Skogdag 11. mars i Vikebygd

Klimaskogprosjektet i Rogaland
Skogdag i Vindafjord
Bli med på skogdag og lær meir om klimaskogprosjektet og skogbruksplan!
Prosjektleiar Ingeborg Anker-Rasch skal fortelje om klimaskogprosjektet:


Korfor er dette eit interessant tiltak?
Korleis kan eg delta?
Skogansvarleg hjå Fylkesmannen, Elisabeth Schmidt, skal fortelje om korleis du kan bruke
skogbruksplan som planleggingsverktøy både før og etter etablering av skog.



Kva er ein skogbruksplan?
Korleis brukast planen i skogbruk?
Kva slags ansvar har eg som grunneigar?
Dato: 11.03.2017
Tid: 11.00—14.00
Oppmøtested: Parkeringsplass,
Bjordalsvegen, Vikebygd,
Vindafjord
Det blir servert mat og kaffi.
Kontaktperson i Vindafjord:
Gitte Halvorsen, skogbrukssjef
Telefon: 53 65 61 29
Kontaktperson i Tysvær:
Jan Erik Larsen, skogbrukssjef
Telefon: 52 75 71 81