Fra: Monica Krageboen Sendt

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Monica Krageboen <monica.kr[email protected]>
28. februar 2017 20:32
Postmottak KLD
Ulven
Jeg håper min stemme blir hørt, selv om det i dag er 28/2. Jeg er for bevaring av ulven(våre råvdyr
generelt), og mener at det IKKE må åpnes opp for felling av flere ulv!!
Mvh
Monica Krageboen
e-post:[email protected]
mob: 47846298