6 501 Ingen
111/38/0/0
650 000
100%
0
650 000
5,5‰
3 575 Ingen
111/39/0/0
555 000
100%
0
555 000
5,5‰
3 052 Ingen
111/40/0/0
763 000
100%
0
763 000
5,5‰
4 196 Ingen
111/41/0/0
872 000
100%
0
872 000
5,5‰
4 796 Ingen
112/1/0/0
467 000
100%
0
467 000
5,5‰
2 568 § 5 h delvis
112/2/0/0
266 000
100%
0
266 000
5,5‰
1 463 Ingen
112/3/0/0
0
100%
0
0
112/4/0/0
572 000
100%
0
572 000
5,5‰
3 146 Ingen
112/5/0/0
604 000
100%
0
604 000
5,5‰
3 322 Ingen
112/6/0/0
773 000
100%
0
773 000
5,5‰
4 251 Ingen
112/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 43 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
112/9/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
0
100%
0
0
5,5‰
112/10/0/0
368 000
100%
0
368 000
5,5‰
2 024 Ingen
112/11/0/0
634 000
100%
0
634 000
5,5‰
3 487 Ingen
112/12/0/0
0
100%
0
0
112/13/0/0
930 000
100%
0
930 000
5,5‰
5 115 Ingen
112/14/0/0
449 000
100%
0
449 000
5,5‰
2 469 Ingen
112/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
112/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
112/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
112/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
112/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
112/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
112/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
113/1/0/0
556 000
100%
0
556 000
5,5‰
113/1/0/0
62 000
100%
0
62 000
7‰
113/3/0/0
894 000
100%
0
894 000
5,5‰
4 917 Ingen
113/4/0/0
601 000
100%
0
601 000
5,5‰
3 305 Ingen
113/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
113/6/0/0
205 000
100%
0
205 000
113/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
113/8/0/0
583 000
100%
0
583 000
5,5‰
3 206 Ingen
7‰
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
3 058 § 5 h delvis
434 § 5 h delvis
1 435 Ingen
Side 44 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
113/9/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
721 000
100%
0
721 000
5,5‰
3 965 Ingen
113/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
113/11/0/0
300 000
100%
0
300 000
5,5‰
1 650 Ingen
113/11/0/0
190 000
100%
0
190 000
7‰
1 330 Ingen
113/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
113/13/0/0
490 000
100%
0
490 000
5,5‰
2 695 Ingen
113/14/0/0
1 372 000
100%
0
1 372 000
5,5‰
7 546 Ingen
113/15/0/0
831 000
100%
0
831 000
5,5‰
4 570 Ingen
113/16/0/0
590 000
100%
0
590 000
5,5‰
3 245 Ingen
113/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
113/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
113/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
113/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
113/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
113/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
113/26/0/0
715 000
100%
0
715 000
5,5‰
3 932 Ingen
113/28/0/0
951 000
100%
0
951 000
5,5‰
5 230 Ingen
113/29/0/0
919 000
100%
0
919 000
5,5‰
5 054 Ingen
113/30/0/0
225 000
100%
0
225 000
7‰
1 575 Ingen
113/31/0/0
1 083 000
100%
0
1 083 000
5,5‰
5 956 Ingen
113/32/0/0
1 525 000
100%
0
1 525 000
5,5‰
8 387 Ingen
113/33/0/0
1 086 000
100%
0
1 086 000
5,5‰
5 973 Ingen
113/34/0/0
934 000
100%
0
934 000
5,5‰
5 137 Ingen
114/1/0/0
55 000
100%
0
55 000
5,5‰
114/2/0/0
281 000
100%
0
281 000
5,5‰
114/3/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
302 § 5 h delvis
1 545 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 45 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
114/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
114/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
114/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/9/0/0
684 000
100%
0
684 000
5,5‰
114/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
114/11/0/0
235 000
100%
0
235 000
5,5‰
1 292 Ingen
114/12/0/0
344 000
100%
0
344 000
5,5‰
1 892 Ingen
114/15/0/0
328 000
100%
0
328 000
5,5‰
1 804 Ingen
114/16/0/0
665 000
100%
0
665 000
5,5‰
3 657 Ingen
114/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
114/18/0/0
911 000
100%
0
911 000
5,5‰
5 010 Ingen
114/19/0/0
634 000
100%
0
634 000
5,5‰
3 487 Ingen
114/20/0/0
270 000
100%
0
270 000
5,5‰
1 485 Ingen
114/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
114/22/0/0
194 000
100%
0
194 000
5,5‰
1 067 Ingen
114/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
114/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
114/28/0/0
297 000
100%
0
297 000
5,5‰
1 633 Ingen
114/33/0/0
638 000
100%
0
638 000
5,5‰
3 509 Ingen
115/1/0/0
410 000
100%
0
410 000
5,5‰
2 255 § 5 h delvis
115/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/2/4/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 762 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 46 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
115/5/0/0
350 000
100%
0
350 000
5,5‰
1 925 Ingen
115/5/0/0
450 000
100%
0
450 000
5,5‰
2 475 Ingen
115/6/0/0
667 000
100%
0
667 000
5,5‰
3 668 Ingen
115/7/0/0
492 000
100%
0
492 000
5,5‰
2 706 Ingen
115/8/0/0
710 000
100%
0
710 000
5,5‰
3 905 Ingen
115/9/0/0
498 000
100%
0
498 000
5,5‰
2 739 Ingen
115/10/0/0
371 000
100%
0
371 000
5,5‰
2 040 Ingen
115/11/0/0
282 000
100%
0
282 000
5,5‰
1 551 Ingen
115/11/0/0
282 000
100%
0
282 000
5,5‰
1 551 Ingen
115/12/0/0
677 000
100%
0
677 000
5,5‰
3 723 Ingen
115/13/0/0
481 000
100%
0
481 000
5,5‰
2 645 Ingen
115/14/0/0
299 000
100%
0
299 000
5,5‰
1 644 Ingen
115/15/0/0
415 000
100%
0
415 000
5,5‰
2 282 Ingen
115/16/0/0
372 000
100%
0
372 000
5,5‰
2 046 Ingen
115/17/0/0
453 000
100%
0
453 000
5,5‰
2 491 Ingen
115/18/0/0
615 000
100%
0
615 000
5,5‰
3 382 Ingen
115/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
115/20/0/0
380 000
100%
0
380 000
5,5‰
2 090 Ingen
115/21/0/0
591 000
100%
0
591 000
5,5‰
3 250 Ingen
115/22/0/0
560 000
100%
0
560 000
5,5‰
3 080 Ingen
115/23/0/0
679 000
100%
0
679 000
5,5‰
3 734 Ingen
115/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
115/25/0/0
366 000
100%
0
366 000
5,5‰
2 013 Ingen
115/26/0/0
433 000
100%
0
433 000
5,5‰
2 381 Ingen
115/27/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
115/28/0/0
432 000
100%
0
432 000
7‰
3 024 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 47 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
115/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/31/0/0
1 689 000
100%
0
1 689 000
115/32/0/0
534 000
100%
0
115/33/0/0
520 000
100%
115/34/0/0
387 000
115/35/0/0
7‰
11 823 Ingen
534 000
5,5‰
2 937 Ingen
0
520 000
5,5‰
2 860 Ingen
100%
0
387 000
5,5‰
2 128 Ingen
515 000
100%
0
515 000
5,5‰
2 832 Ingen
115/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
115/37/0/0
518 000
100%
0
518 000
5,5‰
2 849 Ingen
115/38/0/0
917 000
100%
0
917 000
5,5‰
5 043 Ingen
115/38/0/0
90 000
100%
0
90 000
7‰
115/39/0/0
470 000
100%
0
470 000
5,5‰
2 585 Ingen
115/40/0/0
552 000
100%
0
552 000
5,5‰
3 036 Ingen
115/41/0/0
449 000
100%
0
449 000
5,5‰
2 469 Ingen
115/42/0/0
445 000
100%
0
445 000
5,5‰
2 447 Ingen
115/43/0/0
454 000
100%
0
454 000
5,5‰
2 497 Ingen
115/44/0/0
511 000
100%
0
511 000
5,5‰
2 810 Ingen
115/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
115/46/0/0
643 000
100%
0
643 000
5,5‰
3 536 Ingen
115/47/0/0
746 000
100%
0
746 000
5,5‰
4 103 Ingen
115/48/0/0
684 000
100%
0
684 000
5,5‰
3 762 Ingen
115/49/0/0
806 000
100%
0
806 000
5,5‰
4 433 Ingen
115/50/0/0
443 000
100%
0
443 000
5,5‰
2 436 Ingen
115/51/0/0
470 000
100%
0
470 000
5,5‰
2 585 Ingen
115/52/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
115/53/0/0
412 000
100%
0
412 000
7‰
2 884 Ingen
630 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 48 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
115/53/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
115/53/4/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
115/54/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
115/55/0/0
760 000
100%
0
760 000
5,5‰
4 180 Ingen
115/56/0/0
618 000
100%
0
618 000
5,5‰
3 399 Ingen
115/57/0/0
537 000
100%
0
537 000
5,5‰
2 953 Ingen
115/58/0/0
445 000
100%
0
445 000
5,5‰
2 447 Ingen
115/59/0/0
470 000
100%
0
470 000
5,5‰
2 585 Ingen
115/60/0/0
403 000
100%
0
403 000
5,5‰
2 216 Ingen
115/61/0/0
479 000
100%
0
479 000
5,5‰
2 634 Ingen
115/62/0/0
637 000
100%
0
637 000
5,5‰
3 503 Ingen
115/63/0/0
491 000
100%
0
491 000
5,5‰
2 700 Ingen
115/64/0/0
569 000
100%
0
569 000
5,5‰
3 129 Ingen
115/65/0/0
671 000
100%
0
671 000
5,5‰
3 690 Ingen
115/66/0/0
499 000
100%
0
499 000
5,5‰
2 744 Ingen
115/67/0/0
783 000
100%
0
783 000
5,5‰
4 306 Ingen
115/68/0/0
1 033 000
100%
0
1 033 000
5,5‰
5 681 Ingen
115/69/0/0
1 004 000
100%
0
1 004 000
5,5‰
5 522 Ingen
115/70/0/0
628 000
100%
0
628 000
5,5‰
3 454 Ingen
115/71/0/0
747 000
100%
0
747 000
5,5‰
4 108 Ingen
115/72/0/0
507 000
100%
0
507 000
5,5‰
2 788 Ingen
115/74/0/0
339 000
100%
0
339 000
5,5‰
1 864 Ingen
115/75/0/0
516 000
100%
0
516 000
5,5‰
2 838 Ingen
115/76/0/1
783 000
100%
0
783 000
5,5‰
4 306 Ingen
115/76/0/2
569 000
100%
0
569 000
5,5‰
3 129 Ingen
115/76/0/3
119 000
100%
0
119 000
5,5‰
654 Ingen
Side 49 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
115/76/0/4
116 000
100%
0
116 000
5,5‰
638 Ingen
115/77/0/0
252 000
100%
0
252 000
5,5‰
1 386 Ingen
115/78/0/0
649 000
100%
0
649 000
5,5‰
3 569 Ingen
115/79/0/0
630 000
100%
0
630 000
5,5‰
3 465 Ingen
115/80/0/0
373 000
100%
0
373 000
5,5‰
2 051 Ingen
115/81/0/0
513 000
100%
0
513 000
5,5‰
2 821 Ingen
115/82/0/0
693 000
100%
0
693 000
5,5‰
3 811 Ingen
115/83/0/0
545 000
100%
0
545 000
5,5‰
2 997 Ingen
115/84/0/0
668 000
100%
0
668 000
5,5‰
3 674 Ingen
115/85/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
115/86/0/0
733 000
100%
0
733 000
5,5‰
4 031 Ingen
115/87/0/0
526 000
100%
0
526 000
5,5‰
2 893 Ingen
115/88/0/0
584 000
100%
0
584 000
5,5‰
3 212 Ingen
115/89/0/0
484 000
100%
0
484 000
5,5‰
2 662 Ingen
115/90/0/0
643 000
100%
0
643 000
5,5‰
3 536 Ingen
115/91/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/92/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/93/0/0
928 000
100%
0
928 000
5,5‰
5 104 Ingen
115/94/0/0
439 000
100%
0
439 000
5,5‰
2 414 Ingen
115/95/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/97/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/98/0/0
601 000
100%
0
601 000
5,5‰
3 305 Ingen
115/99/0/0
718 000
100%
0
718 000
5,5‰
3 949 Ingen
115/100/0/0
468 000
100%
0
468 000
5,5‰
2 574 Ingen
115/101/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
115/102/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 50 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
115/103/0/0
503 000
100%
0
503 000
5,5‰
2 766 Ingen
115/104/0/0
574 000
100%
0
574 000
5,5‰
3 157 Ingen
115/105/0/0
620 000
100%
0
620 000
5,5‰
3 410 Ingen
115/106/0/0
570 000
100%
0
570 000
5,5‰
3 135 Ingen
115/107/0/0
204 000
100%
0
204 000
5,5‰
1 122 Ingen
115/108/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/108/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/109/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
115/110/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
115/111/0/0
84 000
100%
0
84 000
7‰
588 Ingen
115/113/0/0
1 490 000
100%
0
1 490 000
7‰
10 430 Ingen
115/114/0/0
711 000
100%
0
711 000
5,5‰
3 910 Ingen
115/115/0/0
132 000
100%
0
132 000
7‰
115/116/0/0
518 000
100%
0
518 000
5,5‰
115/118/0/0
0
100%
0
0
7‰
115/119/0/0
1 310 000
100%
0
1 310 000
7‰
9 170 Ingen
115/120/0/0
408 000
100%
0
408 000
5,5‰
2 244 Ingen
115/121/0/0
366 000
100%
0
366 000
5,5‰
2 013 Ingen
115/123/0/0
0
100%
0
0
115/124/0/0
659 000
100%
0
659 000
115/125/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
115/126/0/0
2 738 000
100%
0
2 738 000
7‰
19 166 Ingen
115/128/0/0
210 000
100%
0
210 000
5,5‰
1 155 Ingen
115/129/0/0
470 000
100%
0
470 000
5,5‰
2 585 Ingen
115/130/0/0
307 000
100%
0
307 000
5,5‰
1 688 Ingen
115/131/0/0
276 000
100%
0
276 000
5,5‰
1 518 Ingen
7‰
5,5‰
924 Ingen
2 849 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
3 624 Ingen
Side 51 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
7‰
Skatt
Fritak
115/132/0/0
0
100%
0
0
115/133/0/0
255 000
100%
0
255 000
5,5‰
1 402 Ingen
115/134/0/0
367 000
100%
0
367 000
5,5‰
2 018 Ingen
115/135/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
115/136/0/0
72 000
100%
0
72 000
115/138/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/139/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/141/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
115/143/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/144/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/145/0/0
962 000
100%
0
962 000
5,5‰
115/146/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/147/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
115/148/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
115/149/0/0
1 101 000
100%
0
1 101 000
7‰
7 707 Ingen
115/150/0/0
3 723 000
100%
0
3 723 000
7‰
26 061 Ingen
115/151/0/0
854 000
100%
0
854 000
7‰
5 978 Ingen
115/152/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
115/153/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
115/154/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/155/0/0
678 000
100%
0
678 000
5,5‰
3 729 Ingen
115/156/0/0
789 000
100%
0
789 000
5,5‰
4 339 Ingen
115/157/0/0
978 000
100%
0
978 000
5,5‰
5 379 Ingen
115/158/0/0
859 000
100%
0
859 000
5,5‰
4 724 Ingen
115/159/0/0
941 000
100%
0
941 000
5,5‰
5 175 Ingen
115/160/0/0
0
100%
0
0
7‰
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
504 Ingen
5 291 Ingen
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 52 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
7‰
Skatt
Fritak
115/161/0/0
0
100%
0
0
115/162/0/0
208 000
100%
0
208 000
5,5‰
1 144 Ingen
115/163/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
1 260 Ingen
115/165/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/165/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
115/166/0/0
925 000
100%
0
925 000
5,5‰
5 087 Ingen
115/167/0/0
1 011 000
100%
0
1 011 000
5,5‰
5 560 Ingen
115/168/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
115/169/0/0
982 000
100%
0
982 000
5,5‰
115/170/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
115/171/0/0
945 000
100%
0
945 000
5,5‰
115/172/0/0
0
100%
0
0
115/173/0/0
694 000
100%
0
694 000
5,5‰
3 817 Ingen
115/174/0/0
811 000
100%
0
811 000
5,5‰
4 460 Ingen
115/175/0/0
576 000
100%
0
576 000
5,5‰
3 168 Ingen
115/176/0/0
615 000
100%
0
615 000
5,5‰
3 382 Ingen
115/177/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
115/178/0/0
641 000
100%
0
641 000
5,5‰
3 525 Ingen
115/179/0/0
570 000
100%
0
570 000
5,5‰
3 135 Ingen
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
5 401 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
5 197 Ingen
0 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 53 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
115/180/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
1 260 Ingen
115/181/0/0
655 000
100%
0
655 000
5,5‰
3 602 Ingen
115/183/0/0
985 000
100%
0
985 000
5,5‰
5 417 Ingen
115/184/0/0
604 000
100%
0
604 000
5,5‰
3 322 Ingen
115/185/0/0
434 000
100%
0
434 000
7‰
3 038 Ingen
115/186/0/0
676 000
100%
0
676 000
7‰
4 732 Ingen
115/188/0/0
606 000
100%
0
606 000
7‰
4 242 Ingen
116/1/0/0
353 000
100%
0
353 000
5,5‰
116/2/0/0
0
100%
0
0
117/1/0/0
598 000
100%
0
598 000
5,5‰
3 289 § 5 h delvis
117/2/0/0
576 000
100%
0
576 000
5,5‰
3 168 Ingen
117/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
117/4/0/0
367 000
100%
0
367 000
5,5‰
2 018 Ingen
117/5/0/0
306 000
100%
0
306 000
7‰
2 142 Ingen
117/5/0/0
380 000
100%
0
380 000
5,5‰
2 090 Ingen
117/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
117/7/0/0
665 000
100%
0
665 000
5,5‰
3 657 Ingen
117/8/0/0
878 000
100%
0
878 000
5,5‰
4 829 Ingen
117/8/0/0
458 000
100%
0
458 000
7‰
3 206 Ingen
117/9/0/0
0
100%
0
0
117/9/0/0
381 000
100%
0
381 000
7‰
2 667 Ingen
117/10/0/0
288 000
100%
0
288 000
7‰
2 016 Ingen
117/10/0/0
767 000
100%
0
767 000
5,5‰
4 218 Ingen
117/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
117/12/0/0
535 000
100%
0
535 000
5,5‰
2 942 Ingen
117/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
7‰
5,5‰
1 941 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
0 Ingen
Side 54 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
117/14/0/0
393 000
100%
0
393 000
5,5‰
2 161 Ingen
117/15/0/0
470 000
100%
0
470 000
5,5‰
2 585 Ingen
117/16/0/0
95 000
100%
0
95 000
5,5‰
522 Ingen
117/17/0/0
256 000
100%
0
256 000
5,5‰
1 408 Ingen
117/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
117/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/21/0/0
566 000
100%
0
566 000
5,5‰
3 113 Ingen
117/22/0/0
538 000
100%
0
538 000
5,5‰
2 959 Ingen
117/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
117/25/0/0
495 000
100%
0
495 000
5,5‰
2 722 Ingen
117/26/0/0
89 000
100%
0
89 000
5,5‰
489 Ingen
117/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/30/0/0
706 000
100%
0
706 000
5,5‰
117/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/33/0/0
755 000
100%
0
755 000
5,5‰
117/33/0/0
19 000
100%
0
19 000
7‰
117/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/37/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
117/38/0/0
27 000
100%
0
27 000
5,5‰
148 Ingen
117/40/0/0
140 000
100%
0
140 000
7‰
980 Ingen
117/42/0/0
250 000
100%
0
250 000
7‰
1 750 Ingen
118/1/0/0
633 000
100%
0
633 000
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
3 883 Ingen
4 152 Ingen
133 Ingen
3 481 § 5 h delvis
Side 55 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
118/2/0/0
484 000
100%
0
484 000
5,5‰
2 662 § 5 h delvis
118/4/0/0
614 000
100%
0
614 000
5,5‰
3 377 § 5 h delvis
118/5/0/0
0
100%
0
0
7‰
118/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
118/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
118/8/0/0
206 000
100%
0
206 000
5,5‰
118/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
118/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
118/11/0/0
180 000
100%
0
180 000
5,5‰
118/13/0/0
686 000
100%
0
686 000
5,5‰
3 773 Ingen
118/14/0/0
516 000
100%
0
516 000
5,5‰
2 838 Ingen
118/15/0/0
1 148 000
100%
0
1 148 000
5,5‰
6 314 Ingen
118/16/0/0
269 000
100%
0
269 000
5,5‰
1 479 Ingen
118/17/0/0
331 000
100%
0
331 000
5,5‰
1 820 Ingen
118/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
118/20/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
118/25/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
118/26/0/0
168 000
100%
0
168 000
5,5‰
924 Ingen
118/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
118/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
118/29/0/0
402 000
100%
0
402 000
5,5‰
118/30/0/0
2 655 000
100%
0
2 655 000
118/31/0/0
375 000
100%
0
118/32/0/0
466 000
100%
118/35/0/0
0
118/37/0/0
0
0 Ingen
1 133 § 5 h delvis
990 § 5 h delvis
2 211 § 5 h delvis
7‰
18 585 Ingen
375 000
5,5‰
2 062 Ingen
0
466 000
5,5‰
2 563 Ingen
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 56 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
118/38/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
118/39/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
118/40/0/0
636 000
100%
0
636 000
5,5‰
118/42/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
118/43/0/0
895 000
100%
0
895 000
5,5‰
4 922 Ingen
118/44/0/0
466 000
100%
0
466 000
5,5‰
2 563 Ingen
118/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
118/49/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
118/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
118/51/0/0
223 000
100%
0
223 000
5,5‰
1 226 Ingen
118/53/0/0
345 000
100%
0
345 000
5,5‰
1 897 Ingen
118/55/0/0
324 000
100%
0
324 000
5,5‰
1 782 Ingen
118/56/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
118/57/0/1
732 000
100%
0
732 000
5,5‰
4 026 Ingen
118/57/0/2
601 000
100%
0
601 000
5,5‰
3 305 Ingen
118/57/0/3
490 000
100%
0
490 000
5,5‰
2 695 Ingen
118/57/0/4
490 000
100%
0
490 000
5,5‰
2 695 Ingen
119/1/0/0
324 000
100%
0
324 000
5,5‰
1 782 § 5 h delvis
119/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
119/3/0/0
289 000
100%
0
289 000
5,5‰
119/4/0/0
0
100%
0
0
120/1/0/0
1 095 000
100%
0
1 095 000
5,5‰
6 022 § 5 h delvis
120/1/0/0
145 000
100%
0
145 000
5,5‰
797 § 5 h delvis
120/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
120/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/3/0/0
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
7‰
3 498 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 589 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
1 468 § 5 h delvis
Side 57 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
120/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/5/0/0
332 000
100%
0
332 000
5,5‰
1 826 § 5 h delvis
120/6/0/0
578 000
100%
0
578 000
5,5‰
3 179 § 5 h delvis
120/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/8/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
120/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/19/0/0
594 000
100%
0
594 000
5,5‰
3 267 Ingen
120/20/0/0
639 000
100%
0
639 000
5,5‰
3 514 Ingen
120/21/0/0
163 000
100%
0
163 000
5,5‰
896 Ingen
120/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
120/23/0/0
189 000
100%
0
189 000
5,5‰
1 039 Ingen
120/24/0/0
664 000
100%
0
664 000
5,5‰
3 652 Ingen
120/25/0/0
432 000
100%
0
432 000
5,5‰
2 376 Ingen
120/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
120/30/0/0
346 000
100%
0
346 000
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 903 Ingen
Side 58 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
120/32/0/0
970 000
100%
0
970 000
5,5‰
5 335 Ingen
120/33/0/0
263 000
100%
0
263 000
5,5‰
1 446 Ingen
121/1/0/0
347 000
100%
0
347 000
5,5‰
1 908 § 5 h delvis
121/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
121/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
121/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
121/5/0/0
802 000
100%
0
802 000
5,5‰
4 411 Ingen
121/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
122/1/0/0
465 000
100%
0
465 000
5,5‰
122/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
122/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
122/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
122/5/0/0
212 000
100%
0
212 000
5,5‰
1 166 Ingen
122/6/0/0
189 000
100%
0
189 000
5,5‰
1 039 Ingen
122/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
122/8/0/0
340 000
100%
0
340 000
5,5‰
1 870 Ingen
123/1/0/0
359 000
100%
0
359 000
5,5‰
1 974 § 5 h delvis
123/2/0/0
159 000
100%
0
159 000
5,5‰
124/1/0/0
604 000
100%
0
604 000
5,5‰
3 322 § 5 h delvis
124/2/0/0
583 000
100%
0
583 000
5,5‰
3 206 § 5 h delvis
124/2/0/0
97 000
100%
0
97 000
7‰
124/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
124/6/0/0
341 000
100%
0
341 000
5,5‰
1 875 Ingen
124/7/0/0
418 000
100%
0
418 000
5,5‰
2 299 Ingen
124/7/0/0
61 000
100%
0
61 000
7‰
124/8/0/0
253 000
100%
0
253 000
5,5‰
2 557 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
874 Ingen
679 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
427 Ingen
1 391 Ingen
Side 59 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
124/9/0/0
420 000
100%
0
420 000
5,5‰
2 310 Ingen
124/10/0/0
279 000
100%
0
279 000
5,5‰
1 534 Ingen
124/11/0/0
352 000
100%
0
352 000
5,5‰
1 936 Ingen
125/1/0/0
540 000
100%
0
540 000
5,5‰
2 970 § 5 h delvis
126/1/0/0
540 000
100%
0
540 000
5,5‰
2 970 § 5 h delvis
127/1/0/0
493 000
100%
0
493 000
5,5‰
2 711 § 5 h delvis
127/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
127/3/0/0
324 000
100%
0
324 000
5,5‰
1 782 Ingen
128/1/0/0
470 000
100%
0
470 000
5,5‰
2 585 § 5 h delvis
128/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
128/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
129/1/0/0
89 000
100%
0
89 000
5,5‰
489 § 5 h delvis
129/2/0/0
300 000
100%
0
300 000
5,5‰
1 650 § 5 h delvis
129/2/0/0
181 000
100%
0
181 000
7‰
1 267 § 5 h delvis
129/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
129/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
129/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
129/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
129/7/0/0
362 000
100%
0
362 000
5,5‰
1 991 Ingen
130/1/0/0
934 000
100%
0
934 000
5,5‰
5 137 § 5 h delvis
130/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
130/3/0/0
542 000
100%
0
542 000
5,5‰
130/3/0/0
78 000
100%
0
78 000
7‰
130/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
130/4/1/0
208 000
100%
0
208 000
5,5‰
1 144 Ingen
130/5/0/0
824 000
100%
0
824 000
5,5‰
4 532 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 981 § 5 h delvis
546 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 60 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
130/6/0/0
372 000
100%
0
372 000
5,5‰
2 046 § 5 h delvis
130/7/0/0
650 000
100%
0
650 000
5,5‰
3 575 § 5 h delvis
130/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
130/9/0/0
413 000
100%
0
413 000
5,5‰
130/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
130/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
130/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
130/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
130/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
130/15/0/0
151 000
100%
0
151 000
5,5‰
830 Ingen
130/16/0/0
811 000
100%
0
811 000
5,5‰
4 460 Ingen
130/17/0/0
161 000
100%
0
161 000
5,5‰
885 Ingen
130/18/0/0
208 000
100%
0
208 000
5,5‰
1 144 Ingen
131/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
131/2/0/0
159 000
100%
0
159 000
5,5‰
131/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
132/1/0/0
611 000
100%
0
611 000
5,5‰
3 360 § 5 h delvis
132/2/0/0
344 000
100%
0
344 000
5,5‰
1 892 Ingen
132/3/0/0
325 000
100%
0
325 000
5,5‰
1 787 Ingen
132/4/0/0
529 000
100%
0
529 000
5,5‰
2 909 Ingen
132/5/0/0
503 000
100%
0
503 000
5,5‰
2 766 Ingen
132/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
132/7/0/0
315 000
100%
0
315 000
5,5‰
1 732 Ingen
132/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
132/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
133/1/0/0
1 358 000
100%
0
1 358 000
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 271 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
874 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7 469 § 5 h delvis
Side 61 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
133/1/0/0
32 000
100%
0
32 000
7‰
224 § 5 h delvis
134/1/0/0
580 000
100%
0
580 000
5,5‰
3 190 § 5 h delvis
134/2/0/0
503 000
100%
0
503 000
5,5‰
2 766 § 5 h delvis
134/2/0/0
58 000
100%
0
58 000
7‰
134/2/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/6/0/0
663 000
100%
0
663 000
5,5‰
134/6/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
134/6/2/0
0
100%
0
0
7‰
134/8/0/0
771 000
100%
0
771 000
5,5‰
134/8/0/0
20 000
100%
0
20 000
7‰
134/9/0/0
282 000
100%
0
282 000
5,5‰
134/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
134/11/0/0
930 000
100%
0
930 000
5,5‰
5 115 § 5 h delvis
134/12/0/0
183 000
100%
0
183 000
5,5‰
1 006 Ingen
134/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/15/0/0
490 000
100%
0
490 000
5,5‰
134/15/0/0
48 000
100%
0
48 000
7‰
134/16/0/0
346 000
100%
0
346 000
5,5‰
134/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
406 § 5 h delvis
3 646 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 Ingen
4 240 § 5 h delvis
140 § 5 h delvis
1 551 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 695 § 5 h delvis
336 § 5 g delvis
1 903 § 5 h delvis
Side 62 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
134/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
134/23/0/0
34 000
100%
0
34 000
5,5‰
134/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/26/0/0
502 000
100%
0
502 000
5,5‰
2 761 § 5 h delvis
134/27/0/0
482 000
100%
0
482 000
5,5‰
2 651 § 5 h delvis
134/27/0/2
0
100%
0
0
134/28/0/0
709 000
100%
0
709 000
5,5‰
3 899 § 5 h delvis
134/29/0/0
39 000
100%
0
39 000
5,5‰
214 § 5 h delvis
134/30/0/0
661 000
100%
0
661 000
5,5‰
134/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
134/32/0/0
928 000
100%
0
928 000
5,5‰
134/32/0/0
45 000
100%
0
45 000
7‰
134/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
134/34/0/0
510 000
100%
0
510 000
5,5‰
2 805 § 5 h delvis
134/35/0/0
648 000
100%
0
648 000
5,5‰
3 564 Ingen
134/36/0/0
362 000
100%
0
362 000
7‰
134/37/0/0
279 000
100%
0
279 000
5,5‰
1 534 Ingen
134/38/0/0
302 000
100%
0
302 000
5,5‰
1 661 Ingen
134/39/0/0
661 000
100%
0
661 000
5,5‰
3 635 Ingen
134/40/0/0
418 000
100%
0
418 000
5,5‰
2 299 Ingen
134/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
134/42/0/0
658 000
100%
0
658 000
5,5‰
3 619 Ingen
134/43/0/0
861 000
100%
0
861 000
5,5‰
4 735 Ingen
134/44/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
187 § 5 h delvis
0 § 5 h delvis
3 635 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
5 104 Ingen
315 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 534 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 63 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
134/46/0/0
358 000
100%
0
358 000
5,5‰
1 969 Ingen
134/47/0/0
902 000
100%
0
902 000
5,5‰
4 961 Ingen
134/48/0/0
447 000
100%
0
447 000
5,5‰
2 458 Ingen
134/49/0/0
302 000
100%
0
302 000
5,5‰
1 661 Ingen
134/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/51/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
134/52/0/0
288 000
100%
0
288 000
5,5‰
1 584 Ingen
134/53/0/0
629 000
100%
0
629 000
5,5‰
3 459 Ingen
134/54/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
135/1/0/0
589 000
100%
0
589 000
5,5‰
135/1/0/0
49 000
100%
0
49 000
7‰
136/1/0/0
290 000
100%
0
290 000
5,5‰
136/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
137/1/0/0
389 000
100%
0
389 000
5,5‰
2 139 § 5 h delvis
138/1/0/0
251 000
100%
0
251 000
5,5‰
1 380 § 5 h delvis
138/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/1/0/0
950 000
100%
0
950 000
5,5‰
139/1/0/0
97 000
100%
0
97 000
7‰
139/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
139/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/3/0/0
261 000
100%
0
261 000
5,5‰
139/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/6/0/0
323 000
100%
0
323 000
5,5‰
139/6/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/8/0/0
313 000
100%
0
313 000
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 239 § 5 h delvis
343 § 5 h delvis
1 595 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
5 225 § 5 h delvis
679 § 5 h delvis
1 435 § 5 h delvis
1 776 § 5 h delvis
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
1 721 § 5 h delvis
Side 64 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
7‰
Skatt
Fritak
139/8/0/0
27 000
100%
0
27 000
189 § 5 h delvis
139/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/13/0/0
395 000
100%
0
395 000
5,5‰
2 172 § 5 h delvis
139/14/0/0
30 000
100%
0
30 000
5,5‰
165 § 5 h delvis
139/15/0/0
732 000
100%
0
732 000
5,5‰
4 026 § 5 h delvis
139/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/17/0/0
528 000
100%
0
528 000
5,5‰
2 904 § 5 h delvis
139/18/0/0
1 046 000
100%
0
1 046 000
5,5‰
5 753 § 5 h delvis
139/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/22/0/0
681 000
100%
0
681 000
5,5‰
139/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/24/0/0
606 000
100%
0
606 000
5,5‰
3 333 § 5 h delvis
139/25/0/0
1 305 000
100%
0
1 305 000
5,5‰
7 177 § 5 h delvis
139/26/0/0
877 000
100%
0
877 000
5,5‰
4 823 § 5 h delvis
139/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/28/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
139/30/0/0
577 000
100%
0
577 000
5,5‰
139/30/0/0
78 000
100%
0
78 000
7‰
139/30/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
139/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/32/0/0
25 000
100%
0
25 000
5,5‰
139/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 745 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
3 173 § 5 h delvis
546 § 5 h delvis
137 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 65 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
139/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/36/0/0
538 000
100%
0
538 000
5,5‰
139/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/42/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/43/0/0
715 000
100%
0
715 000
5,5‰
3 932 § 5 h delvis
139/44/0/0
454 000
100%
0
454 000
5,5‰
2 497 § 5 h delvis
139/44/0/0
64 000
100%
0
64 000
7‰
139/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/46/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/47/0/0
375 000
100%
0
375 000
5,5‰
2 062 Ingen
139/48/0/0
332 000
100%
0
332 000
5,5‰
1 826 Ingen
139/49/0/0
308 000
100%
0
308 000
5,5‰
1 694 § 5 h delvis
139/50/0/0
460 000
100%
0
460 000
5,5‰
2 530 Ingen
139/51/0/0
583 000
100%
0
583 000
5,5‰
3 206 Ingen
139/52/0/0
379 000
100%
0
379 000
5,5‰
2 084 Ingen
139/53/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/55/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/56/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/57/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/58/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/59/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/60/0/0
441 000
100%
0
441 000
5,5‰
2 959 § 5 h delvis
448 § 5 h delvis
2 425 Ingen
Side 66 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
139/61/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
139/62/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
139/63/0/0
365 000
100%
0
365 000
5,5‰
2 007 Ingen
139/64/0/0
490 000
100%
0
490 000
5,5‰
2 695 Ingen
139/66/0/0
22 000
100%
0
22 000
5,5‰
121 Ingen
139/67/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/68/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
139/69/0/0
387 000
100%
0
387 000
5,5‰
2 128 Ingen
139/70/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/71/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
139/72/0/0
389 000
100%
0
389 000
5,5‰
2 139 Ingen
139/74/0/0
280 000
100%
0
280 000
5,5‰
1 540 Ingen
139/75/0/0
1 600 000
100%
0
1 600 000
7‰
11 200 Ingen
139/76/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/77/0/0
235 000
100%
0
235 000
5,5‰
1 292 Ingen
139/78/0/0
396 000
100%
0
396 000
5,5‰
2 178 Ingen
139/79/0/0
564 000
100%
0
564 000
5,5‰
3 102 Ingen
139/80/0/0
782 000
100%
0
782 000
5,5‰
4 301 Ingen
139/81/0/0
177 000
100%
0
177 000
5,5‰
973 Ingen
139/82/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/83/0/0
691 000
100%
0
691 000
5,5‰
3 800 Ingen
139/83/0/0
162 000
100%
0
162 000
7‰
1 134 Ingen
139/84/0/0
236 000
100%
0
236 000
5,5‰
1 298 Ingen
139/85/0/0
253 000
100%
0
253 000
5,5‰
1 391 Ingen
139/86/0/0
205 000
100%
0
205 000
5,5‰
1 127 Ingen
139/87/0/0
18 000
100%
0
18 000
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
126 Ingen
Side 67 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
139/88/0/0
18 000
100%
0
18 000
7‰
126 Ingen
139/89/0/0
1 371 000
100%
0
1 371 000
7‰
9 597 Ingen
139/90/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/91/0/0
265 000
100%
0
265 000
5,5‰
1 457 Ingen
139/92/0/0
203 000
100%
0
203 000
5,5‰
1 116 Ingen
139/93/0/0
337 000
100%
0
337 000
5,5‰
1 853 Ingen
139/94/0/0
608 000
100%
0
608 000
5,5‰
3 344 § 5 h delvis
139/95/0/0
289 000
100%
0
289 000
5,5‰
1 589 Ingen
139/96/0/0
441 000
100%
0
441 000
5,5‰
2 425 Ingen
139/97/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
139/98/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 c - Kirker
139/99/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
139/100/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
139/101/0/0
384 000
100%
0
384 000
5,5‰
2 112 Ingen
139/102/0/0
593 000
100%
0
593 000
5,5‰
3 261 Ingen
139/103/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
139/104/0/0
515 000
100%
0
515 000
5,5‰
2 832 Ingen
139/104/0/0
393 000
100%
0
393 000
7‰
2 751 Ingen
139/107/0/0
579 000
100%
0
579 000
5,5‰
3 184 Ingen
139/109/0/0
296 000
100%
0
296 000
5,5‰
1 628 Ingen
140/1/0/0
293 000
100%
0
293 000
5,5‰
1 611 § 5 h delvis
140/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
140/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
140/3/0/0
58 000
100%
0
58 000
7‰
140/4/0/0
664 000
100%
0
664 000
5,5‰
140/6/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
406 Ingen
3 652 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 68 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
140/7/0/0
583 000
100%
0
583 000
5,5‰
3 206 Ingen
140/7/0/0
583 000
100%
0
583 000
5,5‰
3 206 Ingen
140/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
140/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
140/10/0/0
384 000
100%
0
384 000
5,5‰
140/10/0/0
102 000
100%
0
102 000
7‰
140/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
140/12/0/0
349 000
100%
0
349 000
5,5‰
1 919 Ingen
140/13/0/0
765 000
100%
0
765 000
5,5‰
4 207 Ingen
140/14/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
140/15/0/0
588 000
100%
0
588 000
5,5‰
3 234 Ingen
140/16/0/0
296 000
100%
0
296 000
5,5‰
1 628 Ingen
140/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
141/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
141/2/0/0
367 000
100%
0
367 000
5,5‰
2 018 Ingen
142/1/0/0
733 000
100%
0
733 000
5,5‰
4 031 § 5 h delvis
142/1/0/0
29 000
100%
0
29 000
7‰
142/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
142/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/2/0/0
205 000
100%
0
205 000
5,5‰
142/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
142/4/0/0
740 000
100%
0
740 000
5,5‰
142/4/0/0
121 000
100%
0
121 000
7‰
847 § 5 h delvis
142/5/0/0
72 000
100%
0
72 000
5,5‰
396 § 5 h delvis
142/6/0/0
686 000
100%
0
686 000
5,5‰
3 773 § 5 h delvis
142/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
2 112 Ingen
714 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
203 § 5 h delvis
1 127 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
4 070 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 69 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
142/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/10/0/0
349 000
100%
0
349 000
5,5‰
142/10/0/0
23 000
100%
0
23 000
7‰
142/13/0/0
664 000
100%
0
664 000
5,5‰
142/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/16/0/0
235 000
100%
0
235 000
5,5‰
1 292 Ingen
142/18/0/0
417 000
100%
0
417 000
5,5‰
2 293 Ingen
142/19/0/0
156 000
100%
0
156 000
5,5‰
142/20/0/0
313 000
100%
0
313 000
5,5‰
142/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
142/22/0/0
450 000
100%
0
450 000
5,5‰
2 475 Ingen
142/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
142/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
142/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
142/26/0/0
346 000
100%
0
346 000
5,5‰
1 903 Ingen
142/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
142/28/0/0
259 000
100%
0
259 000
5,5‰
1 424 Ingen
142/29/0/0
270 000
100%
0
270 000
5,5‰
1 485 Ingen
142/30/0/0
218 000
100%
0
218 000
5,5‰
1 199 Ingen
142/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
142/32/0/0
224 000
100%
0
224 000
5,5‰
1 232 Ingen
142/33/0/0
237 000
100%
0
237 000
5,5‰
1 303 Ingen
142/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
142/35/0/0
601 000
100%
0
601 000
5,5‰
1 919 § 5 h delvis
161 § 5 h delvis
3 652 § 5 h delvis
858 § 5 h delvis
1 721 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
3 305 Ingen
Side 70 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
142/36/0/0
416 000
100%
0
416 000
5,5‰
2 288 Ingen
142/37/0/0
530 000
100%
0
530 000
5,5‰
2 915 Ingen
142/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
142/39/0/0
522 000
100%
0
522 000
5,5‰
2 871 Ingen
142/40/0/0
334 000
100%
0
334 000
5,5‰
1 837 Ingen
142/41/0/0
582 000
100%
0
582 000
5,5‰
3 201 Ingen
142/42/0/0
585 000
100%
0
585 000
5,5‰
3 217 Ingen
142/43/0/0
607 000
100%
0
607 000
5,5‰
3 338 Ingen
142/44/0/0
468 000
100%
0
468 000
5,5‰
2 574 Ingen
142/45/0/0
605 000
100%
0
605 000
5,5‰
3 327 Ingen
142/46/0/0
467 000
100%
0
467 000
5,5‰
2 568 Ingen
142/47/0/0
359 000
100%
0
359 000
5,5‰
1 974 Ingen
142/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
142/49/0/0
554 000
100%
0
554 000
5,5‰
3 047 Ingen
142/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
142/51/0/0
797 000
100%
0
797 000
5,5‰
4 383 Ingen
142/52/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/53/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
142/54/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
142/55/0/0
536 000
100%
0
536 000
5,5‰
2 948 Ingen
142/56/0/0
481 000
100%
0
481 000
5,5‰
2 645 Ingen
142/57/0/0
430 000
100%
0
430 000
5,5‰
2 365 Ingen
142/58/0/0
626 000
100%
0
626 000
5,5‰
3 443 Ingen
142/59/0/0
505 000
100%
0
505 000
5,5‰
2 777 Ingen
142/60/0/0
467 000
100%
0
467 000
5,5‰
2 568 Ingen
142/61/0/0
98 000
100%
0
98 000
5,5‰
539 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 71 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
142/62/0/0
512 000
100%
0
512 000
5,5‰
2 816 Ingen
142/63/0/0
609 000
100%
0
609 000
5,5‰
3 349 Ingen
142/64/0/0
133 000
100%
0
133 000
7‰
142/65/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
142/66/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/67/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/68/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/69/0/0
721 000
100%
0
721 000
5,5‰
3 965 Ingen
142/70/0/0
595 000
100%
0
595 000
5,5‰
3 272 Ingen
142/71/0/0
727 000
100%
0
727 000
5,5‰
3 998 Ingen
142/72/0/0
690 000
100%
0
690 000
5,5‰
3 795 Ingen
142/73/0/0
732 000
100%
0
732 000
5,5‰
4 026 Ingen
142/74/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
1 260 Ingen
142/75/0/0
1 014 000
100%
0
1 014 000
5,5‰
5 577 Ingen
142/76/0/0
932 000
100%
0
932 000
5,5‰
5 126 Ingen
142/77/0/0
692 000
100%
0
692 000
5,5‰
3 806 Ingen
142/78/0/0
862 000
100%
0
862 000
7‰
6 034 Ingen
142/79/0/0
997 000
100%
0
997 000
5,5‰
5 483 Ingen
142/80/0/0
813 000
100%
0
813 000
5,5‰
4 471 Ingen
142/81/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/82/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
142/83/0/0
400 000
100%
0
400 000
5,5‰
2 200 Ingen
142/84/0/0
609 000
100%
0
609 000
5,5‰
3 349 Ingen
142/85/0/0
952 000
100%
0
952 000
5,5‰
5 236 Ingen
142/86/0/0
780 000
100%
0
780 000
5,5‰
4 290 Ingen
142/87/0/0
789 000
100%
0
789 000
5,5‰
4 339 Ingen
931 Ingen
Side 72 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
142/88/0/0
615 000
100%
0
615 000
5,5‰
3 382 Ingen
142/89/0/0
844 000
100%
0
844 000
5,5‰
4 642 Ingen
142/90/0/0
772 000
100%
0
772 000
5,5‰
4 246 Ingen
142/91/0/0
655 000
100%
0
655 000
5,5‰
3 602 Ingen
142/92/0/0
648 000
100%
0
648 000
5,5‰
3 564 Ingen
142/93/0/0
628 000
100%
0
628 000
5,5‰
3 454 Ingen
142/94/0/0
971 000
100%
0
971 000
5,5‰
5 340 Ingen
142/95/0/0
886 000
100%
0
886 000
5,5‰
4 873 Ingen
142/96/0/0
754 000
100%
0
754 000
5,5‰
4 147 Ingen
142/97/0/0
1 104 000
100%
0
1 104 000
5,5‰
6 072 Ingen
142/98/0/0
1 081 000
100%
0
1 081 000
5,5‰
5 945 Ingen
142/99/0/0
622 000
100%
0
622 000
5,5‰
3 421 Ingen
142/100/0/0
1 156 000
100%
0
1 156 000
5,5‰
6 358 Ingen
142/101/0/0
681 000
100%
0
681 000
5,5‰
3 745 Ingen
142/102/0/0
601 000
100%
0
601 000
5,5‰
3 305 Ingen
142/103/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
1 260 Ingen
142/104/0/0
609 000
100%
0
609 000
5,5‰
3 349 Ingen
142/105/0/0
1 163 000
100%
0
1 163 000
5,5‰
6 396 Ingen
142/106/0/0
911 000
100%
0
911 000
5,5‰
5 010 Ingen
142/107/0/0
790 000
100%
0
790 000
5,5‰
4 345 Ingen
142/108/0/0
430 000
100%
0
430 000
5,5‰
2 365 Ingen
142/109/0/0
24 000
100%
0
24 000
7‰
142/110/0/0
1 051 000
100%
0
1 051 000
5,5‰
5 780 Ingen
142/111/0/0
710 000
100%
0
710 000
5,5‰
3 905 Ingen
142/112/0/0
780 000
100%
0
780 000
5,5‰
4 290 Ingen
142/113/0/0
653 000
100%
0
653 000
5,5‰
3 591 Ingen
168 Ingen
Side 73 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
142/114/0/0
669 000
100%
0
669 000
5,5‰
3 679 Ingen
142/115/0/0
1 228 000
100%
0
1 228 000
5,5‰
6 754 Ingen
142/116/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
1 260 Ingen
142/117/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
1 260 Ingen
142/118/0/0
319 000
100%
0
319 000
5,5‰
1 754 Ingen
142/119/0/0
1 080 000
100%
0
1 080 000
5,5‰
5 940 Ingen
142/120/0/0
770 000
100%
0
770 000
5,5‰
4 235 Ingen
142/121/0/0
24 000
100%
0
24 000
7‰
168 Ingen
142/122/0/0
83 000
100%
0
83 000
5,5‰
456 Ingen
142/123/0/0
76 000
100%
0
76 000
5,5‰
418 Ingen
142/124/0/0
833 000
100%
0
833 000
5,5‰
4 581 Ingen
142/125/0/0
838 000
100%
0
838 000
5,5‰
4 609 Ingen
142/126/0/0
636 000
100%
0
636 000
5,5‰
3 498 Ingen
142/127/0/0
587 000
100%
0
587 000
5,5‰
3 228 Ingen
142/128/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
1 260 Ingen
142/129/0/0
162 000
100%
0
162 000
5,5‰
891 Ingen
142/130/0/0
918 000
100%
0
918 000
5,5‰
5 049 Ingen
142/132/0/0
694 000
100%
0
694 000
5,5‰
3 817 Ingen
142/133/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
1 260 Ingen
142/136/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
1 260 Ingen
142/138/0/0
27 000
100%
0
27 000
5,5‰
142/141/0/0
180 000
100%
0
180 000
7‰
143/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
144/1/0/0
108 000
100%
0
108 000
5,5‰
144/1/0/0
170 000
100%
0
170 000
7‰
1 190 § 5 h delvis
145/1/0/0
506 000
100%
0
506 000
5,5‰
2 783 § 5 h delvis
148 Ingen
1 260 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
594 § 5 h delvis
Side 74 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
145/1/0/0
45 000
100%
0
45 000
7‰
315 § 5 h delvis
145/1/1/0
0
100%
0
0
7‰
145/1/2/0
774 000
100%
0
774 000
5,5‰
4 257 Ingen
145/2/0/0
516 000
100%
0
516 000
5,5‰
2 838 § 5 h delvis
145/3/0/0
729 000
100%
0
729 000
5,5‰
4 009 § 5 h delvis
145/4/0/0
1 008 000
100%
0
1 008 000
5,5‰
5 544 § 5 h delvis
145/4/0/0
383 000
100%
0
383 000
7‰
2 681 § 5 h delvis
145/5/0/0
484 000
100%
0
484 000
5,5‰
2 662 § 5 h delvis
145/5/0/0
45 000
100%
0
45 000
7‰
145/6/0/0
477 000
100%
0
477 000
5,5‰
145/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
145/7/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
145/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
145/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
145/10/0/0
625 000
100%
0
625 000
5,5‰
3 437 Ingen
146/1/0/0
18 000
100%
0
18 000
7‰
146/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
147/1/0/0
168 000
100%
0
168 000
5,5‰
924 Ingen
147/2/0/0
240 000
100%
0
240 000
5,5‰
1 320 § 5 h delvis
147/5/0/0
295 000
100%
0
295 000
5,5‰
1 622 Ingen
147/6/0/0
574 000
100%
0
574 000
5,5‰
3 157 Ingen
148/1/0/0
478 000
100%
0
478 000
5,5‰
2 629 § 5 h delvis
148/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
148/3/0/0
570 000
100%
0
570 000
5,5‰
3 135 § 5 h delvis
148/4/0/0
619 000
100%
0
619 000
5,5‰
3 404 § 5 h delvis
148/5/0/0
744 000
100%
0
744 000
5,5‰
4 092 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
315 § 5 h delvis
2 623 § 5 h delvis
126 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 75 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
7‰
Skatt
Fritak
148/5/0/0
27 000
100%
0
27 000
189 § 5 h delvis
148/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
148/7/0/0
899 000
100%
0
899 000
5,5‰
4 944 § 5 h delvis
148/7/0/0
226 000
100%
0
226 000
7‰
1 582 § 5 h delvis
148/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
148/9/0/0
703 000
100%
0
703 000
5,5‰
3 866 § 5 h delvis
148/10/0/0
608 000
100%
0
608 000
5,5‰
3 344 § 5 h delvis
148/11/0/0
400 000
100%
0
400 000
5,5‰
2 200 Ingen
148/12/0/0
225 000
100%
0
225 000
7‰
1 575 Ingen
148/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
148/14/0/0
611 000
100%
0
611 000
5,5‰
3 360 Ingen
148/15/0/0
637 000
100%
0
637 000
5,5‰
3 503 Ingen
149/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
149/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
149/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
149/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
149/5/0/0
286 000
100%
0
286 000
5,5‰
1 573 § 5 h delvis
149/6/0/0
331 000
100%
0
331 000
5,5‰
1 820 Ingen
150/1/0/0
437 000
100%
0
437 000
5,5‰
2 403 § 5 h delvis
150/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
151/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
151/2/0/0
382 000
100%
0
382 000
5,5‰
151/2/0/0
45 000
100%
0
45 000
7‰
151/3/0/0
918 000
100%
0
918 000
5,5‰
5 049 § 5 h delvis
151/6/0/0
358 000
100%
0
358 000
5,5‰
1 969 Ingen
151/7/0/0
302 000
100%
0
302 000
5,5‰
1 661 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 101 § 5 h delvis
315 § 5 h delvis
Side 76 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
151/8/0/0
534 000
100%
0
534 000
5,5‰
2 937 Ingen
151/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
151/10/0/0
352 000
100%
0
352 000
5,5‰
1 936 Ingen
152/1/0/0
416 000
100%
0
416 000
5,5‰
2 288 § 5 h delvis
152/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
152/3/0/0
111 000
100%
0
111 000
5,5‰
610 Ingen
152/4/0/0
322 000
100%
0
322 000
5,5‰
1 771 Ingen
152/5/0/0
200 000
100%
0
200 000
5,5‰
1 100 Ingen
153/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
157/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
158/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
160/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
161/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
161/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
162/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
163/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
164/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
165/1/0/0
531 000
100%
0
531 000
5,5‰
165/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
165/1/2/0
284 000
100%
0
284 000
5,5‰
1 562 Ingen
165/1/3/0
316 000
100%
0
316 000
5,5‰
1 738 Ingen
165/2/0/0
455 000
100%
0
455 000
5,5‰
2 502 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 920 § 5 h delvis
Side 77 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
165/2/1/0
439 000
100%
0
439 000
5,5‰
2 414 Ingen
165/3/0/0
446 000
100%
0
446 000
5,5‰
2 453 § 5 h delvis
165/4/0/0
467 000
100%
0
467 000
5,5‰
2 568 § 7 b delvis
165/5/0/0
444 000
100%
0
444 000
5,5‰
2 442 § 5 h delvis
165/6/0/0
135 000
100%
0
135 000
5,5‰
165/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
165/8/0/0
759 000
100%
0
759 000
5,5‰
4 174 Ingen
165/9/0/0
709 000
100%
0
709 000
5,5‰
3 899 Ingen
165/10/0/0
289 000
100%
0
289 000
5,5‰
1 589 Ingen
165/11/0/0
268 000
100%
0
268 000
5,5‰
1 474 Ingen
165/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
165/13/0/0
172 000
100%
0
172 000
5,5‰
946 Ingen
165/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
165/15/0/0
618 000
100%
0
618 000
5,5‰
3 399 Ingen
165/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
165/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
165/18/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
165/19/0/0
370 000
100%
0
370 000
5,5‰
2 035 Ingen
165/20/0/0
691 000
100%
0
691 000
5,5‰
3 800 Ingen
165/21/0/0
668 000
100%
0
668 000
5,5‰
3 674 Ingen
165/22/0/0
269 000
100%
0
269 000
5,5‰
1 479 Ingen
165/23/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
165/24/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
166/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
166/2/0/0
122 000
100%
0
122 000
5,5‰
671 § 5 h delvis
166/2/0/0
93 000
100%
0
93 000
7‰
651 § 5 h delvis
742 Ingen
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 78 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
5,5‰
Skatt
Fritak
166/3/0/0
0
100%
0
0
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
166/4/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
167/1/0/0
597 000
100%
0
597 000
5,5‰
167/1/0/0
65 000
100%
0
65 000
7‰
167/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
167/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
167/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
167/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
167/5/0/0
631 000
100%
0
631 000
5,5‰
3 470 Ingen
167/6/0/0
554 000
100%
0
554 000
5,5‰
3 047 Ingen
167/7/0/0
570 000
100%
0
570 000
5,5‰
3 135 Ingen
167/9/0/0
393 000
100%
0
393 000
5,5‰
2 161 Ingen
167/10/0/0
362 000
100%
0
362 000
5,5‰
1 991 Ingen
167/11/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
167/12/0/0
601 000
100%
0
601 000
5,5‰
3 305 Ingen
167/13/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
167/14/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
168/1/0/0
410 000
100%
0
410 000
5,5‰
168/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
168/3/0/0
472 000
100%
0
472 000
5,5‰
2 596 § 5 h delvis
168/4/0/0
223 000
100%
0
223 000
5,5‰
1 226 Ingen
168/5/0/0
210 000
100%
0
210 000
5,5‰
1 155 Ingen
168/6/0/0
226 000
100%
0
226 000
5,5‰
1 243 Ingen
169/1/0/0
716 000
100%
0
716 000
5,5‰
3 938 § 5 h delvis
169/1/1/0
421 000
100%
0
421 000
5,5‰
2 315 Ingen
169/1/2/0
294 000
100%
0
294 000
5,5‰
1 617 Ingen
1 155 Ingen
3 283 § 5 h delvis
455 § 5 h delvis
2 255 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 79 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
169/2/0/0
1 536 000
100%
0
1 536 000
5,5‰
8 448 § 5 h delvis
169/3/0/0
850 000
100%
0
850 000
5,5‰
4 675 § 5 h delvis
169/3/0/0
270 000
100%
0
270 000
7‰
1 890 § 5 h delvis
169/4/0/0
178 000
100%
0
178 000
5,5‰
169/5/0/0
253 000
100%
0
253 000
5,5‰
169/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
169/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
169/8/0/0
319 000
100%
0
319 000
5,5‰
1 754 Ingen
169/9/0/0
1 050 000
100%
0
1 050 000
5,5‰
5 775 Ingen
169/10/0/0
253 000
100%
0
253 000
5,5‰
1 391 Ingen
169/11/0/0
236 000
100%
0
236 000
5,5‰
1 298 Ingen
169/12/0/0
255 000
100%
0
255 000
5,5‰
1 402 Ingen
169/13/0/0
546 000
100%
0
546 000
5,5‰
3 003 Ingen
169/14/0/0
224 000
100%
0
224 000
5,5‰
1 232 Ingen
169/15/0/0
473 000
100%
0
473 000
5,5‰
2 601 Ingen
169/16/0/0
364 000
100%
0
364 000
5,5‰
2 002 Ingen
169/17/0/0
552 000
100%
0
552 000
5,5‰
3 036 Ingen
169/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
169/19/0/0
522 000
100%
0
522 000
5,5‰
2 871 Ingen
169/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
169/21/0/0
317 000
100%
0
317 000
5,5‰
1 743 Ingen
169/22/0/0
275 000
100%
0
275 000
5,5‰
1 512 Ingen
169/23/0/0
238 000
100%
0
238 000
5,5‰
1 309 Ingen
169/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
169/25/0/0
392 000
100%
0
392 000
5,5‰
2 156 Ingen
169/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
979 § 5 h delvis
1 391 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 80 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
169/27/0/0
325 000
100%
0
325 000
5,5‰
1 787 Ingen
169/28/0/0
235 000
100%
0
235 000
5,5‰
1 292 Ingen
169/29/0/0
354 000
100%
0
354 000
5,5‰
1 947 Ingen
169/30/0/0
246 000
100%
0
246 000
5,5‰
1 353 Ingen
169/31/0/0
246 000
100%
0
246 000
5,5‰
1 353 Ingen
169/32/0/0
324 000
100%
0
324 000
5,5‰
1 782 Ingen
169/33/0/0
234 000
100%
0
234 000
5,5‰
1 287 Ingen
169/34/0/0
255 000
100%
0
255 000
5,5‰
1 402 Ingen
169/35/0/0
524 000
100%
0
524 000
5,5‰
2 882 Ingen
169/36/0/0
357 000
100%
0
357 000
5,5‰
1 963 Ingen
169/37/0/0
278 000
100%
0
278 000
5,5‰
1 529 Ingen
169/38/0/0
422 000
100%
0
422 000
5,5‰
2 321 Ingen
169/39/0/0
434 000
100%
0
434 000
5,5‰
2 387 Ingen
169/40/0/0
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 Ingen
169/41/0/0
217 000
100%
0
217 000
5,5‰
1 193 Ingen
169/43/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
169/44/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
169/45/0/0
564 000
100%
0
564 000
5,5‰
3 102 Ingen
169/46/0/0
321 000
100%
0
321 000
5,5‰
1 765 Ingen
169/48/0/0
321 000
100%
0
321 000
5,5‰
1 765 Ingen
169/49/0/0
586 000
100%
0
586 000
5,5‰
3 223 Ingen
169/51/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
169/52/0/0
165 000
100%
0
165 000
7‰
1 155 Ingen
170/1/0/0
503 000
100%
0
503 000
5,5‰
2 766 § 5 h delvis
170/3/0/0
303 000
100%
0
303 000
5,5‰
1 666 Ingen
170/4/0/0
608 000
100%
0
608 000
5,5‰
3 344 Ingen
Side 81 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
171/1/0/0
1 080 000
100%
0
1 080 000
171/1/0/0
343 000
100%
0
171/2/0/0
266 000
100%
171/2/0/0
315 000
171/3/0/0
Skatt
Fritak
5,5‰
5 940 § 5 h delvis
343 000
7‰
2 401 § 5 h delvis
0
266 000
5,5‰
1 463 § 5 h delvis
100%
0
315 000
5,5‰
1 732 § 5 h delvis
477 000
100%
0
477 000
5,5‰
2 623 § 5 h delvis
171/4/0/0
114 000
100%
0
114 000
7‰
171/4/0/0
194 000
100%
0
194 000
5,5‰
1 067 § 5 h delvis
171/5/0/0
306 000
100%
0
306 000
5,5‰
1 683 § 5 h delvis
171/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
171/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
171/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
171/9/0/0
856 000
100%
0
856 000
5,5‰
4 708 Ingen
171/10/0/0
325 000
100%
0
325 000
5,5‰
1 787 Ingen
171/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
171/13/0/0
868 000
100%
0
868 000
5,5‰
4 774 Ingen
171/14/0/0
331 000
100%
0
331 000
5,5‰
1 820 Ingen
171/15/0/0
513 000
100%
0
513 000
5,5‰
2 821 Ingen
171/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
171/17/0/0
265 000
100%
0
265 000
5,5‰
1 457 Ingen
171/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
171/19/0/0
475 000
100%
0
475 000
5,5‰
2 612 Ingen
171/20/0/0
181 000
100%
0
181 000
5,5‰
995 Ingen
171/21/0/0
268 000
100%
0
268 000
5,5‰
1 474 Ingen
171/22/0/0
266 000
100%
0
266 000
5,5‰
1 463 Ingen
171/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
171/24/0/0
438 000
100%
0
438 000
5,5‰
2 409 Ingen
798 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 82 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
171/25/0/0
397 000
100%
0
397 000
5,5‰
2 183 Ingen
171/26/0/0
335 000
100%
0
335 000
5,5‰
1 842 Ingen
171/27/0/0
325 000
100%
0
325 000
5,5‰
1 787 Ingen
171/28/0/0
301 000
100%
0
301 000
5,5‰
1 655 Ingen
171/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
171/31/0/0
387 000
100%
0
387 000
5,5‰
2 128 Ingen
171/33/0/0
316 000
100%
0
316 000
5,5‰
1 738 Ingen
171/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
171/36/0/0
331 000
100%
0
331 000
5,5‰
1 820 Ingen
171/37/0/0
546 000
100%
0
546 000
5,5‰
3 003 Ingen
171/38/0/0
427 000
100%
0
427 000
5,5‰
2 348 Ingen
171/39/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
171/41/0/0
837 000
100%
0
837 000
5,5‰
4 603 Ingen
171/42/0/0
382 000
100%
0
382 000
5,5‰
2 101 Ingen
171/43/0/0
1 107 000
100%
0
1 107 000
5,5‰
6 088 Ingen
171/44/0/0
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 Ingen
172/1/0/0
861 000
100%
0
861 000
5,5‰
4 735 § 5 h delvis
172/1/0/0
61 000
100%
0
61 000
7‰
172/2/0/0
356 000
100%
0
356 000
5,5‰
1 958 § 5 h delvis
172/3/0/0
385 000
100%
0
385 000
5,5‰
2 117 § 5 h delvis
172/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/9/0/0
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 Ingen
172/10/0/0
220 000
100%
0
220 000
5,5‰
1 210 Ingen
172/11/0/0
518 000
100%
0
518 000
5,5‰
2 849 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
427 § 5 h delvis
Side 83 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
172/12/0/0
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 Ingen
172/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
172/14/0/0
492 000
100%
0
492 000
5,5‰
2 706 Ingen
172/15/0/0
205 000
100%
0
205 000
5,5‰
1 127 Ingen
172/16/0/0
327 000
100%
0
327 000
5,5‰
1 798 Ingen
172/17/0/0
426 000
100%
0
426 000
5,5‰
2 343 Ingen
172/18/0/0
308 000
100%
0
308 000
5,5‰
1 694 Ingen
172/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
172/21/0/0
147 000
100%
0
147 000
7‰
1 029 Ingen
172/22/0/0
626 000
100%
0
626 000
5,5‰
3 443 Ingen
172/23/0/0
175 000
100%
0
175 000
7‰
1 225 Ingen
172/24/0/0
0
100%
0
0
172/25/0/0
204 000
100%
0
204 000
7‰
1 428 Ingen
172/27/0/0
520 000
100%
0
520 000
5,5‰
2 860 Ingen
173/1/0/0
613 000
100%
0
613 000
5,5‰
3 371 § 5 h delvis
173/2/0/0
636 000
100%
0
636 000
5,5‰
3 498 § 5 h delvis
173/3/0/0
506 000
100%
0
506 000
5,5‰
2 783 § 5 h delvis
173/3/0/0
90 000
100%
0
90 000
7‰
173/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
173/5/0/0
244 000
100%
0
244 000
5,5‰
1 342 Ingen
173/6/0/0
240 000
100%
0
240 000
5,5‰
1 320 Ingen
173/7/0/0
419 000
100%
0
419 000
5,5‰
2 304 Ingen
173/8/0/0
305 000
100%
0
305 000
5,5‰
1 677 Ingen
173/9/0/0
342 000
100%
0
342 000
5,5‰
1 881 Ingen
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
173/10/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
630 § 5 h delvis
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 84 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
174/1/0/0
730 000
100%
0
730 000
5,5‰
4 015 § 5 h delvis
174/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
174/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
174/4/0/0
85 000
100%
0
85 000
5,5‰
174/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
174/5/1/0
86 000
100%
0
86 000
7‰
174/6/0/0
305 000
100%
0
305 000
5,5‰
174/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
174/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
174/9/0/0
553 000
100%
0
553 000
5,5‰
174/9/0/0
53 000
100%
0
53 000
7‰
174/10/0/0
531 000
100%
0
531 000
5,5‰
174/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
174/12/0/0
203 000
100%
0
203 000
5,5‰
1 116 Ingen
174/13/0/0
420 000
100%
0
420 000
5,5‰
2 310 Ingen
174/14/0/0
212 000
100%
0
212 000
5,5‰
1 166 Ingen
174/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
174/16/0/0
253 000
100%
0
253 000
5,5‰
1 391 Ingen
174/17/0/0
409 000
100%
0
409 000
5,5‰
2 249 Ingen
175/1/0/0
717 000
100%
0
717 000
5,5‰
3 943 § 5 h delvis
175/1/1/0
191 000
100%
0
191 000
5,5‰
1 050 Ingen
175/2/0/0
389 000
100%
0
389 000
5,5‰
2 139 § 5 h delvis
175/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
175/4/0/0
221 000
100%
0
221 000
5,5‰
1 215 Ingen
175/5/0/0
301 000
100%
0
301 000
5,5‰
1 655 Ingen
175/6/0/0
350 000
100%
0
350 000
5,5‰
1 925 Ingen
467 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
602 Ingen
1 677 § 5 h delvis
3 041 § 5 h delvis
371 § 5 h delvis
2 920 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 85 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
175/7/0/0
241 000
100%
0
241 000
5,5‰
175/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
175/9/0/0
364 000
100%
0
364 000
5,5‰
2 002 Ingen
175/10/0/0
580 000
100%
0
580 000
5,5‰
3 190 Ingen
175/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
175/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
175/13/0/0
393 000
100%
0
393 000
5,5‰
2 161 Ingen
175/14/0/0
367 000
100%
0
367 000
5,5‰
2 018 Ingen
175/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
175/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
175/17/0/0
486 000
100%
0
486 000
5,5‰
2 673 Ingen
176/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
176/1/1/0
214 000
100%
0
214 000
5,5‰
176/1/2/0
0
100%
0
0
176/1/3/0
531 000
100%
0
531 000
5,5‰
2 920 Ingen
176/2/0/0
335 000
100%
0
335 000
5,5‰
1 842 § 5 h delvis
176/3/0/0
328 000
100%
0
328 000
5,5‰
1 804 Ingen
176/4/0/0
153 000
100%
0
153 000
5,5‰
841 Ingen
176/5/0/0
409 000
100%
0
409 000
5,5‰
2 249 Ingen
176/6/0/0
412 000
100%
0
412 000
5,5‰
2 266 Ingen
176/7/0/0
405 000
100%
0
405 000
5,5‰
2 227 Ingen
176/8/0/0
460 000
100%
0
460 000
5,5‰
2 530 Ingen
176/9/0/0
282 000
100%
0
282 000
5,5‰
1 551 Ingen
176/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
176/11/0/0
281 000
100%
0
281 000
5,5‰
1 545 Ingen
176/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
7‰
1 325 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 a - Statlige eiendommer
1 177 Ingen
0 § 5 a - Statlige eiendommer
Side 86 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
176/14/0/0
356 000
100%
0
356 000
5,5‰
1 958 Ingen
176/15/0/0
376 000
100%
0
376 000
5,5‰
2 068 Ingen
177/1/0/0
520 000
100%
0
520 000
5,5‰
2 860 § 5 h delvis
177/1/0/0
377 000
100%
0
377 000
7‰
2 639 § 5 h delvis
177/2/0/0
886 000
100%
0
886 000
5,5‰
4 873 § 5 h delvis
177/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
178/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
179/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
179/2/0/0
713 000
100%
0
713 000
5,5‰
3 921 Ingen
180/1/0/0
466 000
100%
0
466 000
5,5‰
2 563 § 5 h delvis
183/1/0/0
90 000
100%
0
90 000
5,5‰
495 § 5 h delvis
184/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
185/1/0/0
307 000
100%
0
307 000
5,5‰
186/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
187/1/0/0
467 000
100%
0
467 000
5,5‰
2 568 § 5 h delvis
188/1/0/0
558 000
100%
0
558 000
5,5‰
3 069 § 5 h delvis
188/1/0/0
789 000
100%
0
789 000
7‰
5 523 § 5 h delvis
189/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
190/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
192/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
193/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
195/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
196/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
197/1/0/0
537 000
100%
0
537 000
5,5‰
2 953 Ingen
198/1/0/0
443 000
100%
0
443 000
5,5‰
2 436 § 5 h delvis
199/1/0/0
334 000
100%
0
334 000
5,5‰
1 837 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 688 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 87 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
203/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
204/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
205/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
206/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
207/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
207/2/0/0
424 000
100%
0
424 000
5,5‰
207/3/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
208/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
209/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
210/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
212/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
213/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
215/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
216/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
217/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
218/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
219/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
220/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
221/1/0/0
131 000
100%
0
131 000
5,5‰
223/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
2 332 Ingen
720 § 5 h delvis
Side 88 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
224/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
224/9/0/0
101 000
100%
0
101 000
5,5‰
224/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
224/11/0/0
182 000
100%
0
182 000
5,5‰
225/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
226/1/0/0
540 000
100%
0
540 000
5,5‰
2 970 Ingen
227/1/0/0
506 000
100%
0
506 000
5,5‰
2 783 § 5 h delvis
227/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/7/0/0
357 000
100%
0
357 000
5,5‰
227/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/11/0/0
499 000
100%
0
499 000
5,5‰
227/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/16/0/0
250 000
100%
0
250 000
5,5‰
1 375 Ingen
227/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
227/19/0/0
409 000
100%
0
409 000
5,5‰
227/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
555 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 001 § 5 h delvis
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 963 § 5 h delvis
2 744 Ingen
2 249 § 5 h delvis
Side 89 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
227/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
227/26/0/0
470 000
100%
0
470 000
5,5‰
228/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
228/2/0/0
278 000
100%
0
278 000
5,5‰
1 529 § 5 h delvis
228/3/0/0
68 000
100%
0
68 000
5,5‰
374 § 5 h delvis
228/4/0/0
637 000
100%
0
637 000
5,5‰
3 503 Ingen
228/5/0/0
365 000
100%
0
365 000
5,5‰
2 007 § 5 h delvis
228/7/0/0
535 000
100%
0
535 000
5,5‰
2 942 Ingen
229/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
230/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
230/1/1/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/2/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/3/0
233 000
100%
0
233 000
5,5‰
230/1/4/0
0
100%
0
0
5,5‰
230/1/5/0
277 000
100%
0
277 000
5,5‰
230/1/6/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/7/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/8/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/9/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/10/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/11/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/12/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/13/0
171 000
100%
0
171 000
5,5‰
940 Ingen
230/1/14/0
139 000
100%
0
139 000
5,5‰
764 Ingen
230/1/16/0
234 000
100%
0
234 000
5,5‰
1 287 Ingen
2 585 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 281 Ingen
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 523 Ingen
Side 90 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
7‰
Skatt
Fritak
230/1/17/0
0
100%
0
0
230/1/18/0
270 000
100%
0
270 000
230/1/19/0
0
100%
0
0
230/1/20/0
300 000
100%
0
300 000
5,5‰
1 650 Ingen
230/1/21/0
255 000
100%
0
255 000
5,5‰
1 402 Ingen
230/1/22/0
422 000
100%
0
422 000
5,5‰
2 321 Ingen
230/1/23/0
254 000
100%
0
254 000
5,5‰
1 397 Ingen
230/1/24/0
281 000
100%
0
281 000
5,5‰
1 545 Ingen
230/1/25/0
258 000
100%
0
258 000
5,5‰
1 419 Ingen
230/1/26/0
234 000
100%
0
234 000
5,5‰
1 287 Ingen
230/1/27/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/28/0
223 000
100%
0
223 000
5,5‰
1 226 Ingen
230/1/29/0
241 000
100%
0
241 000
5,5‰
1 325 Ingen
230/1/30/0
394 000
100%
0
394 000
5,5‰
2 167 Ingen
230/1/31/0
234 000
100%
0
234 000
5,5‰
1 287 Ingen
230/1/32/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/33/0
341 000
100%
0
341 000
5,5‰
1 875 Ingen
230/1/34/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/35/0
304 000
100%
0
304 000
5,5‰
1 672 Ingen
230/1/36/0
250 000
100%
0
250 000
5,5‰
1 375 Ingen
230/1/37/0
320 000
100%
0
320 000
5,5‰
1 760 Ingen
230/1/38/0
333 000
100%
0
333 000
5,5‰
1 831 Ingen
230/1/39/0
208 000
100%
0
208 000
5,5‰
1 144 Ingen
230/1/40/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/41/0
405 000
100%
0
405 000
5,5‰
2 227 Ingen
230/1/42/0
0
100%
0
0
5,5‰
5,5‰
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
1 485 Ingen
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 91 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/43/0
223 000
100%
0
223 000
5,5‰
1 226 Ingen
230/1/44/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/45/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/46/0
523 000
100%
0
523 000
5,5‰
2 876 Ingen
230/1/47/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/48/0
165 000
100%
0
165 000
5,5‰
907 Ingen
230/1/49/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/50/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/51/0
191 000
100%
0
191 000
5,5‰
1 050 Ingen
230/1/52/0
155 000
100%
0
155 000
5,5‰
852 Ingen
230/1/53/0
0
100%
0
0
5,5‰
230/1/54/0
187 000
100%
0
187 000
5,5‰
230/1/55/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/56/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/57/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/58/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/59/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/60/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/61/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/62/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/64/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/65/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/66/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/67/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/68/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/69/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
1 028 Ingen
Side 92 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/71/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/72/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/73/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/75/0
149 000
100%
0
149 000
5,5‰
230/1/76/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/77/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/78/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/80/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/81/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/82/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/85/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/86/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/87/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/88/0
176 000
100%
0
176 000
5,5‰
230/1/89/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/90/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/91/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/92/0
431 000
100%
0
431 000
5,5‰
230/1/93/0
75 000
100%
0
75 000
7‰
230/1/94/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/95/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/96/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/97/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/98/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/99/0
242 000
100%
0
242 000
5,5‰
1 331 Ingen
230/1/100/0
321 000
100%
0
321 000
5,5‰
1 765 Ingen
819 Ingen
968 Ingen
2 370 Ingen
525 § 5 h delvis
Side 93 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/101/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/102/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/103/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/104/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/105/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/106/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/109/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/111/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/112/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/113/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/114/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/115/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/116/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/117/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/119/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/120/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/121/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/122/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/123/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/124/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/125/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/126/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/127/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/128/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/130/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/131/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 94 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/132/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/133/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/135/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/136/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/137/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/138/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/139/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/140/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/141/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/142/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/143/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/144/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/145/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/146/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/147/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/148/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/149/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/150/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/152/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/153/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/154/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/155/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/156/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/157/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/158/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/159/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 95 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/160/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/161/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/162/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/163/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/164/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/165/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/166/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/167/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/168/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/169/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/170/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/171/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/172/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/173/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/174/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/175/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/176/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/177/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/179/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/180/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/181/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/182/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/183/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/184/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/185/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/186/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 96 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/187/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/188/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/189/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/190/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/191/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/193/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/194/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/195/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/197/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/198/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/199/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/200/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/201/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/202/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/203/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/204/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/205/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/206/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/207/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/208/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/209/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/210/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/211/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/212/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/213/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/214/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 97 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/215/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/216/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/217/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/218/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/219/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/220/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/221/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/222/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/223/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/224/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/225/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/226/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/227/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/228/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/229/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/230/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/232/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/233/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/234/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/235/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/236/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/237/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/238/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/239/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/240/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/241/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 98 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/242/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/243/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/244/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/245/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/246/0
256 000
100%
0
256 000
5,5‰
230/1/247/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/248/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/249/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/250/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/251/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/252/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/253/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/254/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/255/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/256/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/257/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/258/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/259/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/260/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/261/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/262/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/263/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/264/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/266/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/267/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/268/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
1 408 Ingen
Side 99 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/269/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/270/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/271/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/272/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/273/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/274/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/275/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/276/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/277/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/278/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/279/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/280/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/281/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/282/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/283/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/284/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/285/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/286/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/287/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/288/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/289/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/290/0
0
100%
0
0
7‰
230/1/291/0
289 000
100%
0
289 000
5,5‰
230/1/292/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/293/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/294/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
0 Ingen
1 589 Ingen
Side 100 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/295/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/296/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/297/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/298/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/299/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/300/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/301/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/302/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/303/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/304/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/305/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/306/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/307/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/308/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/309/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/310/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/311/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/312/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/313/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/314/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/315/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/316/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
230/1/317/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/318/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
230/1/319/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
230/1/320/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 101 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
230/1/321/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/322/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 a - Statlige eiendommer
230/1/323/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/324/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/325/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/326/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/327/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/328/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/329/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/330/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/331/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/332/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/333/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/334/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/335/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/336/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/337/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/338/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/1/339/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
230/1/340/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
230/2/0/0
393 000
100%
0
393 000
5,5‰
230/3/0/0
0
100%
0
0
7‰
231/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
2 161 Ingen
0 Ingen
Side 102 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
231/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
231/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 103 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
232/12/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/13/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/14/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/15/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/16/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/17/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/18/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/19/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/20/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/21/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/22/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/23/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/24/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/25/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/26/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/27/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/28/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/29/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/30/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/31/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/32/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/33/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/34/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/35/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/36/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/37/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
Side 104 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
232/38/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/39/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/40/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/41/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/42/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/43/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/44/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/45/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/46/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/47/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/48/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/49/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
232/50/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
233/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
233/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
234/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
234/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
235/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Side 105 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
235/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/6/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/7/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/8/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/9/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/10/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
235/11/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 5 d - Kommunale eiendommer
236/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
236/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
236/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
236/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
236/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
237/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
237/2/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
237/3/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
237/4/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
237/5/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 § 7 a - Stiftelser / organisasjoner
240/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
0 Ingen
240/1/1/1
418 000
100%
0
418 000
5,5‰
2 299 Ingen
240/1/1/2
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 Ingen
240/1/1/3
256 000
100%
0
256 000
5,5‰
1 408 Ingen
240/1/1/4
255 000
100%
0
255 000
5,5‰
1 402 Ingen
240/1/1/5
272 000
100%
0
272 000
5,5‰
1 496 Ingen
240/1/1/6
272 000
100%
0
272 000
5,5‰
1 496 Ingen
240/1/1/7
272 000
100%
0
272 000
5,5‰
1 496 Ingen
Side 106 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
240/1/1/8
255 000
100%
0
255 000
5,5‰
1 402 Ingen
240/1/1/9
255 000
100%
0
255 000
5,5‰
1 402 Ingen
240/1/1/10
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 Ingen
240/1/1/11
267 000
100%
0
267 000
5,5‰
1 468 Ingen
241/1/0/0
0
100%
0
0
5,5‰
999/1/0/0
421 000
100%
0
421 000
7‰
2 947 Ingen
999/2/0/0
183 000
100%
0
183 000
7‰
1 281 Ingen
999/3/0/0
370 000
100%
0
370 000
7‰
2 590 Ingen
999/4/0/0
3 694 000
100%
0
3 694 000
7‰
25 858 Ingen
999/5/0/0
2 622 000
100%
0
2 622 000
7‰
18 354 Ingen
999/6/0/0
346 000
100%
0
346 000
7‰
2 422 Ingen
999/7/0/0
1 589 000
100%
0
1 589 000
7‰
11 123 Ingen
999/8/0/0
1 418 000
100%
0
1 418 000
7‰
9 926 Ingen
999/9/0/0
1 169 000
100%
0
1 169 000
7‰
8 183 Ingen
999/10/0/0
3 556 000
100%
0
3 556 000
7‰
24 892 Ingen
999/11/0/0
3 004 000
100%
0
3 004 000
7‰
21 028 Ingen
999/12/0/0
870 000
100%
0
870 000
7‰
6 090 Ingen
999/13/0/0
82 744 000
100%
0
82 744 000
7‰
579 208 Ingen
999/14/0/0
222 000
100%
0
222 000
7‰
1 554 Ingen
999/15/0/0
3 611 000
100%
0
3 611 000
7‰
25 277 Ingen
999/16/0/0
2 523 000
100%
0
2 523 000
7‰
17 661 Ingen
999/17/0/0
552 000
100%
0
552 000
7‰
3 864 Ingen
999/18/0/0
3 013 000
100%
0
3 013 000
7‰
21 091 Ingen
999/19/0/0
602 000
100%
0
602 000
7‰
4 214 Ingen
999/22/0/0
2 947 000
100%
0
2 947 000
7‰
20 629 Ingen
999/23/0/0
3 557 000
100%
0
3 557 000
7‰
24 899 Ingen
0 § 5 a - Statlige eiendommer
Side 107 av 108
SKATTELISTE 2017 - alle eiendommer, OFFENTLIG ETTERSYN
Eiendom
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
999/24/0/0
2 827 000
100%
0
2 827 000
7‰
19 789 Ingen
999/25/0/0
167 000
100%
0
167 000
7‰
1 169 Ingen
999/26/0/0
566 000
100%
0
566 000
7‰
3 962 Ingen
999/27/0/0
574 000
100%
0
574 000
7‰
4 018 Ingen
999/30/0/0
5 314 000
100%
0
5 314 000
7‰
37 198 Ingen
999/31/0/0
1 647 000
100%
0
1 647 000
7‰
11 529 Ingen
999/32/0/0
1 621 000
100%
0
1 621 000
7‰
11 347 Ingen
999/33/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 Ingen
999/34/0/0
356 000
100%
0
356 000
7‰
2 492 Ingen
999/40/0/0
135 000
100%
0
135 000
7‰
945 Ingen
999/41/0/0
2 364 000
100%
0
2 364 000
7‰
16 548 Ingen
999/42/0/0
50 488 000
100%
0
50 488 000
7‰
353 416 Ingen
0
100%
0
0
10000/1/0/0
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
5,5‰
0 § 5 h - Gardsbruk eller skogbruk
Side 108 av 108