Sak 5 Regnskap – Balanse O

Eiendeler
Inngående
Omløpsmidler
Innkjøpte varer for videresalg
Sum varer
-
Fordring draktsalg
Fordring Askøy kommune
Sum fordringer
-
Endring
Utgående
-
-
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd kto 65150603662
Bankinnskudd Ungdumsfond 65155522024
Bankinnskudd Tur o kto 65011221887
Postgiroinnskudd
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
91 393,86
6 660,58
41 660,53
1 830,49
141 545,46
16 201,51
99 213,36
6 187,73
50 515,39
1 830,49
157 746,97
Sum Omløpsmidler
141 545,46
16 201,51
157 746,97
Sum Eiendeler
141 545,46
16 201,51
157 746,97
-16 201,51
-16 201,51
-16 201,51
-16 201,51
Egenkapital og gjeld
Over-/underskudd
Sum Over-/underskudd
-
7 819,50
-472,85
8 854,86
Annen Egenkapital
Sum Opptjent egenkapital
Sum Egenkapital
-141 545,46
-141 545,46
-141 545,46
-16 201,51
-16 201,51
-16 201,51
-157 746,97
-157 746,97
-157 746,97
Sum Egenkaital og gjeld
-141 545,46
-16 201,51
-157 746,97