Statutter sprang 2017

VELKOMMEN TIL
STALL ELVIRAS UNGHEST CUP 2017.
Cupen er for alle hester i alderen 4-6 (7) år.
Unghestklassene blir gjennomført som en del av de allerede oppsatte klassene på d-stevner.
Cupen vil gjennomføres over flere stevner i 2017.
Hester 4 år: 80-100
Hester 5 år: 100-115,
Hester 6 år: 110-125.
Feilfri runde på hinder i grunnomgang gir 5 poeng. Start i klassen gir 2 poeng. Det er hesten som
deltar i cupen og kan derfor ris av flere ryttere. Cupen går gjennom hele 2017 sesongen. 4
åringene har egen cup. Er det færre enn 5 startende i hver årsklasse, blir 5 og 6 års slått sammen
til en cup.
For å stimulere til bedekning av unge hopper, kan 5,6 og 7-års hopper som har hatt føll delta
i en yngre årsklasse (Må dokumenteres).
Alle cup klasser er tellende og den med mest poeng etter siste klasse finalehelgen er vinner. Under
finaledagene gir feilfri runde 7,5 poeng.
Alle premierte hester må være tilstede på premieutdelingen for å være berettiget sin premie,
trenger ikke å starte finalen om hesten har samlet nok poeng til premie underveis.
Alle må betale 200 kr i cup avgift som går til den samlede premie potten, for å få poeng i cupen,
det må betales før første cupklasse du starter. Betaling gjøres via Vipps: Katrine 91794789
Premiering:
1. 2000 og vinnerdekken,- 2. 1000,- 3. 500,-. Ved evt. likeplassering, deles premien.
Norsk varmblod premierer beste norskfødte NV hest på finalen.
Beste NV 4 års 1000 kr og vinner dekken.
Beste NV 5-og/eller 6 års 1000 kr og vinner dekken.
Cupens intensjon er økt deltakelse for unghester på stevner.
Cupen går på følgende stevner:
25-26 februar Bruråk Hestesportklubb
22-23 april Trøndelag Hestesportsklubb
3-4 juni Trondheim Rideklubb
24-27 juni Trøndelag Hestesportklubb
19-20 august Bruråk Hestesportsklubb
7-8 oktober Trondheim Rideklubb
4 års går
April Trøndelg Hestesportklubb
Juni Trøndelag Hestesportklubb
August Bruråk Hestesportklubb
Oktober Trondheim Rideklubb