Last ned Cyclone brosjyre

Samtidig suging o g skylling
for enkel, komfortabel
skylling med SALT VANN
Nå kan du skylle med saltvann for pasientene dine uten å påføre dem ubehag eller
rote det til i det mobile senteret. Cyclone™ sinonasalt suge- og skyllesystem gjør at du
SAMTIDIG kan suge og skylle med saltvann i ett og samme instrument. Dets unike
doble anvendelsessystem er utviklet for å suge mer enn det skyller, slik at
damdannelse og tømming av avløpsvann minimeres og pasienten får det behageligere.
FUNKSJONALITET SOM
er forut for sin tid
Den formbare
tuppen gjør at
apparatet kan
modifiseres og
brukes på passende
måte i alle sinuser
Den justerbare
sugeslangen kan
plasseres slik at
den fanger opp alt
avløpsvann uansett
anatomi
Skylletuppen med
seks åpninger gjør
det mulig å skylle
grundig i alle
retninger
Oppsettet kan
skreddersys
med avtakbare
forlengelsesslanger
DET unike SINONASALE D OBBELTFUNGERENDE
SUGE- O G SKYLLESYSTEMET for salt vann
1 Apparat
1 HÅND
1 PAKKE
Sug og skyll med saltvann samtidig
med ett apparat. Omform tuppen slik at
den passer til hver enkelt pasients sinus.
Cyclone-systemet kan plasseres
uten hjelp og er lett å bruke.
Alle komponentene du trenger,
kommer i én enkeltpakke.
Behøver ikke lenger å unngå saltvannsskylling på det mobile
senteret. Med det brukervennlige Cyclone sinonasalt suge- og
skyllesystem kan du greit og effektivt utføre saltvannsskylling på
dagpasientene dine. Kontakt en representant for Entellus Medical
eller gå inn på EntellusMedical.com/UK/Cyclone.
For bestilling, ring +1 800 358 6046
Entellus Medical, Inc.
3600 Holly Lane North, Suite 40
Plymouth, MN 55447, USA
KATALOG NR.
BESKRIVELSE
CC-100-I
Cyclone sinonasalt
suge- og skyllesystem
866 620 7615
763 463 1599
www.EntellusMedical.com
www.SinusSurgeryOptions.com
T
F
Produkter som refereres, er godkjent for CE-merking. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle land.
FORSIKTIG: Føderal lov (USA) begrenser disse anordningene til salg av eller på forordning fra en lege.
Se bruksanvisningen for komplett liste over advarsler, forholdsregler og bivirkninger.
Bruksindikasjoner: Brukes til skylling og sug i sinonasale rom.
Entellus og Cyclone er varemerker for Entellus Medical, Inc.
3117-023 rA 08/2016
© 2016 Entellus Medical, Inc.