Budsjett 2017

FANA HÅNDBALL
BUDSJETT 2017
Budsjett 2017
Beløp
Inntekter
Sponsorinntekt
Bergen cup
Egenandeler trenere
Treningsavgifter
Tilskudd hovedlag/lån/dekkede kurs
Gaver
Skiltreklame
Billettinntekter
Kioskinntekter
Lotteri
Håndballskole
Sum Inntekt
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
130 000
100 000
130 000
580 000
100 000
40 000
110 000
200 000
125 000
200 000
60 000
1 775 000
Utgifter
Startkontigent lokal serie
Startkontigent NM og nasjonale serier
Reiser
Utgifter trening
Utg arrangement
Provisjon overførsel til lag
Dommerregninger
Lønn mv og arbeidsgiveravgift
Anleggsutgifter
Drakter/bekledning
Diverse
Dommerkurs
Trenerkurs
Sum utgift
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
230 000
35 000
250 000
100 000
10 000
35 000
250 000
530 565
11 750
100 000
50 000
16 000
100 000
1 718 315
Resultat
kr
56 685,00